Digitalt møte for "Ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2025"

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 28. Jan 2021

Ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2025.

 

Steinkjer kommune trenger dine innspill for å skape omgivelser for aktivitet! Hvilken utvikling ønsker vi innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv? Hvilke nye idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder trenger vi og hva bør renoveres?

 

Agenda:

 • Velkommen v/Steinkjer idrettsråd
 • Gjennomgang av prosessen, tankene bak ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet v/folkehelsekoordinator Stine Strand, Steinkjer kommune
 • Dialog og innspill fra idrettslagene

 

Påmelding til styreleder av idrettsrådet Marit Moe, på e-postmaritmoe69@gmail.com

 

Innen kl 1800 31. januar. Oppgi din e-post-adresse, så blir du innkalt til å delta i et digitalt møte/teamsmøte.

 

Informasjon om planen, prosessen og informasjon, finner vi på Steinkjer kommunes hjemmesider, under høringer, her:  https://www.steinkjer.kommune.no/bli-med-aa-skape-den-nye-planen-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-aktivitet.6353835-460851.html

 

Her ser du bl.a. tidligere planer for Verran og Steinkjer kommuner.

 

Hjelpespørsmål:

 

Framtidsdrømmen – Spreke, mangfoldige Steinkjer?

  1. Hva er viktig for deg/ditt lag? Hva ønsker dere å oppnå med deres arbeid?
  2. Hvilke planer har dere for de neste årene?
  3. Fritidserklæringen: Hvordan ønsker ditt lag å jobbe med at alle skal kunne delta på en aktivitet? Har din klubb utleiemuligheter av utstyr? Språkbarrierer?
  4. Hvilken utvikling ønsker vi for disse områdene i hele Steinkjer?

 

 

Anlegg og aktivitet i Steinkjer

  1. Hva fungerer bra?
  2. Hva kan vi bli bedre på? Hvilke muligheter mangler vi for å kunne aktivisere alle? Inne/ute, organisert/uorganisert?
  3. Hva er viktig for å skape aktivitet i Steinkjer? Idrett, frilek, friluftsliv?

 

 

Velkommen, vi gleder oss til å få dine innspill!

 

 

Mvh Steinkjer idrettsråd v/styreleder Marit Moe maritmoe69@gmail.com


0 Kommentar

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Steinkjer Kommune

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 11. Jan 2021

Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at det skal utarbeides plan for idrett og friluftsliv. Til denne skal det også følge et handlingsprogram som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Det vil si at alle nye anlegg og de det planlegges renovering av skal listes opp her. Det er et krav for å kunne søke spillemidler. Det er viktig å ha en slik plan for å kunne møte utfordringsbilder i Steinkjer og ha en balansert utvikling i aktivitetstilbudet, med et samspill mellom det offentlige og de frivillige. 

 Det er ønskelig at lag, foreninger, privatpersoner og kommunen kommer med innspill på tiltak for å fremme idrett og fysisk aktivitet i Steinkjer kommune, herunder nye anlegg og/eller bygg, rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder.

Det er kulturavdelingen som har ansvaret for planen.  

Les mer om dette på: https://www.steinkjer.kommune.no/bli-med-aa-skape-den-nye-planen-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-aktivitet.6353835-460851.html


Kom med innspill innen 1. februar 2021!


Invitasjon til Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.pdf


0 Kommentar

Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 4. Jan 2021

Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene .

Det som gjelder idrett er følgende:

 

All innendørs aktivitet i henhold til de nasjonale påleggene er stengt til og med 18. januar. Det er også slik at all kontaktidrett utendørs skal opphøre i perioden (for eksempel vanlig fotballtrening)

 

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Ordinær kontaktidrett skal ikke gjennomføres i denne perioden.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.
 • Bemannede treningssentre kan holdes åpen, men gruppetimer avlyses. Innbyggere i Steinkjer oppfordres til å trene utendørs eller hjemme, heller enn å oppsøke treningssentre.
 • Steinkjerhallen holder stengt. Øvrige idrettsanlegg for innendørs aktivitet holder også stengt.
 • Gymsalene på skolene holder stengt for aktivitet etter skoletid.

 

 

https://www.steinkjer.kommune.no/steinkjer-kommunes-kriseledelse-har-besluttet-foelgende-tiltak.6357441-58206.html

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/regjeringen-anbefaler-at-all-innendorsidrett-utsettes-til-etter-18.-januar/

 


0 Kommentar

Covid-19 utbrudd som får konsekvenser for idretten.

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 2. Nov 2020

PRESSEMELDING: Nye tiltak på grunn av økt smitte i Steinkjer

All aktivitet (trening, konkurranser, møter osv) er stengt fra i dag kl 1300 02.november til og med søndag 08.november. 

Steinkjer kommune har nå en uavklart situasjon i forhold til Covid-19. Vi har de siste dagene nøstet opp en omfattende smittespredning der utenlands arbeidskraft er utgangspunktet.

Det er gjort betydelige tiltak for å begrense videre spredning. De nærmeste dagene vil være avgjørende for hvordan smitten utvikler seg videre.

Følgende tiltak iverksettes fra i dag kl. 13.00 og ut denne uka (02.11-08.11):

 • Det innføres besøksstans på alle sykehjem, Steinkjer rehabilitering og DMS
 • All organisert fritidsaktivitet er avlyst
 • Kulturskolens undervisning overføres til digitale plattformer
 • Skolene har avlyst alle fysiske møter/foreldremøter

Situasjonen følges kontinuerlig og det kan bli endringer mot slutten av uka.

Våre hovedmål er å unngå ytterligere spredning, fortsette med normal og god undervisning i skolene, samt å beskytte de som er i risikogruppe for alvorlig forløp av Covid-19.

Steinkjer kommune har følgende sterke anbefalinger:

 • hold avstand, husk 1-metersregelen, tenk 2 meter for å være sikker
 • ha god hoste- og håndhygiene
 • hold dere hjemme ved symptomer 
 • begrens sosial omgang utenfor egen husstand eller kohort 
 • overhold karantene ved innreise fra andre land
 • utsett besøk på bosentre til vi har slått utbruddet tilbake 
 • elever skal fortsatt benytte skoleskyss, men oppfordres til å sitte med elever fra samme kohort eller familie på skolebussen


Se hele pressemeldingen fra Steinkjer Kommune: 

PRESSEMELDING.DOCX


0 Kommentar

Idrettens Stormøte 2020 AVLYST

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 5. Okt 2020

AVLYST!

På bakgrunn av den uavklarte smittesituasjonen i Steinkjer så har Steinkjer Idrettsråd valgt å avlyse Idrettens Stormøte 2020. Vi håper at dere i 2021 ønsker å delta på Idrettens Stormøte. 
Vi beklager på det sterkeste og vi skal gjøre det vi kan for at vi igjen skal kunne møtes, drøfte og være sosial på idrettens premisser.

De som har betalt sine billetter vil få dette refundert i løpet av ett par dager. 

Steinkjer idrettsråd har gleden av å invitere dere til Steinkjeridrettens Stormøte 2020.

Arrangementet skal avholdes i Steinkjer rådhus, rådhussalen, der det er plass til 95 gjester. Invitasjonen går først til idrettslagene og kommunen. Hvis det viser seg å være plass til flere, blir næringslivet og andre invitert. Hvert idrettslag kan melde på inntil 2 personer hver.

Fristen for påmelding har vi satt til 15. oktober.

Intensjonen med Stormøtet 2020 er å samle idrettene, skape motivasjon og engasjement for Steinkjeridretten. Gjennom felles opplevelser skapes også interesse og behov for samarbeid på tvers av idretter. Årets felles opplevelse er foredrag med Øystein Pettersen, "Hvem vil du være?" 

Karrièren som skiløper begynte i 1999 da han gikk på idrettslinjen på Bjerke videregående skole i Oslo. Øystein valgte å satse på skisport og utmerket seg som en svært dyktig atlet. Den største oppnåelsen ble OL-gull i lagsprint under OL i Vancouver med Petter Northug. Siden vant han flere medaljer verden over, blant annet sølv i Norgesmesterskapet på ski i 2007, sølv og bronse i World Cup, pallplasseringer i NM i sprint og femmila, gull i Ski Classics, og flere seire i Blinkfestivalen og Toppidrettsveka.

Som idrettsutøver og person er Øystein opptatt av å ikke la seg kue av hva andre mener. Han bryr seg ikke om hva andre mener er normalt og lar seg ikke stoppe av vedtatte sannheter. Øystein lever med troen om at utvikling kun kan skje om man tør å skille seg ut og gjøre noe annet enn resten. Forskjellen på et godt eller dårlig miljø ligger ikke i tilgang på kunnskap, ressurser eller folk, men i summen av hva alle som tar i del i miljøet bringer til bordet hver dag.

Blant temaene i foredragene til Øystein er bevissthet rundt mål, handlinger, vaner, tanker, prioriteringer, verdier, energi, tid og standarder. Han vil at alle skal vite hvor de vil og hvorfor.

Påmelding gjøres her: Påmeldingslink


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline