2019 

Lag/forening

Søknad

Beskrivelse

Søknadssum

Tildelt sum

Byafossen fotball

Kjøp av 8 småmål

Til både små og store aktører

10 000,-

10 000,-

Steinkjer klatreklubb

Til instruktører, inngang Steinkjerhallen og utstyr

Lavterskeltilbud, inkludering hindre utenforskap, barn og unge.

50 000,-

20 000,-

Steinkjer skiklubb langrenn

Innkjøp av 20 par ski

Rekrutteringstiltak ved skileik og karusellrenn, kostbart for mange familier med flere barn og flere aktiviteter

25 800,-

5 000,-

Steinkjer styrkeløftklubb

Delfinansiering adgangssystem for mer fleksibel trening

Øke rekrutteringen, gjennom økt tilgjengelig. Være gode forbilder for ungdom med tange på treningskultur og antidopingholdninger

20 000,-

2 000,-

Steinkjer volleyball

Tilskudd til utstyr, noe bespisning på kick-off

Tilbud om volleyball for ei ny gruppe barn i Steinkjer 19/20, dvs. ved Steinkjer barneskole 4-6 klasse. Kick-off arr og turnerinstilbud.

30 000,-

10 000,-

Beitstad IL ski

Løypekjøring, langrenn for/til skole og barnehage

Lavterskeltilbud til barn og unge i Beitstad

15 000

10 000,-

Sør-Beitstad IL

Utstyr og bespisning??

Tiltak rettet mot barn og unge, Hoøyadagen og idretts-SFO, gratis deltakelse

7 000,-

5 000,-

Henning IL

Innkjøp av nye 7èr mål med hjul, enkle å flytte/legge opp til trening. 4 mål

Flyttbare mål på gressbane til nytte for barn og unge

39 250,-

15 000,-

Ogndal IL

Nå tilby «gymaktivitet». Tilskudd til utstyr, sponsing av deltakelse på aktiviteter

Satsing på ungdom, beholde flere aktive medlemmer i overgangen u. skole – vg. skole. Allidrettsaktiviteter.

21 200,-

10 000,-

Steinkjer friidrettsklubb

Innkjøp av utstyr og gjennomføring av tiltak

Tilrettelegging for at flest mulig b/u skal kunne delta i idrettsaktivitet, få gode nettverk og god fysisk og psykisk helse.

16 000,-

8 000,-

Skiklubbene i Steinkjer og Inderøy kommuner

Dekke utgifter til bespisning, leie av lokaler, evt. godtgjørelser til trenere

Felles treninger og samlinger for barn- og ungdomsutøvere i langrenn i Steinkjer og Inderøy kommune, 13-16 år.

5 000,-

5 000,-

Sum

 

 

239 250,-

100 000,-