Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Steinkjer Kommune

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 11. Jan 2021

Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at det skal utarbeides plan for idrett og friluftsliv. Til denne skal det også følge et handlingsprogram som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Det vil si at alle nye anlegg og de det planlegges renovering av skal listes opp her. Det er et krav for å kunne søke spillemidler. Det er viktig å ha en slik plan for å kunne møte utfordringsbilder i Steinkjer og ha en balansert utvikling i aktivitetstilbudet, med et samspill mellom det offentlige og de frivillige. 

 Det er ønskelig at lag, foreninger, privatpersoner og kommunen kommer med innspill på tiltak for å fremme idrett og fysisk aktivitet i Steinkjer kommune, herunder nye anlegg og/eller bygg, rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder.

Det er kulturavdelingen som har ansvaret for planen.  

Les mer om dette på: https://www.steinkjer.kommune.no/bli-med-aa-skape-den-nye-planen-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-aktivitet.6353835-460851.html


Kom med innspill innen 1. februar 2021!


Invitasjon til Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.