Velkommen til årsmøte

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 23. Mar 2021

ÅRSMØTE

 

Dato: 5.mai 2021 kl. 18.00 til ca 2000

Steinkjer idrettsråd har valgt å flytte årsmøte sitt fra 21. april, til 5. mai i år, fra kl 1800 til ca 2000. Dette med bakgrunn i covid-situasjonen i Steinkjer. Vi ønsker å gjennomføre møte fysisk ved Idrettens hus, Steinkjerhallen, derfor denne flyttingen. Hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre møte fysisk den 5. tar vi det digitalt på teams.

Sakspapirer blir sendt dere senest en uke før møtet.

Påmelding til maritmoe69@gmail.com, snarlig, eller senest 28. april, dette pga covid og kveldsmatambisjoner.

 

Program

Velkommen v/Marit Moe, leder i Steinkjer idrettsråd

«Ambisjoner for og forventninger til, Steinkjeridretten» v/Anne Berit Lein, ordfører i Steinkjer kommune

«Hvordan har det gått i koronaåret?» v/Bente Aune Bragstad, leder Sparbu IL

«Presentasjon av et nytt idrettslag i kommunen: Steinkjer tennisklubb» v/styreleder Christian Oshaug

«Nyheter fra Trøndelag idrettskrets» v/Trøndelag idrettskrets 

Ca. 19.00 årsmøtesaker

 

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av frammøtte representanter
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
 5. Godkjenning av innkalling og saksliste
 6. Godkjenne forretningsorden
 7. Behandling av årsberetning for 2020
 8. Behandling av idrettsrådets regnskap for 2020
 9. Vedta budsjett for 2021
 10. Idrettspolitisk handlingsprogram
 11. Behandle ev. innkomne forslag/innspill fra idrettslagene
 12. Vedta ny Lovnorm for Steinkjer idrettsråd
 13. Kriterier for lokale aktivitetsmidler – LAM-midler i Steinkjer
 14. Valg

 

 

Mvh styret i Steinkjer idrettsråd

v/leder Marit Moe maritmoe69@gmail.com 95 22 24 25


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.