Velkommen til årsmøte

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 23. Mar 2021

ÅRSMØTE

 

Dato: 5.mai 2021 kl. 18.00 til ca 2000

Steinkjer idrettsråd har valgt å flytte årsmøte sitt fra 21. april, til 5. mai i år, fra kl 1800 til ca 2000. Dette med bakgrunn i covid-situasjonen i Steinkjer. Vi ønsker å gjennomføre møte fysisk ved Idrettens hus, Steinkjerhallen, derfor denne flyttingen. Hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre møte fysisk den 5. tar vi det digitalt på teams.

Sakspapirer blir sendt dere senest en uke før møtet.

Påmelding til maritmoe69@gmail.com, snarlig, eller senest 28. april, dette pga covid og kveldsmatambisjoner.

 

Program

Velkommen v/Marit Moe, leder i Steinkjer idrettsråd

«Ambisjoner for og forventninger til, Steinkjeridretten» v/Anne Berit Lein, ordfører i Steinkjer kommune

«Hvordan har det gått i koronaåret?» v/Bente Aune Bragstad, leder Sparbu IL

«Presentasjon av et nytt idrettslag i kommunen: Steinkjer tennisklubb» v/styreleder Christian Oshaug

«Nyheter fra Trøndelag idrettskrets» v/Trøndelag idrettskrets 

Ca. 19.00 årsmøtesaker

 

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av frammøtte representanter
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
 5. Godkjenning av innkalling og saksliste
 6. Godkjenne forretningsorden
 7. Behandling av årsberetning for 2020
 8. Behandling av idrettsrådets regnskap for 2020
 9. Vedta budsjett for 2021
 10. Idrettspolitisk handlingsprogram
 11. Behandle ev. innkomne forslag/innspill fra idrettslagene
 12. Vedta ny Lovnorm for Steinkjer idrettsråd
 13. Kriterier for lokale aktivitetsmidler – LAM-midler i Steinkjer
 14. Valg

 

 

Mvh styret i Steinkjer idrettsråd

v/leder Marit Moe maritmoe69@gmail.com 95 22 24 25


0 Kommentar

Grip sjansen-kom med innspill

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 17. Mar 2021

Grip sjansen, kom med innspill! 

Som beboer i regionen, er vi alle eiere av SpareBank 1 SMN. Når banken leverer gode overskudd, skal dette overskuddet fordeles i regionen. Men hva tenker dere vi skal bruke disse pengene på? Alle lag og foreninger har engasjerte medlemmer som brenner for utvikling av anlegg/ utstyr/ nye aktiviteter osv. Her er en mulighet! Vi oppfordrer til å komme med innspill på gode formål. Er det flere som spiller inn samme formål, er sjansen større for støtte. 

Hva skal vi bruke pengene på? 

Siden lokalsamfunnet eier nesten 40 prosent av banken, deler vi hvert år ut samfunnsutbytte til Midt-Norge. Bare i 2020 gikk 200 millioner kroner til gode tiltak i regionen.

Har du noen innspill til hva pengene bør brukes på? Hvordan kan vi utvikle Midt-Norge sammen og gjøre det enda bedre å bo her? Vi vil høre fra deg - vår medeier - slik at vi får flest mulig innspill som kan være til glede og inspirasjon for landsdelen. 


Besøk oss på https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsutbytte/du-er-en-av-oss.html


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline