Arkiv


Årets ildsjel Steinkjer Kommune

Olympisk mester Andreas Stjernen, verdensmester og verdenscupvinner Anders Bardal og vinner av et verdenscuprenn, Hroar Stjernen er alle enige om at Aasmund Sprauten har gjort en fantastisk jobb for hoppsporten lokalt og i kretsen og Sprova idrettslag gje

Les mer

Velkommen til årsmøte

Steinkjer idrettsråd har valgt å flytte årsmøte sitt fra 21. april, til 5. mai i år, fra kl 1800 til ca 2000. Dette med bakgrunn i covid-situasjonen i Steinkjer. Vi ønsker å gjennomføre møte fysisk ved Idrettens hus, Steinkjerhallen, derfor denne flyttingen. Hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre

Les mer

Grip sjansen-kom med innspill

Grip sjansen, kom med innspill! Som beboer i regionen, er vi alle eiere av SpareBank 1 SMN. Når banken leverer gode overskudd, skal dette overskuddet fordeles i regionen. Men hva tenker dere vi skal bruke disse pengene på? Alle lag og foreninger har engasjerte medlemmer som brenner

Les mer

Digitalt møte for "Ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2025"

Ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2025. Steinkjer kommune trenger dine innspill for å skape omgivelser for aktivitet! Hvilken utvikling ønsker vi innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv?

Les mer

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Steinkjer Kommune

Omgivelser som innbyr til aktive møter mellom Steinkjers innbyggere er en viktig forutsetning for god folkehelse. Slike omgivelser skapes av mangfoldet av interesser, idretter, frivillige og offentlige, i et samarbeid hvor alle er viktige.

Les mer

Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar

Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene

Les mer
...

Covid-19 utbrudd som får konsekvenser for idretten.

Steinkjer kommune har nå en uavklart situasjon i forhold til Covid-19. Vi har de siste dagene nøstet opp en omfattende smittespredning der utenlands arbeidskraft er utgangspunktet. Det er gjort betydelige tiltak for å begrense videre spredning. De nærmeste dagene vil være avgjørende for hvordan smi

Les mer

Idrettens Stormøte 2020 AVLYST

AVLYST!!!!!! På bakgrunn av den uavklarte smittesituasjonen i Steinkjer så har Steinkjer Idrettsråd valgt å avlyse Idrettens Stormøte 2020. Vi håper at dere i 2021 ønsker å delta på Idrettens Stormøte. Vi beklager på det sterkeste og vi skal gjøre det vi kan for at vi igjen skal kunne møtes, drøf

Les mer
...

Idrettskonsulent i Steinkjer

Idrettsfaglig kapasitet i Steinkjer er for lav, mener Steinkjer idrettsråd.

Les mer

Innkalling og protokoll fra siste styremøte i Steinkjer idrettsråd

Under fanen idrettsrådet, finner du bl.a. innkallinger og protokoller fra styremøtene i idrettsrådet. Bildet her er tatt etter siste styremøtet, 8. juni. Fra venstre Benthe Asp, Harald Fossvik, Bente Markhus, Lars Stokke, Halfdan Ludvigsen, Trond Sakshaug, Grete Folden, Jan Terje Brandsegg Mathisen og Marit Moe. Jon Ivar Hovd var ikke til stede da bildet ble tatt.

Les mer

Mulig åpning av idrettsanlegg, nyhet fra Steinkjer kommune 8. mai

Ballbinger og fotballbaner

Les mer
...

Åpning for fotballtrening for alle alderstrinn i Steinkjer kommune

Per 30. april.

Les mer
...

Lotteri- og Stiftelsestilsynets krisepakke

Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement

Les mer

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag

Les mer

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling i forbindelse med koronasituasjonen.

Les mer
...

Oppfordring fra styret i Trøndelag idrettskrets til idrettslagene i fylket

Idrettsanlegg og aktivitet i forbindelse med koronaviruset

Les mer

Regjeringen bevilger kr 600 mill. kr. til norsk idrett og frivillighet som et strakstiltak

Gjelder i første omgang for mars og april måned.

Les mer
...

Coronaviruset - informasjon og oppdatering om håndtering i Steinkjer

Per 10. mars 2020

Les mer
...

Informasjon til klubber og idrettslag om koronaviruset

Informasjon fra Norges idrettsforbund

Les mer

Protokoll fra årsmøte i Steinkjer idrettsråd

27. februar i år avholdt idrettsrådet sitt årsmøte. 21 personer fra 18 idrettslag, deltok i møtet.

Les mer

Årsmøte i Steinkjer idrettsråd - årsmøtedokumenter tilgjengelige

Årsmøte i Steinkjer idrettsråd 27.februar, kl 18.00-20.30, auditoriet i idrettens hus, Steinkjerhallen.

Les mer

Årsmøte i Steinkjer idrettsråd 27. februar, innkalling til idrettslagene i Steinkjer og tidligere Verran

Sted: Idrettens hus, auditoriet i 1.etg, Steinkjerhallen. Servering av kveldsmat!

Les mer

Årets ildsjel i Steinkjer ble Silver Club - Steinkjer skiklubb

På Idrettens hederskveld i Trondheim 1. november, ble det bl.a. utdelt priser til ildsjeler i alle trønderske kommuner. Idrettsrådene i hver kommune nominerer ildsjelene i den enkelte kommune og er en hederspris for fortjenestefullt arbeid for idrettens sak.

Les mer

Trønderidrettens møteplass 2019, Steinkjer

Steinkjer idrettsråd i forum for idrettsråd

Les mer

Tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2019 er nå klar for Steinkjer kommune

Steinkjer Idrettsråd har nå publiserer her LAM-tildeling for 2019, som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her. Steinkjer kommune fikk i 2019 tildelt kr. 1.565.377,- som fordeles til lagene ut fra tidligere vedtatte kriterier i Idrettsrådet. Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.

Les mer

Trønderidretten vil!

Trøndelag idrettskrets inviterer til innspillsmøte om ny langtidsplan for trønderidretten - TRØNDERIDRETTEN VIL!

Les mer

Tildeling av kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for 2019 er klar.

Tildeling av kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for 2019 er klar.

Les mer

Nasjonal idrettsrådskonferanse

Steinkjer idrettsråd var aktive deltakere på ei samling i Ålesund, 30.08-01.09

Les mer

Idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

Trøndelag Idrettskrets og Trøndelag fylkeskommune inviterer til regionvise temakvelder høsten 2019 med tema idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

Les mer
...

Landsskytterstevnet 2023 blir i Steinkjer

Steinkjer er tildelt Landsskytterstevnet for 2023. Se artikkelen fra Trønder-Avisa, 1. august for mer informasjon. Steinkjer idrettsråd gratulerer!

Les mer

Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15.september

Søknadsfrist for å søke på kommunale tiltaks- og aktivitetsmidler er 15.september. Les mer om kriterier for tildeling og rutiner rundt tildeling her.

Les mer

Styret i Steinkjer idrettsråd

Nytt styre i Steinkjer idrettsråd.

Les mer

Steinkjer friidrettsklubb - behov for oppgradering av utendørsanlegget i Steinkjer

Steinkjer friidrettsklubb fremmet en sak til årsmøtet i Steinkjer idrettsråd i mars i år, som gikk på behov for utbedring og utvikling av utendørsanlegget for friidrett på Guldbergaunet idrettspark, samt universell utforming av utendørsanlegget for friidrett på Guldbergaunet.

Les mer
...

Momskompetansasjon 2019, søknadsfrist 15. august

NB - Det er utarbeidet en ny forskrift som trår i kraft i år, og det er flere sentrale endringer knyttet til årets søknad

Les mer
...

Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/nyheter/dette-ma-idrettslagene-gjore-innen-30.-april/

Les mer

Vellykket årsmøte for Steinkjer Idrettsråd

Årsmøtet for Steinkjer Idrettsråd ble avholdt den 26. mars i Steinkjerhallen. Det var deltagerrekord med ca. 20 deltagere. I tillegg var både ordfører, kultursjef og hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag Fylkeskommune tilstede. Vi takker for godt oppmøte! Les årsmøteprotokollen Protokoll SIR.pdf

Les mer

Høring - Arealbruksplan for Guldbergaunet Idrettspark

I forbindelse med utredning av en ny fullskala fotballhall på Guldbergaunet, er vi i ferd med å lage en arealbruksplan for området. Som en del av denne prosessen vil vi invitere til høring der alle brukere av området får komme med sin beskrivelse av dagens bruk av Guldbergaunet Idrettspark, samt beskrive fremtidige behov for bruk. Frist 12.04.2019.

Les mer

Søke spillemidler for et nytt anlegg i år?

Skal du søke spillemidler for et nytt anlegg(nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller friluftslivsanlegg) i år? Vi minner om å melde inn til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet er innen 10. april.

Les mer

Balansekunst - kulturstrategi for Trøndelag fylkeskommune, høringsuttalelse fra Steinkjer idrettsråd

Balansekunst.pdf

Les mer

Temakveld barneidrett på Steinkjer

Trøndelag idrettskrets ønsker aktivitetsledere og trenere i allidrett/særidretter, ansatte i skole, SFO og barnehage, foreldre, andre interesserte velkommen til temakveld barneidrett med fokus på de yngste idrettsbarna. Det blir både teori og aktivitet i sal. Enkel servering.

Les mer

Innendørs fotballhall og samarbeid mellom klubbene i Steinkjer

Steinkjer kommune v/kultursjef Leif Terje Nilsen, inviterte klubbene i kommunen og Steinkjer idrettsråd til et informasjonsmøte om planlegging og realisering av innendørs 11èr fotballbane i Steinkjer og samarbeid mellom klubbene i Steinkjer. Vi var samlet på rå

Les mer

Klubbens styrearbeid i praksis

Trøndelag idrettskrets arrangerer kurset "Klubbens styrearbeid i praksis" 10.april 2019 kl. 1800-2100. Sted: Sandvollan samfunnshus, Korsavegen 18, 7670 Inderøy Velkommen på kurs!

Les mer

Årsmøte Steinkjer Idrettsråd

Årsmøte i Steinkjer Idrettsråd den 26. mars 2019 kl. 18.00 i Idrettens hus, Auditoriet. 1. etg, Steinkjerhallen. Kveldsmaten tar dere i hallen denne kvelden! Les mer

Les mer

Alle støtteordninger for idrettslag i 2019

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2019. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2019.

Les mer

Aktivitetsdag i Steinkjerhallen ved Stod IL Volley og Steinkjer Håndballklubb

Lørdag 26. og Søndag 27. inviterer STOD IL VOLLEY og STEINKJER HÅNDBALLKLUBB til storslagen fest i Steinkjerhallen. Det settes opp aktiviteter for hele familien, med bla hoppeslott for barna. Alt av tribuner trilles ut og det vil si at det er plass til godt over 1500 mennesker, slik at vi lager oss en skikkelig “storstue” disse to dagene. GRATIS INNGANG FOR ALLE LAG SOM STILLER I SINE KLUBBDRAKTE

Les mer

På besøk hos Steinkjer Håndballklubb

Steinkjer idrettsråd er på en besøksrunde til sine medlemmer, idrettslagene i Steinkjer. Det er over 50 lag og foreninger og de har rundt 10 000 medlemmer. Steinkjer håndballklubb er en meget aktiv klubb, med mange aktive og som arrangør. På idrettens hederskveld i Trøndelag, 2018, fikk Steinkjer håndballklubb årets utmerkelse som beste arrangør for håndballarrangementet Sparebankcup1.

Les mer

20 millioner til viktig anleggssatsing

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller. Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet.

Les mer

Stem frem Audun Kolstad fra Henning Skilag til årets ildsjel

Årets ildsjel skal kåres på Idrettsgallaen i Stavanger lørdag 5. januar. 2019. Audun Kolstad fra Henning Skilag og Trøndelag idrettskrets er en førsteklasses kandidat til prisen, og den eneste av de 5 finalistene som kommer fra Trøndelag.

Les mer

Over en halv milliard tilbakebetalt i momskompanasjon til idretten

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms. Hele 5521 idrettslag får utbetalt 377 mill kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for 2018.

Les mer

Sammenslåing av Verran og Steinkjer Idrettsråd i 2020 - Første AU- møte

I forbindelse med kommunesammenslåingen av Steinkjer og Verran kommune har de respektive idrettsrådene hatt dialogmøte og sitt først AU- møte. I 2020 slås de to kommunene sammen og i den forbindelse må idrettsrådene ta stilling til hvordan dette skal organiseres. Møtereferatene fra AU- møtene vil bli publisert på vår hjemmeside fortløpende.

Les mer

Dialogmøte Moderniseringsprosjektet, Steinkjer

Trøndelag idrettskrets inviterer nå til det vi tidligere har annonsert – Dialogmøte. Møtet er åpen for alle. Sted: Steinkjer videregående skole – Auditoriet C100 Start: 29.11.2018 17:30 Slutt: 29.11.2018 20:00

Les mer

Tildelingen av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2018 er nå klar for Steinkjer kommune

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2018 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her. Steinkjer kommune fikk i 2018 tildelt kr. 1.555.811,- som fordeles til lagene ut fra tidligere vedtatte grunnlag i Idrettsrådet. Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.

Les mer

Idrettens Hederskveld - Årets Ildsjel - Steinkjer - 2018

Årets ildsjel – Steinkjer – 2018 – Trond og Yngve Sakshaug fra Byafossen IL

Les mer

Idrettens hederskveld - Prisen for årets arrangør til Steinkjer HK og Sparebank1 Cup

Steinkjer HK fikk i helgen tildelt den prestisjefulle prisen

Les mer

Tildelingen av Kommunale aktivitet- og tiltaksmidler 2018 er klar

Fordelingen for 2018 kan dere se på følgende link: Fordeling 2018

Les mer

Aktivitetslederkurs barneidrett - Inderøy – september 2018

Sund folkehøgskole og Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) på Inderøy. Kurset går over to kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis.

Les mer

Årets Ildsjel - vi trenger deres tips til kandidater

Idrettsrådet på Steinkjer trenger deres hjelp til å fremme kandidater til ildsjeler. Meld inn kandidater til Steinkjer Idrettsråd innen 12. september. Meld inn fullt navn på kandidaten, idrettslag kandidaten tilhører og en enkel begrunnelse på hvorfor akkurat denne kandidaten fortjener å bli årets ildsjel.

Les mer

Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15. september

Hvert år fordeler Steinkjer Idrettsråd ut tilgjengelige midler som skal gå til aktivitet og tiltak i kommunen. Alle lag og foreninger i kommunen kan søke. Fristen er 15. september 2018.

Les mer

Inspirasjonskveld "Kunsten å lede frivillige" ved

Steinkjer Arrangørforum og Steinkjer Idrettsråd inviterer til inspirasjonskveld mandag 3. september kl. 18:00-21.00 med inspirator og livsgnister, Tom Åge Myhren. Målet med dette tema er å sette fokus på å skape

Les mer

Inspirasjonskveld

Steinkjer Arrangørforum og Steinkjer Idrettsråd inviterer til inspirasjonskveld med Tom Åge Myhren om temaet, Kunsten å lede frivillige. Tid: 3. september kl. 18:00-21:00. Sted: Avhenger av antall deltagere.

Les mer

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: http://lovdata.no/dokument/SF/... Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal

Les mer

Steinkjer nærmer seg en realisering av innendørs 11- er fotballbane!

Trøndelag fylkeskommune, vedtok i fylkestinget av 13. juni, å bevilge kr. 10 millioner til innendørs fotballhall i Steinkjer.

Les mer

Invitasjon til kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»!

Invitasjon til kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»!

Les mer

Årsmøtedokumentene for Steinkjer Idrettsråd

Årsmøtedokumentene for Steinkjer Idrettsråd

Les mer

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

Søknad om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag  Søknadsfrist: 1. mai 2018. Målsetting Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli

Les mer

Saksdokumentene til årsmøtet for Steinkjer Idrettsråd

Saksdokumentene for årsmøtet til Steinkjer Idrettsråd er klare og kan ses her. Velkommen til årsmøtet og ha en riktig god påske!

Les mer

Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd

Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd. 9. april 2018 kl. 1900, Idrettens hus (Steinkjerhallen) Steinkjer.

Les mer

Early Birds på Steinkjer 2. mars, i forkant av junior-NM på ski i Steinkjer

Steinkjer idrettsråd ønsker Steinkjer skiklubb lykke til med arrangementet og vi går for VM på ski i Trondheim 2023.

Les mer

Energi og miljø i idrettsanlegg

​I regi av Steinkjer Idrettsråd, Steinkjer kommune og Steinkjerhallen ble det avviklet inspirasjonskveld for lag og foreninger i kommunen denne uke. De fremmøtte fikk høre et inspirerende og interessant foredrag av Bjørn Aas fra SIAT ved NTNU om energi og miljø i idrettsanlegg. Det ble spesielt satt fokus på utfordringene knyttet til kunstgressbaner og granulat. Tror flere av de fremmøtte fikk noe

Les mer

Inspirasjonskveld - Miljøvennlige anlegg

MILJØVENNLIGE ANLEGG. SETT AV DATOEN 12.FEBRUAR 2018 KL 18:30. STED: STEINKJERHALLEN, GULDBERGAUNET FOREDRAG OM GRANULATUTFORDRINGENE PÅ KUNSTGRESSBANER VED BJØRN AAS, OVERINGENIØR HOS NTNU PÅMELDING INNEN 10. FEBRUAR

Les mer

Disse støtteordningene må ditt idrettslag ikke gå glipp av i 2018

Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2018.

Les mer
...

Invitasjon til aktivitetslederkurs barneidrett i Ogndal

Hei alle idrettslag i Steinkjer! Ogndal Idrettslag arrangerer aktivitetslærerkurs barneidrett, som er åpent også for interesserte fra andre idrettslag. Har ditt/deres idrettslag foresatte/aktivitetsledere/trenere/ungdommer som fortjener å få dette tilbudet?

Les mer

En julehilsen fra Steinkjer Idrettsråd

Steinkjer Idrettsråd ønsker alle idrettslag i kommunen en riktig god jul & et godt nytt år.​ Vi håper 2018 blir et spennende år med mye aktivitet og stor idrettsglede.

Les mer

Trøndelag idrettskrets blir en realitet fra 1. januar 2018

Trøndelag idrettskrets blir en realitet fra 1. januar 2018. De ekstraordinære kretstingene i både Nord- og Sør-Trøndelag vedtok enstemmig å slå seg sammen søndag 26. november. Da vil idretten i Trøndelag være samlet fra samme tidspunkt som den nye fylkeskommunen blir en realitet.

Les mer

LAM (Lokale Aktivitetsmidler) tildelingen for 2017

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2017 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her.​

Les mer

Steinkjer Idrettsråd

Steinkjer Idrettsråd er et samordningsorgan for idretten i Steinkjer kommune, valgt av og blant idrettslagene i kommunen. Idrettsrådet er fristilt og selvstendig, og fungerer som et rådgivende organ og høringsinstans i forhold til kommunale myndigheter, i saker og planer som vedrører idretten i kommunen. Vi er 6 faste representanter i styret. Vi er til for medlemmene, altså idrettslagene,

Les mer

Sparbu Idrettslag - 125 år

Den 25.10.2017 fylte Sparbu Idrettslag 125 års dag. Sparbu Idrettslag er et fleridrettslag som ble stiftet i 1892 med aktivitet innen idrettene ski, friidrett, håndball, fotball, trim og rugby. Idrettslaget har svært høy aktivitet og er et av kommunens største idrettslag. Feiringen ble markert med åpent klubbhus fra 17:00-20:00. Kaffe og kaker til alle som kom innom.

Les mer

JA, til et sunt og bredt utvalg på idrettsarenaene

Smart Idrettsmat som skal gjøre det enklere å ta gode valg til glede for både barn og voksne på idrettsarenaen. Målet er at de som deltar på idrettsarrangementer i Norge, får et godt og variert tilbud av mat og drikke.

Les mer

Tilskuddskurs for lag og foreninger i Steinkjer kommune

Steinkjer kommune inviterer frivillige lag og foreninger til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Steinkjer kommune.

Les mer

Søknadsfristen for momskompensasjon i idretten går ut i morgen tirsdag 15. august!

Hei alle organisasjonsledd i nordtrønderidretten! Søknadsfristen for momskompensasjon til organisasjonsledd i idretten går ut i morgen, og vi har fått beskjed om at det er færre enn tidligere som har søkt så langt. Vi sender derfor ut denne generelle påminnelsen angående fristen i morgen tirsdag. Se bort fra denne dersom dere allerede har søkt (mange gjorde dette tilknyttet samordnet rapportering

Les mer

Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge.

Steinkjer Kommune har gitt ekstra midler til aktivitetstiltak for barn- og unge som alle frivillige lag og organisasjoner i Steinkjer kommune kan søke på (inkludert idrettslag). Her er det bare å hive seg rundt da søknadsfristen er 15. september i år. Les mer om tiltaket ved å gå inn på artikkelen.

Les mer

Kommunale Aktivitets- og Tiltaksmidler

​Fristen for å søke om kommunale aktivitets- og tiltaksmidler er 1. september 2017. Kriteriene fremgår under. Søknad sendes Steinkjer Idrettsråd pr mail. Søknaden må inneholde bakgrunnen for tiltaket og kostnadsrammene rundt tiltaket. Husk å oppgi kontaktperson i laget som kan besvare eventuelle spørsmål rundt søknaden. Vi håper på mange søknader og ønsker dere en fortsatt god sommer!

Les mer

Gode signaler om skatter og avgifter for fleridrettslagene

Fleridrettslagene og gruppene deres bør ikke frykte innskjerpinger som medfører økte skatter og avgifter. Alt tyder på at Finansdepartementet vil finne en løsning på den aktuelle lovfortolkningen.

Les mer

Temakveld spillemidler og idrettsanlegg

Temakveld om spillemidler og idrettsanlegg. Kvelden arrangeres i samarbeid mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Nord-Trøndelag Idrettskrets, og i tillegg med viktige økonomi-innspill fra KomRev. Steinkjerhallen 19.06.2017 kl. 18:00-21:00.

Les mer

Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd 2017

Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd hadde sitt første styremøte etter årsmøtet i april. Vi ser frem til en ny periode med nye medlemmer og nye initiativ.

Les mer

Fire viktige ting alle idrettslag må gjøre i april

I løpet av april må alle idrettslag rapportere sine medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester.

Les mer

Innkalling til årsmøte for Steinkjer Idrettsråd

Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd.5. april 2017 kl. 1900 på Statens hus (Kantinen), Steinkjer.

Les mer

Frist: Medlemsopplysninger for idrettslag

Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2016 til NIF innen 30. april 2017.

Les mer

Vi takker for godt oppmøte under temakvelden

Steinkjer Idrettsråd og Steinkjer kommune vil takke idretten på Steinkjer for godt oppmøte under temakvelden i Rådhuset mandag 13. februar. Dette viser at idretten på Steinkjer er lærelysten og åpen for nye innspill. Vi håper de vel 60 fremmøtte fikk noe ut av foredraget av Stig Inge Bjørnebye og at

Les mer

Åpent møte - Aktiv rekruttering til deltagelse i idrett fra 8-12 år og oppover.

Steinkjer Idrettsråd i samarbeid med Steinkjer kommune har gleden av å inviterer alle idrettslag og idrettsinteresserte i Steinkjer til åpent møte.Aktiv rekruttering til deltagelse i idrett fra 8-

Les mer

Her er støtteordningene ditt idrettslag må få med seg i 2017

Tekst Av: Geir Owe Fredheim Publisert første gang: 17.01.2017

Les mer

Tid for årsmøtet 2017 i idrettslagene!

Informasjon hentet fra Nord- Trøndelag Idrettskrets sin hjemmeside:I henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned.Informasjon, tips og nyttige maler til bruk i arbeidet med å forberede og gjennomføre årsmøtet ligger på NIFs hjemmeside www.idrettsfo

Les mer

Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

Av: Mari Ann Landsem Melhus Publisert: 02.01.2017

Les mer

Steinkjer Idrettsråd ønsker alle en riktig god jul - årets LAM tildeling er nå publisert

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert årets LAM tildeling som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her Ha en riktig god jul! Mvh Steinkjer Idrettsråd

Les mer

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – Søknadsfrist 2. desember

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) har lyst ut midler med frist 2. desember. Tilskuddsordningen er på 178,4 millioner kroner (med forbehold om endring i Stortingets behandling av statsbudsjettet).Målet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og

Les mer

Årets tildeling av kommunale tiltaksmidler er klar

Årets tildeling av kommunale tiltaksmidler er nå ferdig behandlet av Steinkjer Idrettsråd. Det var i år ny rekord i antall søknader på totalt 21 stk. Total søknadssum for samtlige søknader var på kr. 1.152.273,-. Grunnet få søknader tidligere år har det blitt akkumulert et noe større beløp en vanlig

Les mer

ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTER

v: Mari Ann Landsem Melhus Publisert: 22.09.2016 Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsr

Les mer

Husk søknadsfristen 01.09.2016 for kommunale aktivitets -og tiltaksmidler

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen for kommunale aktivitets –og tiltaksmidler er 01.09.2016. Under ser dere kriteriene for tilskuddsordningen. Har ditt idrettslag planer som faller inn under kriteriene, er det bare å søke. Søknad sendes via kontaktskjemaet på våres hjemmeside – www.steinkjeridr

Les mer

Aktivitetslederkurs barneidrett Steinkjer

Av: Mari Ann Landsem Melhus Publisert: 21.06.2016

Les mer

Idrettspolitisk handlingsprogram 2016-2019

Steinkjer Idrettsråd (STI), som er idrettslagenes felles råd i Steinkjer kommune, igangsatte i 2015 arbeidet med å utarbeide/ utvikle et forslag til idrettspolitisk handlingsprogram for Steinkjer gjel

Les mer

Idretten får 6,33 mill kr av UDI

NFF Vestfold / Tonje Walle Egeli Av: Geir Owe Fredheim

Les mer

Momskompensasjon 2016

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for i

Les mer

NTE fordeler 500. 000 kr til lag og foreninger i trøndelag - du bestemmer til hvem!

Gi laget ditt sjansen til å vinne NTE fordeler 500. 000 kr til lag og foreninger i trøndelag - du bestemmer til hvem! Vil du være med på å gi en gave til favorittlaget ditt? Hjelpe til å få realisert drømmen om en større konsert, en cup-tur utenlands eller et

Les mer

Engasjement og godt oppmøte under møtet til Steinkjer idrettsråd og Steinkjer kommune

Det var 35 deltagere som representerte 16 lag som deltok under møtet i rådhuset vedrørende - Hvordan kan vi sammen gjøre Steinkjer til en enda bedre idrettskommune?Idrettsrådet og kommunen fikk gode innspill fra salen på hvordan vi kan gjøre Steinkjer til en enda bedre idrettskommune. Dette tar vi m

Les mer

Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd 2016-2017

Fra venstre i bildet: Trond Unhjem (nestleder), Paul Harald Pedersen (leder), Elisabeth Sjøvold Busch, Inghild Jørgenvåg, Vibeke Holthe og Trond Sakshaug. Ny vararepresentant Grethe Folden fra Beitstad IL var ikke til stede under billedtaking.

Les mer

Hvordan kan vi gjøre Steinkjer til en enda bedre i

Hvordan kan vi sammen gjøre Steinkjer til en enda bedre idrettskommune? Steinkjer idrettsråd i samarbeid med Steinkjer kommune inviterer alle idrettslag og idrettsinteresserte i Steinkjer kommune til møte. - Steinkjer idrettsråd sin rolle og samarbeide

Les mer

Årsmøte i Steinkjer Idrettsråd

Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd. 6. april 2016 kl 1900 på Statens hus, Steinkjer. Sakliste: - Godkjenning av fremmøtte representanter - Godkjenning av innkalling og saksliste - Valg av dirigent - Valg av sekretær - Valg av 2 re

Les mer

KURS I KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS

Av: Mari Ann Landsem Melhus

Les mer

Utfordringer knyttet til idrettsarrangement utenfor den organiserte idretten

Av: Geir Owe Fredheim Publisert: 01.03.2016 Norges idrettsforbund har sendt ut brev til alle kommuner, fylkeskommuner, særforbund og i

Les mer

Meld deg på Webinar

Av: Mari Ann Landsem Melhus Publisert: 19.02.2016 Sted: (sted kommer) Start: 14.03.2016 08:00

Les mer

Tilskudd til frivillige organisasjoner - Frist til UDI 1.mars

Frivillige i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal som ønsker å organisere aktiviteter for barn på asylmottak kan søke økonomisk støtte fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Målet med tilskuddsordningen er at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig. Tiltake

Les mer

Invitasjon til samling om lagring av kunstsnø

På vegne av INTERREG prosjektet GIRAF (måle og sensorteknologi), Peak Innovation,Trondheim kommune og Norges Skiforbund inviteres det herved til en workshop (WS)om snølagring i Østersund, Sverige 11. feb 2016.Denne samlingen er en del av et større samarbeid mellom ulike norskeog svenske aktører for

Les mer

Åpning av lysløypeanlegget på Henningvola

I kveld var det offisiell åpning av det nye lysløypeanlegget på Henningvola. Et flott arrangement med både ordfører Bjørn Arild Gram og Anders Bardal tilstede. Barna og skiglede var i fokus og det var mange små og store som hadde møtt opp til åpningen.Steinkjer Idrettsråd vil benytte anledningen til

Les mer

Topping i barneidretten er meningsløst

Idrettspresidenten: Det er feil å gi noen mer trening, bedre trenere og mer spilletid enn andre.Les hans innlegg om Topping i barneidretten i BT her.

Les mer

Hvordan skal idrettslag reagere på mobbing?

Illustrasjonsfoto: Eirik Førde Publisert: 22.12.2015 Av: Geir Owe Fredheim

Les mer

KURS I KLUBBADMIN FOR NORDTRØNDERSKE IDRETTSLAG

Publisert: 16.12.2015 Av: Mari Ann Landsem Melhus

Les mer

God jul og et godt nytt år!

Steinkjer idrettsråd ønsker alle sammen en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Les mer

Alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig

Publisert: 08.12.2015 Av: Geir Owe Fredheim Alle idrettslag som organiserer aktivitet fo

Les mer

Viktig informasjon til alle idrettslag

Publisert: 04.12.2015 Av: Martin Hafsahl I 2016 gjelder det nye rutiner og frister for idrettslagenes årsmøter, rapportering og søknader. Alle i

Les mer

Idrettsregistreringen 2015

Registreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar.Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for økonomiske støtteordninger. Tallene er også grunnlag for statistikker om og for idretten.Rapporteringen til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan i

Les mer

Nå kan du søke om mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg!

Les mer om hvordan du søker Publisert: 23.11.2015 Av: Geir Owe Fredheim Nå kan alle idret

Les mer

Klubben i mitt hjerte

Publisert: 15.09.2015 Av: Geir Owe Fredheim Sted: Norge Start: 14.11.2015 08:00 Slutt: 28.11.

Les mer
...

Steinkjer Idrettsråd har fått egen Facebookside

Da er vi endelig på facebook. Våres Facebook side skal være en informasjonskanal for våres nettside. Vi håper flest mulig går inn og liker våres nye side. Her vil vi forsøke å publisere alt av nyheter

Les mer

Idrettens ungdomsår 2016

Publisert: 25.10.2015 Av: Caroline Dokken Wendelborg

Les mer

Spillemidler til utstyr 2015

Det er klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er i år 4. november2015.Denne søknadsrunden gjelder alt godkjent utstyr unntatt:Løypemaskiner med tilhørende utstyrPrepareringsutstyr til ATV/Snøscooter.Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter,retningslinjer for ordningen, n

Les mer

Ny søknadsfrist for mva-kompensasjon for idrettsanlegg

Publisert: 12.10.2015 Av: Mari Ann Landsem Melhus

Les mer

Velkommen til Steinkjer Idrettsråd sine nye nettsider.

Hva er idrettsrådet? Steinkjer idrettsråd er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Olympiske Komité, og skal arbeide i henhold til lover og regler vedtatt av idrettstinget.Idrettsrådet er en samordningsorgan for idretten i Steinkjer kommune,

Les mer