2019

Styremøteprotokoll 07.01.2019.pdf

Styremøteprotokoll 11.02.2019.pdf


Styremøte 11.04.2019

Innkalling 11.04.2019.pdf

Styremøteprotokoll 11.04.2019.pdf
Vedlegg til protokoll:                 Høringsuttalelse_Balansekunst.pdf


Styremøte 13.05.2019

Innkalling 13.05.2019.pdf

Styremøteprotokoll 13.05.2019.pdf


Styremøte 11.06.2019

Innkalling 11.06.2019.pdf

Styremøteprotokoll 11.06.2019.pdf
Vedlegg til protokoll:                 Idrettssoneråd Innherred, møtereferat 22.05.2019.pdf
                                                   Oppsummering, temakveld E-sport.pdf
                                                   Presentasjon e-sport Tiller vgs.pdf
                                                   Referat_antidoping.pdf


Styremøte 17.09.2019

Innkalling 16.09.2019.pdf

Styremøteprotokoll 17.09.2019.pdf
Vedlegg til protokoll:                 Aktivitets- og tiltaksmidler 2019.pdf
                                                   Referat_AU-møte_Steinkjer_Verran.pdf
                                                   Håndbok_for_idrettsråd_Ildsjeler.pdf
                                                   Innherredsidretten gjør samfunnet bedre.pdf
                                                   Trønder-Avisa gratis bruk av idrettsanlegg.pdf
                                                   Egge IL miljøvennlig kunstgress.pdf


Styremøte 14.10.2019

Innkalling 14.10.19.pdf

Styremøteprotokoll 14.10.2019.pdf
Vedlegg til protokoll:                 Tildeling_LAM_2019.pdf
                                                   Referat kickoff-del1.pdf
                                                   Referat kickoff-del2.pdf
                                                   Tiltaksplan-antidoping.pdf
 

Styremøte 11.11.2019

Innkalling 11.11.2019.pdf

Styremøteprotokoll 11.11.2019.pdf

Vedlegg til protokoll:                 Høring - Tildelingskriterier for støtteordninger - offentlig høring
                                                   Folkehelsekomite
                                                   Forundersøkelse_antidoping
                                                   Tiltaksplan_antidoping

Styremøte 22.01.2020

Innkalling 22.01.20.pdf

Styremøteprotokoll 22.01.2020.pdf

Vedlegg til protokoll:        Vedlegg_Høringsuttalelse_Trønderidretten_vil.pdf

                                          Vedlegg_Folkehelsekomiteen.pdf