Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15.september

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Jun 2019

Hvert år fordeler Steinkjer Idrettsråd ut tilgjengelige midler som skal gå til aktivitet og tiltak i kommunen. Alle lag og foreninger i kommunen kan søke. Fristen er 15. september 2019. Under fremgår kriterier og rutiner for å kunne søke:


KRITERIER FOR TILDELING

1. Tiltaket har tatt sikte på:

  • Ny aktivitet i laget, eller

  • Vesentlig økning av aktiviteten i laget, eller

  • Aktiviteter som forhindrer bortfall fra idrettsaktiviteteter

2. Tiltaket skal være rettet mot:

  • Barn og ungdom, eller

  • Nye utøvergrupper

3. Ved tildeling prioriteres:

  • Tiltak som følger premisser/føringer i «Barneidrettsplan for Nord-Trøndelag


RUTINER FOR TILDELING AV TILSKUDD
Søknad sendes Idrettsrådet innen 15.09.2019
Søknadsskjema for aktivitet/tiltak, inkludert budsjett.

Idrettsrådet behandler søknadene innen 15.10 hvert år.

Idrettsrådet utbetaler tilskudd når arrangement/tiltak er gjennomført, og nødvendig dokumentasjon foreligger. Beløp kan utbetales på forhånd, helt eller delvis, årsak må i så fall dokumenteres.

Søknad sendes til marit.moe@ks.no innen 15.september 2019.

Gå inn på følgende link for å se fjorårets tildeling: http://www.steinkjeridrettsråd.no/blog/post/132814/tildelingen-av-kommunale-aktivitet--og-tiltaksmidler-2018-er-klar?ispage=true


0 Kommentar

Styret i Steinkjer idrettsråd

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Jun 2019

På årsmøtet i Steinkjer idrettsråd i vår ble nye styremedlemmer valgt inn i styret. Marit Moe fortsetter som leder av Steinkjer idrettsråd, mens Lars Stokke og Harald Fossvik kom inn som nye styrerepresentanter. Grete Folden, Trond Sakshaug og Liv Trongmo Hognes er styrets øvrige medlemmer.

Dersom ditt idrettslag har noen spørsmål til oss i idrettsrådet, ikke nøl med å ta kontakt med oss.


0 Kommentar

Steinkjer friidrettsklubb - behov for oppgradering av utendørsanlegget i Steinkjer

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 19. Jun 2019

Idrettsrådet kontaktet friidrettsklubben og kultursjefen i kommunen for en befaring av anlegget. Dette skjedde i strålende solskinn, 18. juni, der vi så mange aktive utøvere i aksjon. Bildene viser noen av utøverne i aksjon på Guldbergaunet stadion, samt to representanter fra styret i Steinkjer friidrettsklubb Liv Karin Olsen Flak og Eygunn Bardal, samt kultursjef Leif Terje Nilsen fra kommunen. Vi fikk se et utslitt banedekke, det har vært i bruk i 20 år og dette er den estimerte varigheten. Nytt banedekke står øverst på listen over utviklingen av anlegget. Videre fikk en se en bygningsmasse som har oppgraderingsmuligheter, samt at det ikke er tilpasset en universell utforming, med toalett og oppholdsrom. En ble enige om at klubben utarbeider en skisse over behovet, samt en prioritering. Det er flere klubber i området som benytter seg av banen og dette kan skje i et samarbeid. Idrettsrådet og kommunen prioriterer innkomne spillemiddelsøknader fra kommunen, sein høst.


0 Kommentar

Momskompetansasjon 2019, søknadsfrist 15. august

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 2. Jun 2019

Momskompensasjon 2019 

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader.
 
 Informasjon om ordningen er lagt ut på våre nettsider:
 https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Alle idrettslag, har allerede mottatt en e-post vedrørende ordningen.

Alle organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, regioner/særkretser, særforbund og idrettskretser, skal i år (som tidligere 2 år) søke om momskompensasjon i SportsAdmin. 

Særforbund/idrettskretser/regioner/særkretser/idrettsråd som har brutto driftskostnader på under kr 5 millioner i 2018 behøver ikke å innhente en egen revisorrapport. Særforbund/idrettskretser/regioner/særkretser/idrettsråd som har brutto driftskostnader 2018 på over kr 5 millioner må innhente egen revisorrapport på momskompensasjonssøknaden. Denne malen finner dere også link til inne i SportsAdmin.
 
 Søknadsfrist er 15. august 2019.
 Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no

Endringer 2019:
 NB - Det er utarbeidet en ny forskrift som trår i kraft i år, og det er flere sentrale endringer knyttet til årets søknad:

- Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd.

- Endring i beregningsgrunnlag. I 2018 var det 7% på alle kostnader (før avkortning). I 2019 er det 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning).

- Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner. 1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. 2) Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut.

- Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.Veiledning:

https://itinfo.nif.no/images/f/ff/S%C3%B8knad_om_momskompensasjon_i_SportsAdmin.pdf0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline