Årets ildsjel i Steinkjer ble Silver Club - Steinkjer skiklubb

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 4. Nov 2019

Styret i Steinkjer skiklubb sin begrunnelse til hvorfor Silver Club skulle hedres som årets ildsjel:

"Det er utfordrende å skulle drive en forening med ansvar og drift av et idrettsanlegg som benyttes av «alle», hvor timene som legges ned er på fritiden.

"Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl", og spesielt ikke når det gjelder vedlikehold og oppgradering av idrettsanlegget som årlig huser, fasiliterer og tilrettelegger for en rekke årlige arrangement, sommer som vinter. 

Silver Club, veteranene og de store kontinuitetsbærerne i Steinkjer Skiklubb, har i en årrekke vært essensielle for at Steinkjer skistadion i dag peker seg ut som et av Norges beste anlegg. De er aldri vonde å be om hjelp, og i de fleste tilfeller er det de selv som forespør om de kan få lov til å bidra. Og bidra kan de. På ALT

Parkeringsvakter, drikkelangere, løypekostere, skogsforvaltere, gressklippere, snekkere, malere, økonomer, ingeniører m.fl., «ja sammen så veie vi flere tonn». Og den erfaringen og faglige tyngden er gull verdt. Den er gull verdt når garderobe-anlegget skal pusses opp. Den er gull verdt når regnskapet skal avstemmes. Den er gull verdt når løypenettet nesten vokser igjen. Den er gull verdt når man skal bygge anlegg for å øke aktiviteten blant barn og unge. Den er ikke minst gull verdt for senere generasjoner, som lærer at frivillighet ikke er en selvfølge. 

Denne «noen». Denne noen som gjør det vi andre ikke tenker over, med mindre det ikke gjøres. Det er Silver Club. Og det gjør de uten å kreve noe tilbake. Det har de gjort i alle år. Og de kommer til å fortsette å gjøre det i alle år. Men vi tar det aldeles ikke for gitt"

Foto: Viggo Jakobsen, Globetrotter event & artist. På bildet: Ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram. Representanter fra Silver Club Helge Blengsli, Edvin Dahl og Knut Skogan.


.0 Kommentar

Tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2019 er nå klar for Steinkjer kommune

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 24. Okt 2019

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) er grunnstøtte som gis basert på aktivitet i idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

Målsetting med ordningen 

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. 

Målgrupper 

Alle lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål og driver idrettslig virksomhet for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år), har rett på LAM. 

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2019 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her.

Steinkjer kommune fikk i 2018 tildelt kr. 1.565.377,- som fordeles til lagene ut fra tidligere vedtatte grunnlag i Idrettsrådet. Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.


0 Kommentar

Trønderidretten vil!

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 5. Okt 2019

Trøndelag idrettskrets skal nå lage sin langtidsplan– TRØNDERIDRETTEN VIL! Langtidsplanen skal behandles på Idrettskretstinget på Stjørdal 24. og 25.april 2020, og nå har du muligheten til å påvirke innholdet i denne.

Idrettskretsen inviterer til innspillsmøter rundt dette i Steinkjer, 15.oktober kl. 19.00. 

Hele invitasjonen kan du se her: Invitasjon Innspillsmøte Trønderidretten vil.pdf

Påmelding til jonas.austmo.kolstad@idrettsforbundet.no innen 11.oktober 2019. Merk i e-post hvilket møte påmeldingen gjelder.


0 Kommentar

Tildeling av kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for 2019 er klar.

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 18. Sep 2019

Steinkjer idrettsråd fikk i år inn søknader om kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for kr 269 250,- . Med kr 100.000,- å fordele, er det dessverre ikke alle som får sine ønsker oppfylt.  Etter en gjennomgang av søknadene ble det til at alle 11 lagene som innfridde søknadskriteriene, fikk sine søknader helt eller delvis innvilget. 

Fordelingen for 2019 kan dere se på følgende  link: Fordeling 2019

Lagene som har fått tildelt tilskudd, har fått egen mail om dette.  Vi takker for gode søknader og håper det kommer flere søknader neste år. 


0 Kommentar

Nasjonal idrettsrådskonferanse

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 1. Sep 2019

Steinkjer idrettsråd deltok sammen med idrettsråd fra hele Norge på ei nasjonal samling i Ålesund. Møre og Romsdal idrettskrets var arrangør. Fire hovedtemaer:

1. Idrettsglede for alle?

2. Idrettspolitikk og anleggsutvikling.

3. Innspill til kommende idrettsmelding.

4. Idrettsrådet inn i fremtiden.

Fredag ettermiddag og kveld var viet temaet; er det idrettsglede for alle? Gjenspeiler aktiviteten verdiene våre? Før middag overvar vi teaterforestillingen om "Ingen er homo i 2. divisjon" v/Carl Morten Amundsen og Andreas Koschinski Kvisgaard.

Idrettsrådet i Stavanger hadde en virkelig flott start på lørdagen med et innlegg om idrettsrådenes (manglende) posisjon. Den ferske idrettspresidenten Berit Kjøll fikk veldig tydelige meldinger med seg hjem. Deretter kommunal planlegging og samhandling med idrettsrådet v/Ålesund kommune og idrettsrådet. En presentasjon av Spjelkavik idrettspark - et område utviklet i samspill mellom frivilligheten og det offentlige. En orientering om ny anleggspolitisk plan for idretten. Idrettstinget 2019 - styrking eller svekkelse av idrettsrådene v/ledelsen i NIF. Innspillsmøte til ny idrettsmelding. Søndag hadde vi innlegg om endringene i spillemiddelordningen og erfaringer med sonemodellen i Trøndelag.

Program og presentasjoner, se her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/idrettsradskonferanse/0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline