Lotteri- og Stiftelsestilsynets krisepakke

Postet av Marit Moe den 15. Apr 2020

Lotteri- og Stiftelestilsynet sier:

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon, jf. forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt 3. april 2020.

Hvem kan søke om kompensasjon:

• Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.

• Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020. Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet. Det forutsetter at arrangøren oppfyller denne ordningens vilkår.

• Arrangører som er under konkursbehandling kan ikke søke om kompensasjon.

Hvilke krav må arrangementene som det søkes kompensasjon for oppfylle:

• Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

• Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten.

Søknadsfrist:

21.april 2020

Kommentar:

Formålet med forskriften er altså å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer.

Retningslinjene sier dessverre at vi IKKE kan søke kompensasjon for tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke eller tapte reklame/sponsorinntekter - dette er viktige inntektskilder for idrettslagene.

Vi mener Lotteri- og Stiftelestilsynet har tolket oppdraget fra Kulturdepartementet feil her. Trøndelag idrettskrets vil arbeide sammen med særforbundene og våre politikere får å få på plass en tolkning som bedre speiler inntektsstrømmene i norsk idrett.

Søknad i to trinn:

1. Fyll ut excel-regneark som du laster ned HER!

2. Fyll ut elektronisk søknadsskjema som du finner HER! (du må elektronisk ID her!) Bruk nettleserne Chrome eller Edge i Windows, Chrome eller Safari i macOS


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.