Tildeling av kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for 2019 er klar.

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 18. Sep 2019

Steinkjer idrettsråd fikk i år inn søknader om kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for kr 269 250,- . Med kr 100.000,- å fordele, er det dessverre ikke alle som får sine ønsker oppfylt.  Etter en gjennomgang av søknadene ble det til at alle 11 lagene som innfridde søknadskriteriene, fikk sine søknader helt eller delvis innvilget. 

Fordelingen for 2019 kan dere se på følgende  link: Fordeling 2019

Lagene som har fått tildelt tilskudd, har fått egen mail om dette.  Vi takker for gode søknader og håper det kommer flere søknader neste år. 


0 Kommentar

Nasjonal idrettsrådskonferanse

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 1. Sep 2019

Steinkjer idrettsråd deltok sammen med idrettsråd fra hele Norge på ei nasjonal samling i Ålesund. Møre og Romsdal idrettskrets var arrangør. Fire hovedtemaer:

1. Idrettsglede for alle?

2. Idrettspolitikk og anleggsutvikling.

3. Innspill til kommende idrettsmelding.

4. Idrettsrådet inn i fremtiden.

Fredag ettermiddag og kveld var viet temaet; er det idrettsglede for alle? Gjenspeiler aktiviteten verdiene våre? Før middag overvar vi teaterforestillingen om "Ingen er homo i 2. divisjon" v/Carl Morten Amundsen og Andreas Koschinski Kvisgaard.

Idrettsrådet i Stavanger hadde en virkelig flott start på lørdagen med et innlegg om idrettsrådenes (manglende) posisjon. Den ferske idrettspresidenten Berit Kjøll fikk veldig tydelige meldinger med seg hjem. Deretter kommunal planlegging og samhandling med idrettsrådet v/Ålesund kommune og idrettsrådet. En presentasjon av Spjelkavik idrettspark - et område utviklet i samspill mellom frivilligheten og det offentlige. En orientering om ny anleggspolitisk plan for idretten. Idrettstinget 2019 - styrking eller svekkelse av idrettsrådene v/ledelsen i NIF. Innspillsmøte til ny idrettsmelding. Søndag hadde vi innlegg om endringene i spillemiddelordningen og erfaringer med sonemodellen i Trøndelag.

Program og presentasjoner, se her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/idrettsradskonferanse/0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline