Arkiv


 • Stor interesse for idrett på Framtidsfredag

  Stor interesse for idrett på Framtidsfredag

  Stor interesse for idrett på Framtidsfredag! Idretten var representert med 2 programposten på Framtidsfredag. Nasjonalidrett i forfall?  Med Marit Bjørgen, Leif Welhaven, Åge Skinstad og Morten Djupvik i panel og Med Otto Uls

  Les mer
 • Årsmøte i Steinkjer idrettsråd

  Årsmøte i Steinkjer idrettsråd

  Steinkjer Idrettsråd invitere til årsmøte tirsdag 16. april kl. 19.00 til ca. kl. 21.00 Idrettens hus, auditorium i 1. etg., Steinkjerhallen Etter ordinært årsmøte blir det klubbmøte ca. kl. 20.00. «Tils

  Les mer
 • Årets ildsjel Steinkjer Kommune

  Årets ildsjel Steinkjer Kommune

  Olympisk mester Andreas Stjernen, verdensmester og verdenscupvinner Anders Bardal og vinner av et verdenscuprenn, Hroar Stjernen er alle enige om at Aasmund Sprauten har gjort en fantastisk jobb for hoppsporten lokalt og i kretsen og Sprova idrettslag gje

  Les mer
 • Velkommen til årsmøte

  Velkommen til årsmøte

  Steinkjer idrettsråd har valgt å flytte årsmøte sitt fra 21. april, til 5. mai i år, fra kl 1800 til ca 2000. Dette med bakgrunn i covid-situasjonen i Steinkjer. Vi ønsker å gjennomføre møte fysisk ved Idrettens hus, Steinkjerhallen, derfor denne flyttingen. Hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre

  Les mer
 • Grip sjansen-kom med innspill

  Grip sjansen-kom med innspill

  Grip sjansen, kom med innspill! Som beboer i regionen, er vi alle eiere av SpareBank 1 SMN. Når banken leverer gode overskudd, skal dette overskuddet fordeles i regionen. Men hva tenker dere vi skal bruke disse pengene på? Alle lag og foreninger har engasjerte medlemmer som brenner

  Les mer
 • Digitalt møte for "Ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2025"

  Digitalt møte for "Ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2025"

  Ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2025. Steinkjer kommune trenger dine innspill for å skape omgivelser for aktivitet! Hvilken utvikling ønsker vi innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv?

  Les mer
 • Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Steinkjer Kommune

  Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Steinkjer Kommune

  Omgivelser som innbyr til aktive møter mellom Steinkjers innbyggere er en viktig forutsetning for god folkehelse. Slike omgivelser skapes av mangfoldet av interesser, idretter, frivillige og offentlige, i et samarbeid hvor alle er viktige.

  Les mer
 • Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar

  Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar

  Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene

  Les mer
 • Covid-19 utbrudd som får konsekvenser for idretten.

  Covid-19 utbrudd som får konsekvenser for idretten.

  Steinkjer kommune har nå en uavklart situasjon i forhold til Covid-19. Vi har de siste dagene nøstet opp en omfattende smittespredning der utenlands arbeidskraft er utgangspunktet. Det er gjort betydelige tiltak for å begrense videre spredning. De nærmeste dagene vil være avgjørende for hvordan smi

  Les mer
 • Idrettens Stormøte 2020 AVLYST

  Idrettens Stormøte 2020 AVLYST

  AVLYST!!!!!! På bakgrunn av den uavklarte smittesituasjonen i Steinkjer så har Steinkjer Idrettsråd valgt å avlyse Idrettens Stormøte 2020. Vi håper at dere i 2021 ønsker å delta på Idrettens Stormøte. Vi beklager på det sterkeste og vi skal gjøre det vi kan for at vi igjen skal kunne møtes, drøf

  Les mer
 • Idrettskonsulent i Steinkjer

  Idrettskonsulent i Steinkjer

  Idrettsfaglig kapasitet i Steinkjer er for lav, mener Steinkjer idrettsråd.

  Les mer
 • Innkalling og protokoll fra siste styremøte i Steinkjer idrettsråd

  Innkalling og protokoll fra siste styremøte i Steinkjer idrettsråd

  Under fanen idrettsrådet, finner du bl.a. innkallinger og protokoller fra styremøtene i idrettsrådet. Bildet her er tatt etter siste styremøtet, 8. juni. Fra venstre Benthe Asp, Harald Fossvik, Bente Markhus, Lars Stokke, Halfdan Ludvigsen, Trond Sakshaug, Grete Folden, Jan Terje Brandsegg Mathisen og Marit Moe. Jon Ivar Hovd var ikke til stede da bildet ble tatt.

  Les mer
 • Mulig åpning av idrettsanlegg, nyhet fra Steinkjer kommune 8. mai

  Mulig åpning av idrettsanlegg, nyhet fra Steinkjer kommune 8. mai

  Ballbinger og fotballbaner

  Les mer
 • Åpning for fotballtrening for alle alderstrinn i Steinkjer kommune

  Åpning for fotballtrening for alle alderstrinn i Steinkjer kommune

  Per 30. april.

  Les mer
 • Lotteri- og Stiftelsestilsynets krisepakke

  Lotteri- og Stiftelsestilsynets krisepakke

  Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement

  Les mer
 • Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

  Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

  Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag

  Les mer
 • Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

  Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

  Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling i forbindelse med koronasituasjonen.

  Les mer
 • Oppfordring fra styret i Trøndelag idrettskrets til idrettslagene i fylket

  Oppfordring fra styret i Trøndelag idrettskrets til idrettslagene i fylket

  Idrettsanlegg og aktivitet i forbindelse med koronaviruset

  Les mer
 • Regjeringen bevilger kr 600 mill. kr. til norsk idrett og frivillighet som et strakstiltak

  Regjeringen bevilger kr 600 mill. kr. til norsk idrett og frivillighet som et strakstiltak

  Gjelder i første omgang for mars og april måned.

  Les mer
 • Coronaviruset - informasjon og oppdatering om håndtering i Steinkjer

  Coronaviruset - informasjon og oppdatering om håndtering i Steinkjer

  Per 10. mars 2020

  Les mer
 • Informasjon til klubber og idrettslag om koronaviruset

  Informasjon til klubber og idrettslag om koronaviruset

  Informasjon fra Norges idrettsforbund

  Les mer
 • Protokoll fra årsmøte i Steinkjer idrettsråd

  Protokoll fra årsmøte i Steinkjer idrettsråd

  27. februar i år avholdt idrettsrådet sitt årsmøte. 21 personer fra 18 idrettslag, deltok i møtet.

  Les mer
 • Årsmøte i Steinkjer idrettsråd - årsmøtedokumenter tilgjengelige

  Årsmøte i Steinkjer idrettsråd - årsmøtedokumenter tilgjengelige

  Årsmøte i Steinkjer idrettsråd 27.februar, kl 18.00-20.30, auditoriet i idrettens hus, Steinkjerhallen.

  Les mer
 • Årsmøte i Steinkjer idrettsråd 27. februar, innkalling til idrettslagene i Steinkjer og tidligere Verran

  Årsmøte i Steinkjer idrettsråd 27. februar, innkalling til idrettslagene i Steinkjer og tidligere Verran

  Sted: Idrettens hus, auditoriet i 1.etg, Steinkjerhallen. Servering av kveldsmat!

  Les mer
 • Årets ildsjel i Steinkjer ble Silver Club - Steinkjer skiklubb

  Årets ildsjel i Steinkjer ble Silver Club - Steinkjer skiklubb

  På Idrettens hederskveld i Trondheim 1. november, ble det bl.a. utdelt priser til ildsjeler i alle trønderske kommuner. Idrettsrådene i hver kommune nominerer ildsjelene i den enkelte kommune og er en hederspris for fortjenestefullt arbeid for idrettens sak.

  Les mer
 • Trønderidrettens møteplass 2019, Steinkjer

  Trønderidrettens møteplass 2019, Steinkjer

  Steinkjer idrettsråd i forum for idrettsråd

  Les mer
 • Tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2019 er nå klar for Steinkjer kommune

  Tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2019 er nå klar for Steinkjer kommune

  Steinkjer Idrettsråd har nå publiserer her LAM-tildeling for 2019, som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her. Steinkjer kommune fikk i 2019 tildelt kr. 1.565.377,- som fordeles til lagene ut fra tidligere vedtatte kriterier i Idrettsrådet. Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.

  Les mer
 • Trønderidretten vil!

  Trønderidretten vil!

  Trøndelag idrettskrets inviterer til innspillsmøte om ny langtidsplan for trønderidretten - TRØNDERIDRETTEN VIL!

  Les mer
 • Tildeling av kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for 2019 er klar.

  Tildeling av kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for 2019 er klar.

  Tildeling av kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for 2019 er klar.

  Les mer
 • Nasjonal idrettsrådskonferanse

  Nasjonal idrettsrådskonferanse

  Steinkjer idrettsråd var aktive deltakere på ei samling i Ålesund, 30.08-01.09

  Les mer
 • Idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

  Idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

  Trøndelag Idrettskrets og Trøndelag fylkeskommune inviterer til regionvise temakvelder høsten 2019 med tema idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

  Les mer
 • Landsskytterstevnet 2023 blir i Steinkjer

  Landsskytterstevnet 2023 blir i Steinkjer

  Steinkjer er tildelt Landsskytterstevnet for 2023. Se artikkelen fra Trønder-Avisa, 1. august for mer informasjon. Steinkjer idrettsråd gratulerer!

  Les mer
 • Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15.september

  Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15.september

  Søknadsfrist for å søke på kommunale tiltaks- og aktivitetsmidler er 15.september. Les mer om kriterier for tildeling og rutiner rundt tildeling her.

  Les mer
 • Styret i Steinkjer idrettsråd

  Styret i Steinkjer idrettsråd

  Nytt styre i Steinkjer idrettsråd.

  Les mer
 • Steinkjer friidrettsklubb - behov for oppgradering av utendørsanlegget i Steinkjer

  Steinkjer friidrettsklubb - behov for oppgradering av utendørsanlegget i Steinkjer

  Steinkjer friidrettsklubb fremmet en sak til årsmøtet i Steinkjer idrettsråd i mars i år, som gikk på behov for utbedring og utvikling av utendørsanlegget for friidrett på Guldbergaunet idrettspark, samt universell utforming av utendørsanlegget for friidrett på Guldbergaunet.

  Les mer
 • Momskompetansasjon 2019, søknadsfrist 15. august

  Momskompetansasjon 2019, søknadsfrist 15. august

  NB - Det er utarbeidet en ny forskrift som trår i kraft i år, og det er flere sentrale endringer knyttet til årets søknad

  Les mer
 • Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april

  Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april

  https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/trondelag-idrettskrets/nyheter/dette-ma-idrettslagene-gjore-innen-30.-april/

  Les mer
 • Vellykket årsmøte for Steinkjer Idrettsråd

  Vellykket årsmøte for Steinkjer Idrettsråd

  Årsmøtet for Steinkjer Idrettsråd ble avholdt den 26. mars i Steinkjerhallen. Det var deltagerrekord med ca. 20 deltagere. I tillegg var både ordfører, kultursjef og hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag Fylkeskommune tilstede. Vi takker for godt oppmøte! Les årsmøteprotokollen Protokoll SIR.pdf

  Les mer
 • Høring - Arealbruksplan for Guldbergaunet Idrettspark

  Høring - Arealbruksplan for Guldbergaunet Idrettspark

  I forbindelse med utredning av en ny fullskala fotballhall på Guldbergaunet, er vi i ferd med å lage en arealbruksplan for området. Som en del av denne prosessen vil vi invitere til høring der alle brukere av området får komme med sin beskrivelse av dagens bruk av Guldbergaunet Idrettspark, samt beskrive fremtidige behov for bruk. Frist 12.04.2019.

  Les mer
 • Søke spillemidler for et nytt anlegg i år?

  Søke spillemidler for et nytt anlegg i år?

  Skal du søke spillemidler for et nytt anlegg(nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller friluftslivsanlegg) i år? Vi minner om å melde inn til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet er innen 10. april.

  Les mer
 • Balansekunst - kulturstrategi for Trøndelag fylkeskommune, høringsuttalelse fra Steinkjer idrettsråd

  Balansekunst - kulturstrategi for Trøndelag fylkeskommune, høringsuttalelse fra Steinkjer idrettsråd

  Balansekunst.pdf

  Les mer
 • Temakveld barneidrett på Steinkjer

  Temakveld barneidrett på Steinkjer

  Trøndelag idrettskrets ønsker aktivitetsledere og trenere i allidrett/særidretter, ansatte i skole, SFO og barnehage, foreldre, andre interesserte velkommen til temakveld barneidrett med fokus på de yngste idrettsbarna. Det blir både teori og aktivitet i sal. Enkel servering.

  Les mer
 • Innendørs fotballhall og samarbeid mellom klubbene i Steinkjer

  Innendørs fotballhall og samarbeid mellom klubbene i Steinkjer

  Steinkjer kommune v/kultursjef Leif Terje Nilsen, inviterte klubbene i kommunen og Steinkjer idrettsråd til et informasjonsmøte om planlegging og realisering av innendørs 11èr fotballbane i Steinkjer og samarbeid mellom klubbene i Steinkjer. Vi var samlet på rå

  Les mer
 • Klubbens styrearbeid i praksis

  Klubbens styrearbeid i praksis

  Trøndelag idrettskrets arrangerer kurset "Klubbens styrearbeid i praksis" 10.april 2019 kl. 1800-2100. Sted: Sandvollan samfunnshus, Korsavegen 18, 7670 Inderøy Velkommen på kurs!

  Les mer
 • Årsmøte Steinkjer Idrettsråd

  Årsmøte Steinkjer Idrettsråd

  Årsmøte i Steinkjer Idrettsråd den 26. mars 2019 kl. 18.00 i Idrettens hus, Auditoriet. 1. etg, Steinkjerhallen. Kveldsmaten tar dere i hallen denne kvelden! Les mer

  Les mer
 • Alle støtteordninger for idrettslag i 2019

  Alle støtteordninger for idrettslag i 2019

  Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2019. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2019.

  Les mer
 • Aktivitetsdag i Steinkjerhallen ved Stod IL Volley og Steinkjer Håndballklubb

  Aktivitetsdag i Steinkjerhallen ved Stod IL Volley og Steinkjer Håndballklubb

  Lørdag 26. og Søndag 27. inviterer STOD IL VOLLEY og STEINKJER HÅNDBALLKLUBB til storslagen fest i Steinkjerhallen. Det settes opp aktiviteter for hele familien, med bla hoppeslott for barna. Alt av tribuner trilles ut og det vil si at det er plass til godt over 1500 mennesker, slik at vi lager oss en skikkelig “storstue” disse to dagene. GRATIS INNGANG FOR ALLE LAG SOM STILLER I SINE KLUBBDRAKTE

  Les mer
 • På besøk hos Steinkjer Håndballklubb

  På besøk hos Steinkjer Håndballklubb

  Steinkjer idrettsråd er på en besøksrunde til sine medlemmer, idrettslagene i Steinkjer. Det er over 50 lag og foreninger og de har rundt 10 000 medlemmer. Steinkjer håndballklubb er en meget aktiv klubb, med mange aktive og som arrangør. På idrettens hederskveld i Trøndelag, 2018, fikk Steinkjer håndballklubb årets utmerkelse som beste arrangør for håndballarrangementet Sparebankcup1.

  Les mer
 • 20 millioner til viktig anleggssatsing

  20 millioner til viktig anleggssatsing

  Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller. Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet.

  Les mer
 • Stem frem Audun Kolstad fra Henning Skilag til årets ildsjel

  Stem frem Audun Kolstad fra Henning Skilag til årets ildsjel

  Årets ildsjel skal kåres på Idrettsgallaen i Stavanger lørdag 5. januar. 2019. Audun Kolstad fra Henning Skilag og Trøndelag idrettskrets er en førsteklasses kandidat til prisen, og den eneste av de 5 finalistene som kommer fra Trøndelag.

  Les mer
 • Over en halv milliard tilbakebetalt i momskompanasjon til idretten

  Over en halv milliard tilbakebetalt i momskompanasjon til idretten

  Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms. Hele 5521 idrettslag får utbetalt 377 mill kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for 2018.

  Les mer
 • Sammenslåing av Verran og Steinkjer Idrettsråd i 2020 - Første AU- møte

  Sammenslåing av Verran og Steinkjer Idrettsråd i 2020 - Første AU- møte

  I forbindelse med kommunesammenslåingen av Steinkjer og Verran kommune har de respektive idrettsrådene hatt dialogmøte og sitt først AU- møte. I 2020 slås de to kommunene sammen og i den forbindelse må idrettsrådene ta stilling til hvordan dette skal organiseres. Møtereferatene fra AU- møtene vil bli publisert på vår hjemmeside fortløpende.

  Les mer
 • Dialogmøte Moderniseringsprosjektet, Steinkjer

  Dialogmøte Moderniseringsprosjektet, Steinkjer

  Trøndelag idrettskrets inviterer nå til det vi tidligere har annonsert – Dialogmøte. Møtet er åpen for alle. Sted: Steinkjer videregående skole – Auditoriet C100 Start: 29.11.2018 17:30 Slutt: 29.11.2018 20:00

  Les mer
 • Tildelingen av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2018 er nå klar for Steinkjer kommune

  Tildelingen av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2018 er nå klar for Steinkjer kommune

  Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2018 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her. Steinkjer kommune fikk i 2018 tildelt kr. 1.555.811,- som fordeles til lagene ut fra tidligere vedtatte grunnlag i Idrettsrådet. Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.

  Les mer
 • Idrettens Hederskveld - Årets Ildsjel - Steinkjer - 2018

  Idrettens Hederskveld - Årets Ildsjel - Steinkjer - 2018

  Årets ildsjel – Steinkjer – 2018 – Trond og Yngve Sakshaug fra Byafossen IL

  Les mer
 • Idrettens hederskveld - Prisen for årets arrangør til Steinkjer HK og Sparebank1 Cup

  Idrettens hederskveld - Prisen for årets arrangør til Steinkjer HK og Sparebank1 Cup

  Steinkjer HK fikk i helgen tildelt den prestisjefulle prisen

  Les mer
 • Tildelingen av Kommunale aktivitet- og tiltaksmidler 2018 er klar

  Tildelingen av Kommunale aktivitet- og tiltaksmidler 2018 er klar

  Fordelingen for 2018 kan dere se på følgende link: Fordeling 2018

  Les mer
 • Aktivitetslederkurs barneidrett - Inderøy – september 2018

  Aktivitetslederkurs barneidrett - Inderøy – september 2018

  Sund folkehøgskole og Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) på Inderøy. Kurset går over to kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis.

  Les mer
 • Årets Ildsjel - vi trenger deres tips til kandidater

  Årets Ildsjel - vi trenger deres tips til kandidater

  Idrettsrådet på Steinkjer trenger deres hjelp til å fremme kandidater til ildsjeler. Meld inn kandidater til Steinkjer Idrettsråd innen 12. september. Meld inn fullt navn på kandidaten, idrettslag kandidaten tilhører og en enkel begrunnelse på hvorfor akkurat denne kandidaten fortjener å bli årets ildsjel.

  Les mer
 • Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15. september

  Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15. september

  Hvert år fordeler Steinkjer Idrettsråd ut tilgjengelige midler som skal gå til aktivitet og tiltak i kommunen. Alle lag og foreninger i kommunen kan søke. Fristen er 15. september 2018.

  Les mer
 • Inspirasjonskveld "Kunsten å lede frivillige" ved

  Inspirasjonskveld "Kunsten å lede frivillige" ved

  Steinkjer Arrangørforum og Steinkjer Idrettsråd inviterer til inspirasjonskveld mandag 3. september kl. 18:00-21.00 med inspirator og livsgnister, Tom Åge Myhren. Målet med dette tema er å sette fokus på å skape

  Les mer
 • Inspirasjonskveld

  Inspirasjonskveld

  Steinkjer Arrangørforum og Steinkjer Idrettsråd inviterer til inspirasjonskveld med Tom Åge Myhren om temaet, Kunsten å lede frivillige. Tid: 3. september kl. 18:00-21:00. Sted: Avhenger av antall deltagere.

  Les mer
 • Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

  Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: http://lovdata.no/dokument/SF/... Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal

  Les mer
 • Steinkjer nærmer seg en realisering av innendørs 11- er fotballbane!

  Steinkjer nærmer seg en realisering av innendørs 11- er fotballbane!

  Trøndelag fylkeskommune, vedtok i fylkestinget av 13. juni, å bevilge kr. 10 millioner til innendørs fotballhall i Steinkjer.

  Les mer
 • Invitasjon til kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»!

  Invitasjon til kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»!

  Invitasjon til kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»!

  Les mer
 • Årsmøtedokumentene for Steinkjer Idrettsråd

  Årsmøtedokumentene for Steinkjer Idrettsråd

  Årsmøtedokumentene for Steinkjer Idrettsråd

  Les mer
 • Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

  Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

  Søknad om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag  Søknadsfrist: 1. mai 2018. Målsetting Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli

  Les mer
 • Saksdokumentene til årsmøtet for Steinkjer Idrettsråd

  Saksdokumentene til årsmøtet for Steinkjer Idrettsråd

  Saksdokumentene for årsmøtet til Steinkjer Idrettsråd er klare og kan ses her. Velkommen til årsmøtet og ha en riktig god påske!

  Les mer
 • Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd

  Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd

  Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd. 9. april 2018 kl. 1900, Idrettens hus (Steinkjerhallen) Steinkjer.

  Les mer
 • Early Birds på Steinkjer 2. mars, i forkant av junior-NM på ski i Steinkjer

  Early Birds på Steinkjer 2. mars, i forkant av junior-NM på ski i Steinkjer

  Steinkjer idrettsråd ønsker Steinkjer skiklubb lykke til med arrangementet og vi går for VM på ski i Trondheim 2023.

  Les mer
 • Energi og miljø i idrettsanlegg

  Energi og miljø i idrettsanlegg

  ​I regi av Steinkjer Idrettsråd, Steinkjer kommune og Steinkjerhallen ble det avviklet inspirasjonskveld for lag og foreninger i kommunen denne uke. De fremmøtte fikk høre et inspirerende og interessant foredrag av Bjørn Aas fra SIAT ved NTNU om energi og miljø i idrettsanlegg. Det ble spesielt satt fokus på utfordringene knyttet til kunstgressbaner og granulat. Tror flere av de fremmøtte fikk noe

  Les mer
 • Inspirasjonskveld - Miljøvennlige anlegg

  Inspirasjonskveld - Miljøvennlige anlegg

  MILJØVENNLIGE ANLEGG. SETT AV DATOEN 12.FEBRUAR 2018 KL 18:30. STED: STEINKJERHALLEN, GULDBERGAUNET FOREDRAG OM GRANULATUTFORDRINGENE PÅ KUNSTGRESSBANER VED BJØRN AAS, OVERINGENIØR HOS NTNU PÅMELDING INNEN 10. FEBRUAR

  Les mer
 • Disse støtteordningene må ditt idrettslag ikke gå glipp av i 2018

  Disse støtteordningene må ditt idrettslag ikke gå glipp av i 2018

  Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2018.

  Les mer
 • Invitasjon til aktivitetslederkurs barneidrett i Ogndal

  Invitasjon til aktivitetslederkurs barneidrett i Ogndal

  Hei alle idrettslag i Steinkjer! Ogndal Idrettslag arrangerer aktivitetslærerkurs barneidrett, som er åpent også for interesserte fra andre idrettslag. Har ditt/deres idrettslag foresatte/aktivitetsledere/trenere/ungdommer som fortjener å få dette tilbudet?

  Les mer
 • En julehilsen fra Steinkjer Idrettsråd

  En julehilsen fra Steinkjer Idrettsråd

  Steinkjer Idrettsråd ønsker alle idrettslag i kommunen en riktig god jul & et godt nytt år.​ Vi håper 2018 blir et spennende år med mye aktivitet og stor idrettsglede.

  Les mer
 • Trøndelag idrettskrets blir en realitet fra 1. januar 2018

  Trøndelag idrettskrets blir en realitet fra 1. januar 2018

  Trøndelag idrettskrets blir en realitet fra 1. januar 2018. De ekstraordinære kretstingene i både Nord- og Sør-Trøndelag vedtok enstemmig å slå seg sammen søndag 26. november. Da vil idretten i Trøndelag være samlet fra samme tidspunkt som den nye fylkeskommunen blir en realitet.

  Les mer
 • LAM (Lokale Aktivitetsmidler) tildelingen for 2017

  LAM (Lokale Aktivitetsmidler) tildelingen for 2017

  Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2017 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her.​

  Les mer
 • Steinkjer Idrettsråd

  Steinkjer Idrettsråd

  Steinkjer Idrettsråd er et samordningsorgan for idretten i Steinkjer kommune, valgt av og blant idrettslagene i kommunen. Idrettsrådet er fristilt og selvstendig, og fungerer som et rådgivende organ og høringsinstans i forhold til kommunale myndigheter, i saker og planer som vedrører idretten i kommunen. Vi er 6 faste representanter i styret. Vi er til for medlemmene, altså idrettslagene,

  Les mer
 • Sparbu Idrettslag - 125 år

  Sparbu Idrettslag - 125 år

  Den 25.10.2017 fylte Sparbu Idrettslag 125 års dag. Sparbu Idrettslag er et fleridrettslag som ble stiftet i 1892 med aktivitet innen idrettene ski, friidrett, håndball, fotball, trim og rugby. Idrettslaget har svært høy aktivitet og er et av kommunens største idrettslag. Feiringen ble markert med åpent klubbhus fra 17:00-20:00. Kaffe og kaker til alle som kom innom.

  Les mer
 • JA, til et sunt og bredt utvalg på idrettsarenaene

  JA, til et sunt og bredt utvalg på idrettsarenaene

  Smart Idrettsmat som skal gjøre det enklere å ta gode valg til glede for både barn og voksne på idrettsarenaen. Målet er at de som deltar på idrettsarrangementer i Norge, får et godt og variert tilbud av mat og drikke.

  Les mer
 • Tilskuddskurs for lag og foreninger i Steinkjer kommune

  Tilskuddskurs for lag og foreninger i Steinkjer kommune

  Steinkjer kommune inviterer frivillige lag og foreninger til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Steinkjer kommune.

  Les mer
 • Søknadsfristen for momskompensasjon i idretten går ut i morgen tirsdag 15. august!

  Søknadsfristen for momskompensasjon i idretten går ut i morgen tirsdag 15. august!

  Hei alle organisasjonsledd i nordtrønderidretten! Søknadsfristen for momskompensasjon til organisasjonsledd i idretten går ut i morgen, og vi har fått beskjed om at det er færre enn tidligere som har søkt så langt. Vi sender derfor ut denne generelle påminnelsen angående fristen i morgen tirsdag. Se bort fra denne dersom dere allerede har søkt (mange gjorde dette tilknyttet samordnet rapportering

  Les mer
 • Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge.

  Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge.

  Steinkjer Kommune har gitt ekstra midler til aktivitetstiltak for barn- og unge som alle frivillige lag og organisasjoner i Steinkjer kommune kan søke på (inkludert idrettslag). Her er det bare å hive seg rundt da søknadsfristen er 15. september i år. Les mer om tiltaket ved å gå inn på artikkelen.

  Les mer
 • Kommunale Aktivitets- og Tiltaksmidler

  Kommunale Aktivitets- og Tiltaksmidler

  ​Fristen for å søke om kommunale aktivitets- og tiltaksmidler er 1. september 2017. Kriteriene fremgår under. Søknad sendes Steinkjer Idrettsråd pr mail. Søknaden må inneholde bakgrunnen for tiltaket og kostnadsrammene rundt tiltaket. Husk å oppgi kontaktperson i laget som kan besvare eventuelle spørsmål rundt søknaden. Vi håper på mange søknader og ønsker dere en fortsatt god sommer!

  Les mer
 • Gode signaler om skatter og avgifter for fleridrettslagene

  Gode signaler om skatter og avgifter for fleridrettslagene

  Fleridrettslagene og gruppene deres bør ikke frykte innskjerpinger som medfører økte skatter og avgifter. Alt tyder på at Finansdepartementet vil finne en løsning på den aktuelle lovfortolkningen.

  Les mer
 • Temakveld spillemidler og idrettsanlegg

  Temakveld spillemidler og idrettsanlegg

  Temakveld om spillemidler og idrettsanlegg. Kvelden arrangeres i samarbeid mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Nord-Trøndelag Idrettskrets, og i tillegg med viktige økonomi-innspill fra KomRev. Steinkjerhallen 19.06.2017 kl. 18:00-21:00.

  Les mer
 • Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd 2017

  Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd 2017

  Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd hadde sitt første styremøte etter årsmøtet i april. Vi ser frem til en ny periode med nye medlemmer og nye initiativ.

  Les mer
 • Fire viktige ting alle idrettslag må gjøre i april

  Fire viktige ting alle idrettslag må gjøre i april

  I løpet av april må alle idrettslag rapportere sine medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester.

  Les mer
 • Innkalling til årsmøte for Steinkjer Idrettsråd

  Innkalling til årsmøte for Steinkjer Idrettsråd

  Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd.5. april 2017 kl. 1900 på Statens hus (Kantinen), Steinkjer.

  Les mer
 • Frist: Medlemsopplysninger for idrettslag

  Frist: Medlemsopplysninger for idrettslag

  Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2016 til NIF innen 30. april 2017.

  Les mer
 • Vi takker for godt oppmøte under temakvelden

  Vi takker for godt oppmøte under temakvelden

  Steinkjer Idrettsråd og Steinkjer kommune vil takke idretten på Steinkjer for godt oppmøte under temakvelden i Rådhuset mandag 13. februar. Dette viser at idretten på Steinkjer er lærelysten og åpen for nye innspill. Vi håper de vel 60 fremmøtte fikk noe ut av foredraget av Stig Inge Bjørnebye og at

  Les mer
 • Åpent møte - Aktiv rekruttering til deltagelse i idrett fra 8-12 år og oppover.

  Åpent møte - Aktiv rekruttering til deltagelse i idrett fra 8-12 år og oppover.

  Steinkjer Idrettsråd i samarbeid med Steinkjer kommune har gleden av å inviterer alle idrettslag og idrettsinteresserte i Steinkjer til åpent møte.Aktiv rekruttering til deltagelse i idrett fra 8-

  Les mer
 • Her er støtteordningene ditt idrettslag må få med seg i 2017

  Her er støtteordningene ditt idrettslag må få med seg i 2017

  Tekst Av: Geir Owe Fredheim Publisert første gang: 17.01.2017

  Les mer
 • Tid for årsmøtet 2017 i idrettslagene!

  Tid for årsmøtet 2017 i idrettslagene!

  Informasjon hentet fra Nord- Trøndelag Idrettskrets sin hjemmeside:I henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned.Informasjon, tips og nyttige maler til bruk i arbeidet med å forberede og gjennomføre årsmøtet ligger på NIFs hjemmeside www.idrettsfo

  Les mer
 • Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

  Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

  Av: Mari Ann Landsem Melhus Publisert: 02.01.2017

  Les mer
 • Steinkjer Idrettsråd ønsker alle en riktig god jul - årets LAM tildeling er nå publisert

  Steinkjer Idrettsråd ønsker alle en riktig god jul - årets LAM tildeling er nå publisert

  Steinkjer Idrettsråd har nå publisert årets LAM tildeling som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her Ha en riktig god jul! Mvh Steinkjer Idrettsråd

  Les mer
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – Søknadsfrist 2. desember

  Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – Søknadsfrist 2. desember

  Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) har lyst ut midler med frist 2. desember. Tilskuddsordningen er på 178,4 millioner kroner (med forbehold om endring i Stortingets behandling av statsbudsjettet).Målet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og

  Les mer
 • Årets tildeling av kommunale tiltaksmidler er klar

  Årets tildeling av kommunale tiltaksmidler er klar

  Årets tildeling av kommunale tiltaksmidler er nå ferdig behandlet av Steinkjer Idrettsråd. Det var i år ny rekord i antall søknader på totalt 21 stk. Total søknadssum for samtlige søknader var på kr. 1.152.273,-. Grunnet få søknader tidligere år har det blitt akkumulert et noe større beløp en vanlig

  Les mer
 • ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTER

  ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTER

  v: Mari Ann Landsem Melhus Publisert: 22.09.2016 Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsr

  Les mer
 • Husk søknadsfristen 01.09.2016 for kommunale aktivitets -og tiltaksmidler

  Husk søknadsfristen 01.09.2016 for kommunale aktivitets -og tiltaksmidler

  Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen for kommunale aktivitets –og tiltaksmidler er 01.09.2016. Under ser dere kriteriene for tilskuddsordningen. Har ditt idrettslag planer som faller inn under kriteriene, er det bare å søke. Søknad sendes via kontaktskjemaet på våres hjemmeside – www.steinkjeridr

  Les mer
 • Aktivitetslederkurs barneidrett Steinkjer

  Aktivitetslederkurs barneidrett Steinkjer

  Av: Mari Ann Landsem Melhus Publisert: 21.06.2016

  Les mer
 • Idrettspolitisk handlingsprogram 2016-2019

  Idrettspolitisk handlingsprogram 2016-2019

  Steinkjer Idrettsråd (STI), som er idrettslagenes felles råd i Steinkjer kommune, igangsatte i 2015 arbeidet med å utarbeide/ utvikle et forslag til idrettspolitisk handlingsprogram for Steinkjer gjel

  Les mer
 • Idretten får 6,33 mill kr av UDI

  Idretten får 6,33 mill kr av UDI

  NFF Vestfold / Tonje Walle Egeli Av: Geir Owe Fredheim

  Les mer
 • Momskompensasjon 2016

  Momskompensasjon 2016

  Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for i

  Les mer
 • NTE fordeler 500. 000 kr til lag og foreninger i trøndelag - du bestemmer til hvem!

  NTE fordeler 500. 000 kr til lag og foreninger i trøndelag - du bestemmer til hvem!

  Gi laget ditt sjansen til å vinne NTE fordeler 500. 000 kr til lag og foreninger i trøndelag - du bestemmer til hvem! Vil du være med på å gi en gave til favorittlaget ditt? Hjelpe til å få realisert drømmen om en større konsert, en cup-tur utenlands eller et

  Les mer
 • Engasjement og godt oppmøte under møtet til Steinkjer idrettsråd og Steinkjer kommune

  Engasjement og godt oppmøte under møtet til Steinkjer idrettsråd og Steinkjer kommune

  Det var 35 deltagere som representerte 16 lag som deltok under møtet i rådhuset vedrørende - Hvordan kan vi sammen gjøre Steinkjer til en enda bedre idrettskommune?Idrettsrådet og kommunen fikk gode innspill fra salen på hvordan vi kan gjøre Steinkjer til en enda bedre idrettskommune. Dette tar vi m

  Les mer
 • Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd 2016-2017

  Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd 2016-2017

  Fra venstre i bildet: Trond Unhjem (nestleder), Paul Harald Pedersen (leder), Elisabeth Sjøvold Busch, Inghild Jørgenvåg, Vibeke Holthe og Trond Sakshaug. Ny vararepresentant Grethe Folden fra Beitstad IL var ikke til stede under billedtaking.

  Les mer
 • Hvordan kan vi gjøre Steinkjer til en enda bedre i

  Hvordan kan vi gjøre Steinkjer til en enda bedre i

  Hvordan kan vi sammen gjøre Steinkjer til en enda bedre idrettskommune? Steinkjer idrettsråd i samarbeid med Steinkjer kommune inviterer alle idrettslag og idrettsinteresserte i Steinkjer kommune til møte. - Steinkjer idrettsråd sin rolle og samarbeide

  Les mer
 • Årsmøte i Steinkjer Idrettsråd

  Årsmøte i Steinkjer Idrettsråd

  Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd. 6. april 2016 kl 1900 på Statens hus, Steinkjer. Sakliste: - Godkjenning av fremmøtte representanter - Godkjenning av innkalling og saksliste - Valg av dirigent - Valg av sekretær - Valg av 2 re

  Les mer
 • KURS I KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS

  KURS I KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS

  Av: Mari Ann Landsem Melhus

  Les mer
 • Utfordringer knyttet til idrettsarrangement utenfor den organiserte idretten

  Utfordringer knyttet til idrettsarrangement utenfor den organiserte idretten

  Av: Geir Owe Fredheim Publisert: 01.03.2016 Norges idrettsforbund har sendt ut brev til alle kommuner, fylkeskommuner, særforbund og i

  Les mer
 • Meld deg på Webinar

  Meld deg på Webinar

  Av: Mari Ann Landsem Melhus Publisert: 19.02.2016 Sted: (sted kommer) Start: 14.03.2016 08:00

  Les mer
 • Tilskudd til frivillige organisasjoner - Frist til UDI 1.mars

  Tilskudd til frivillige organisasjoner - Frist til UDI 1.mars

  Frivillige i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal som ønsker å organisere aktiviteter for barn på asylmottak kan søke økonomisk støtte fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Målet med tilskuddsordningen er at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig. Tiltake

  Les mer
 • Invitasjon til samling om lagring av kunstsnø

  Invitasjon til samling om lagring av kunstsnø

  På vegne av INTERREG prosjektet GIRAF (måle og sensorteknologi), Peak Innovation,Trondheim kommune og Norges Skiforbund inviteres det herved til en workshop (WS)om snølagring i Østersund, Sverige 11. feb 2016.Denne samlingen er en del av et større samarbeid mellom ulike norskeog svenske aktører for

  Les mer
 • Åpning av lysløypeanlegget på Henningvola

  Åpning av lysløypeanlegget på Henningvola

  I kveld var det offisiell åpning av det nye lysløypeanlegget på Henningvola. Et flott arrangement med både ordfører Bjørn Arild Gram og Anders Bardal tilstede. Barna og skiglede var i fokus og det var mange små og store som hadde møtt opp til åpningen.Steinkjer Idrettsråd vil benytte anledningen til

  Les mer
 • Topping i barneidretten er meningsløst

  Topping i barneidretten er meningsløst

  Idrettspresidenten: Det er feil å gi noen mer trening, bedre trenere og mer spilletid enn andre.Les hans innlegg om Topping i barneidretten i BT her.

  Les mer
 • Hvordan skal idrettslag reagere på mobbing?

  Hvordan skal idrettslag reagere på mobbing?

  Illustrasjonsfoto: Eirik Førde Publisert: 22.12.2015 Av: Geir Owe Fredheim

  Les mer
 • KURS I KLUBBADMIN FOR NORDTRØNDERSKE IDRETTSLAG

  KURS I KLUBBADMIN FOR NORDTRØNDERSKE IDRETTSLAG

  Publisert: 16.12.2015 Av: Mari Ann Landsem Melhus

  Les mer
 • God jul og et godt nytt år!

  God jul og et godt nytt år!

  Steinkjer idrettsråd ønsker alle sammen en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

  Les mer
 • Alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig

  Alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig

  Publisert: 08.12.2015 Av: Geir Owe Fredheim Alle idrettslag som organiserer aktivitet fo

  Les mer
 • Viktig informasjon til alle idrettslag

  Viktig informasjon til alle idrettslag

  Publisert: 04.12.2015 Av: Martin Hafsahl I 2016 gjelder det nye rutiner og frister for idrettslagenes årsmøter, rapportering og søknader. Alle i

  Les mer
 • Idrettsregistreringen 2015

  Idrettsregistreringen 2015

  Registreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar.Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for økonomiske støtteordninger. Tallene er også grunnlag for statistikker om og for idretten.Rapporteringen til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan i

  Les mer
 • Nå kan du søke om mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg!

  Nå kan du søke om mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg!

  Les mer om hvordan du søker Publisert: 23.11.2015 Av: Geir Owe Fredheim Nå kan alle idret

  Les mer
 • Klubben i mitt hjerte

  Klubben i mitt hjerte

  Publisert: 15.09.2015 Av: Geir Owe Fredheim Sted: Norge Start: 14.11.2015 08:00 Slutt: 28.11.

  Les mer
 • Steinkjer Idrettsråd har fått egen Facebookside

  Steinkjer Idrettsråd har fått egen Facebookside

  Da er vi endelig på facebook. Våres Facebook side skal være en informasjonskanal for våres nettside. Vi håper flest mulig går inn og liker våres nye side. Her vil vi forsøke å publisere alt av nyheter

  Les mer
 • Idrettens ungdomsår 2016

  Idrettens ungdomsår 2016

  Publisert: 25.10.2015 Av: Caroline Dokken Wendelborg

  Les mer
 • Spillemidler til utstyr 2015

  Spillemidler til utstyr 2015

  Det er klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er i år 4. november2015.Denne søknadsrunden gjelder alt godkjent utstyr unntatt:Løypemaskiner med tilhørende utstyrPrepareringsutstyr til ATV/Snøscooter.Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter,retningslinjer for ordningen, n

  Les mer
 • Ny søknadsfrist for mva-kompensasjon for idrettsanlegg

  Ny søknadsfrist for mva-kompensasjon for idrettsanlegg

  Publisert: 12.10.2015 Av: Mari Ann Landsem Melhus

  Les mer
 • Velkommen til Steinkjer Idrettsråd sine nye nettsider.

  Velkommen til Steinkjer Idrettsråd sine nye nettsider.

  Hva er idrettsrådet? Steinkjer idrettsråd er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Olympiske Komité, og skal arbeide i henhold til lover og regler vedtatt av idrettstinget.Idrettsrådet er en samordningsorgan for idretten i Steinkjer kommune,

  Les mer