Idrettens Stormøte 2020

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 5. Okt 2020

Steinkjer idrettsråd har gleden av å invitere dere til Steinkjeridrettens Stormøte 2020.

Arrangementet skal avholdes i Steinkjer rådhus, rådhussalen, der det er plass til 95 gjester. Invitasjonen går først til idrettslagene og kommunen. Hvis det viser seg å være plass til flere, blir næringslivet og andre invitert. Hvert idrettslag kan melde på inntil 2 personer hver.

Fristen for påmelding har vi satt til 15. oktober.

Intensjonen med Stormøtet 2020 er å samle idrettene, skape motivasjon og engasjement for Steinkjeridretten. Gjennom felles opplevelser skapes også interesse og behov for samarbeid på tvers av idretter. Årets felles opplevelse er foredrag med Øystein Pettersen, "Hvem vil du være?" 

Karrièren som skiløper begynte i 1999 da han gikk på idrettslinjen på Bjerke videregående skole i Oslo. Øystein valgte å satse på skisport og utmerket seg som en svært dyktig atlet. Den største oppnåelsen ble OL-gull i lagsprint under OL i Vancouver med Petter Northug. Siden vant han flere medaljer verden over, blant annet sølv i Norgesmesterskapet på ski i 2007, sølv og bronse i World Cup, pallplasseringer i NM i sprint og femmila, gull i Ski Classics, og flere seire i Blinkfestivalen og Toppidrettsveka.

Som idrettsutøver og person er Øystein opptatt av å ikke la seg kue av hva andre mener. Han bryr seg ikke om hva andre mener er normalt og lar seg ikke stoppe av vedtatte sannheter. Øystein lever med troen om at utvikling kun kan skje om man tør å skille seg ut og gjøre noe annet enn resten. Forskjellen på et godt eller dårlig miljø ligger ikke i tilgang på kunnskap, ressurser eller folk, men i summen av hva alle som tar i del i miljøet bringer til bordet hver dag.

Blant temaene i foredragene til Øystein er bevissthet rundt mål, handlinger, vaner, tanker, prioriteringer, verdier, energi, tid og standarder. Han vil at alle skal vite hvor de vil og hvorfor.

Påmelding gjøres her: Påmeldingslink


0 Kommentar

Protokoll fra årsmøte i Steinkjer idrettsråd

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 4. Mar 2020

27. februar i år avholdt idrettsrådet sitt årsmøte. 21 personer fra 18 idrettslag, deltok i møtet.

                                                                       Leder Marit Moe ønsker velkommen til årsmøtet


Idrettsrådet hadde engasjert gode innledere. Ordfører Bjørn Arild Gram var førstemann ut å redegjorde for kommunens ambisjoner og forventninger for Steinkjeridretten. I 2023 skal det gjennomføres et stort arrangement i Steinkjer. Leif  Røkke fra Steinkjer skytterlag holdt et engasjert innlegg om Landsskytterstevnet 2023 i Steinkjer. Et arrangement som tre av kommunens idrettslag står sammen om; Forr, Kvam og Steinkjer skytterlag. Det er mange diskusjoner om hvordan en skal rekruttere og  beholde barn og ungdom i idretten. Steinkjer skiklubb v/Ivar Nastad holdt et innlegg om deres arbeid med denne problemstillingen. Stine Strand folkehelsekoordinator i Steinkjer orienterte om at kommunen hadde søkt om å få delta i ei pilotordning om fritidskortet og kommunen vil ha en dialog med idrettslagene om dette.

Saker som bl.a. ble behandlet på årsmøte var: Kriterier for LAM-midler (lokale aktivitetsmidler), ny lovnorm for Steinkjer idrettsråd, sammenslutning av Steinkjer og Verran idrettsråd.

Nytt styre for Steinkjer idrettsråd ble: Leder Marit Moe fra Sørlia IL, nestleder Grete Folden fra Beitstad IL, Harald Fossvik fra Egge IL, Lars Stokke fra Henning skilag, Jan Terje Brandsegg Mathisen Steinkjer håndballklubb, Halfdan Ludvigsen Follafoss og John Ivar Hovd fra Malm. Fra Bedriftsidretten møter Trond Sakshaug og fra kommunen med møte- og talerett møter Benthe Asp og Bente Markhus.


Signert protokoll fra årsmøtet ligger her: http://www.steinkjeridrettsråd.no/p/51674/2020 


0 Kommentar

Årsmøte i Steinkjer idrettsråd - årsmøtedokumenter tilgjengelige

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 18. Feb 2020

Årsmøte i Steinkjer idrettsråd 27.februar, kl 18.00-20.30, auditoriet i idrettens hus, Steinkjerhallen.


Program:

  • Velkommen v/ Marit Moe, leder Steinkjer idrettsråd

  • "Ambisjoner og forventninger for og til Steinkjeridretten" v/Bjørn Arild gram, ordfører i Steinkjer kommune

  • "LS2023 - Landsskytterstevnet 2023 i Steinkjer" v/Leif Røkke, leder i Steinkjer skytterlag

  • "Rekruttere og beholde" v/Ivar Nastad, sportslig leder og trener i Steinkjer skiklubb

  • "Dialog med lagene om fritidskortet" v/Stine Strand, folkehelsekoordinator Steinkjer kommune

  • Ca kl.19.15: Årsmøtesaker


Saksdokumenter finner dere her: Årsmøte 2020.pdf

Forslag til lov for Steinkjer idrettsråd: LOV FOR STEINKJER IDRETTSRÅD

Med tanke på bevertning må dere melde dere på årsmøtet. Påmelding kan gjøres her: http://www.steinkjeridrettsråd.no/events/p/1000035206/arsmote,-steinkjer-idrettsrad


0 Kommentar

Årets ildsjel i Steinkjer ble Silver Club - Steinkjer skiklubb

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 4. Nov 2019

Styret i Steinkjer skiklubb sin begrunnelse til hvorfor Silver Club skulle hedres som årets ildsjel:

"Det er utfordrende å skulle drive en forening med ansvar og drift av et idrettsanlegg som benyttes av «alle», hvor timene som legges ned er på fritiden.

"Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl", og spesielt ikke når det gjelder vedlikehold og oppgradering av idrettsanlegget som årlig huser, fasiliterer og tilrettelegger for en rekke årlige arrangement, sommer som vinter. 

Silver Club, veteranene og de store kontinuitetsbærerne i Steinkjer Skiklubb, har i en årrekke vært essensielle for at Steinkjer skistadion i dag peker seg ut som et av Norges beste anlegg. De er aldri vonde å be om hjelp, og i de fleste tilfeller er det de selv som forespør om de kan få lov til å bidra. Og bidra kan de. På ALT

Parkeringsvakter, drikkelangere, løypekostere, skogsforvaltere, gressklippere, snekkere, malere, økonomer, ingeniører m.fl., «ja sammen så veie vi flere tonn». Og den erfaringen og faglige tyngden er gull verdt. Den er gull verdt når garderobe-anlegget skal pusses opp. Den er gull verdt når regnskapet skal avstemmes. Den er gull verdt når løypenettet nesten vokser igjen. Den er gull verdt når man skal bygge anlegg for å øke aktiviteten blant barn og unge. Den er ikke minst gull verdt for senere generasjoner, som lærer at frivillighet ikke er en selvfølge. 

Denne «noen». Denne noen som gjør det vi andre ikke tenker over, med mindre det ikke gjøres. Det er Silver Club. Og det gjør de uten å kreve noe tilbake. Det har de gjort i alle år. Og de kommer til å fortsette å gjøre det i alle år. Men vi tar det aldeles ikke for gitt"

Foto: Viggo Jakobsen, Globetrotter event & artist. På bildet: Ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram. Representanter fra Silver Club Helge Blengsli, Edvin Dahl og Knut Skogan.


.0 Kommentar

Tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2019 er nå klar for Steinkjer kommune

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 24. Okt 2019

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) er grunnstøtte som gis basert på aktivitet i idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

Målsetting med ordningen 

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. 

Målgrupper 

Alle lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål og driver idrettslig virksomhet for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år), har rett på LAM. 

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2019 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her.

Steinkjer kommune fikk i 2018 tildelt kr. 1.565.377,- som fordeles til lagene ut fra tidligere vedtatte grunnlag i Idrettsrådet. Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline