Steinkjer Idrettsråd ønsker alle en riktig god jul - årets LAM tildeling er nå publisert

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 23. Des 2016

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert årets LAM tildeling som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her


Ha en riktig god jul!

Mvh

Steinkjer Idrettsråd

god jul 1.jpg
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – Søknadsfrist 2. desember

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Nov 2016

barneidrett.gif

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) har lyst ut midler med frist 2. desember. Tilskuddsordningen er på 178,4 millioner kroner (med forbehold om endring i Stortingets behandling av statsbudsjettet).
Målet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.»
Søkere kan blant annet søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.Mer informasjon og regelverk for tilskuddet finner du her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Ba...
Se også tidligere nyhetsartikkel på NIFs nettsider om ordningen: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/idrettslag-k...Det er bare organisasjoner i kommuner (bydeler i Oslo) som deltar i ordningen som kan søke. Du kan sjekke om din kommune deltar i ordningen her: https://www.bufdir.no/Global/tilskudd%20BRUK%20DEN...
Hver kommune som deltar i støtteordningen gjør en vurdering og prioritering av søknader fra den kommunen. Basert på dette vedtar Bufdir fordeling av støtte.Støtteordningen skal blant annet bidra til å nå Regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. (Tiltak 39 i Regjeringens strategi mot barnefattigdom).
Dette målet er utgangspunkt for Fritidserklæringen, les mer om denne her: https://www.bufdir.no/Aktuelt/Fritidserklaringen/
Vil du vite mer om støtteordningen og idrettens arbeid med temaet, kan du se innlegg fra Bufdirs konferanse om Fritidserklæringen 7. november i år her:
Årets tildeling av kommunale tiltaksmidler er klar

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 15. Nov 2016

Årets tildeling av kommunale tiltaksmidler er nå ferdig behandlet av Steinkjer Idrettsråd. Det var i år ny rekord i antall søknader på totalt 21 stk. Total søknadssum for samtlige søknader var på kr. 1.152.273,-. Grunnet få søknader tidligere år har det blitt akkumulert et noe større beløp en vanlig som skulle fordeles i år. Årets pott var på hele kr. 250.000,-, og Steinkjer Idrettsråd har forsøkt å fordele årets pott etter beste evne til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene og var levert innen søknadsfristen.

Dessverre har ikke alle fått midler, men den enkelte søknad vil bli tilskrevet og det vil fremgå om eventuell tildeling, eller årsak til avslag. Under følger link til oversikt over de som har fått tildelt tilskudd i år.

Vil dere vite mer om dette tilskuddet, kan dere lese mer her.

Link til tildeling 2016.

ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTER

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 11. Okt 2016

v: Mari Ann Landsem Melhus


Publisert: 22.09.2016


Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016.

Norges idrettsforbund har utviklet og tilbyr løsningen KlubbAdmin til dette. KlubbAdmin ertilpasset alle idrettslag, og den er integrert med idrettens øvrige datasystemer Min idrett, SportsAdmin, Online betaling og den nasjonale idrettsdatabasen. KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer og bidrar til oversikt og kontroll, samt til en automatisk og forenklet årlig rapportering av medlemsopplysninger.

På denne linken på NIFs hjemmeside https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin finner du mer informasjon om KlubbAdmin, - brukerveiledninger, fordeler, ofte stilte spørsmål m.m.

KlubbAdmins nettadresse er https://ka.nif.no/

Mange idrettslag har allerede tatt KlubbAdmin i bruk!

Hva med din klubb?
Husk søknadsfristen 01.09.2016 for kommunale aktivitets -og tiltaksmidler

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 23. Aug 2016

barneidrett.gif


Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen for kommunale aktivitets –og tiltaksmidler er 01.09.2016. Under ser dere kriteriene for tilskuddsordningen. Har ditt idrettslag planer som faller inn under kriteriene, er det bare å søke. Søknad sendes via kontaktskjemaet på våres hjemmeside – www.steinkjeridrettsråd.no


KRITERIER FOR TILDELING

1. Tiltaket har tatt sikte på:

Ny aktivitet i laget, eller
Vesentlig økning av aktiviteten i laget, eller
Aktiviteter som forhindrer bortfall fra idrettsaktiviteter


2. Tiltaket skal være rettet mot:

Barn og ungdom, eller
Nye utøvergrupper


3. Ved tildeling prioriteres:

Tiltak som følger premisser/føringer i «Barneidrettsplan for Nord-Trøndelag»
Idrettslige tiltak, også sosiale aktiviteter kan vurderesRUTINER FOR TILDELING AV TILSKUDD
Søknad til Idrettsrådet innen 01.09 hvert år.
Søknadsskjema for aktivitet/tiltak m/regnskap


Idrettsrådet behandler søknadene innen 01.10 hvert år.


Idrettsrådet utbetaler når arrangement/tiltak er gjennomført og nødvendig dokumentasjon foreligger. Beløp kan utbetales på forhånd, helt eller delvis, årsak må i så fall dokumenteres.
Aktivitetslederkurs barneidrett Steinkjer

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 18. Aug 2016

idrettslek4.jpg


Av: Mari Ann Landsem Melhus
Publisert: 21.06.2016

Sted: Campus, Steinkjer
Start: 28.10.2016 18:00 Slutt: 29.10.2016 16:00

Vet du hva god barneidrett er? Hvordan barn utvikler seg og lærer nye ting? Hva som skal til for at alle barn skal kunne føle idrettsglede? Aktivitetslederkurset gir deg som fersk barneidrettstrener nettopp den kompetansen du trenger for å lage et godt aktivitetstilbud.

Les invitasjonen og meld deg på HER
Idretten får 6,33 mill kr av UDI

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 14. Jul 2016

flyktninger_612_NFF vestfold.jpg
NFF Vestfold / Tonje Walle Egeli
Av: Geir Owe Fredheim
Publisert: 05.07.2016
Facebook Twitter LinkedIn E-post

Norges idrettsforbund og fem særforbund har mottatt hele 6,33 millioner kroner fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Pengene skal bidra til en meningsfull hverdag for asylsøkere på mottak landet over.

- Idrettsforbundet har jobbet aktivt for å få økt denne posten på statsbudsjettet. Idrettsforbundet søkte om 3 millioner kroner, og har fått 2,5 millioner kroner. Vi er meget fornøyd. Pengene vil bidra til å gi mange barn og unge en meningsfull fritid på mottakene rundt om i landet, sier Anja Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund.

De andre særforbundene som har mottatt midler fra UDI er Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Cricketforbund, Norges Klatreforbund og Norges Bandyforbund (innebandy).
- NIF oppfordret særforbundene om å søke direkte på denne ordningen. Det er veldig fint at også særforbundene engasjerer seg, og Fotballforbundet, som vi har et meget godt samarbeid med knyttet til tiltak for asylsøkere, har lang erfaring på området, sier Veum.

Idrettslag kan søke
I august/september vil Norges idrettsforbund legge ut en ny søknadsrunde hvor idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner for å skape ulike idrettsaktiviteter til asylsøkere slik at de får en meningsfull hverdag.
- Først og fremst må jeg få si at vi er veldig glade for at så mange idrettslag allerede har vært med å skape aktivitet på mottak – noe som er langt utover det et vanlig idrettslag gjør vanlig. Når vi åpner opp for en ny søknadsrunde håper vi på et like stort engasjement, sier Veum.

Saken fortsetter under bildet.

Foto: NFF Vestfold / Tonje Walle Egeli

Slik er fordelingen:Stor suksess
Norges idrettsforbunds flyktningfond har allerede vært en stor suksess etter at den ble etablert i fjor høst.
- Siden oppstarten har både Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kavlifondet, Gjensidigestiftelsen, Den internasjonale olympiske komité og Kulturdepartementet bidratt med mange millioner kroner til fondet. Nå har også UDI bidratt i betydelig grad for å skape idrettsglede for asylsøkere, sier generalsekretær Inge Andersen i NIF.

- Det er veldig hyggelig at særforbundene og NIFs arbeid på dette området blir akseptert og honorert av myndighetene, avslutter generalsekretæren.

Ser frem imot et godt samarbeid
UDI har inngått intensjonsavtaler med en rekke nasjonale frivillige og humanitære organisasjoner. Hensikten er at beboerne på mottak kan få brukt sine egne evner og personlige ressurser gjennom frivillige aktiviteter.
- Målet med avtalene er å øke aktivitetstilbudet i mottakene for å fremme integrering og toleranse, samt å stimulere til samhandling mellom asylsøkerne og lokalsamfunnene. Vi ser frem imot et godt samarbeid med organisasjonene til beste for beboerne, sier Christine Wilberg, avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen i UDI.
Momskompensasjon 2016

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Jun 2016

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Generell informasjon om ordningen:

 • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2016.
 • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrrettsgruppene.
 • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2015 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tilligere år enn regnskapsåret 2015.
 • Innrapportering/søknadsprosedyre (se også eget punkt): Alle med brutto driftskostnader over kr 5 millioner må fylle ut et eget søknadsskjema, samt innhente revisorbekreftelse. Alle under kr 5 millioner i brutto driftskostnader skal rapportere inn et tall (brutto driftskostnader. ).
 • Alle søkerne vil motta en kvittering på at søknaden er mottatt.
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 200.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Det er ikke krav om at den enkelte medlemsorganisasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. forskriftens §7). Det er tilstrekkelig at sentralleddet dvs. Norges idrettsforbund er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 35% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimal kompensasjonsbeløp er 7% av søkergrunnlaget (ref. forskriftens § 10). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).
  Dersom rammen for ordningen (kr 1,3 milliarder) ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkortning i 2016.
 • Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2015 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2016. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister. Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.
 • INNRAPPORTERING (SØKNADSPROSEDYRE):
  1) IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER:
  Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2015 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2015 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2015. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2015, samt evt. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.
  Dette tallet skal innrapporteres via vårt medlemsregister KlubbAdmin og gjøres som en del av «Samordnet rapportering»

  2) IDRETTSRÅD/SÆRKRETSER/REGIONER MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER:

  Alle idrettsråd og særkretser/regioner som i 2015 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2015 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2015. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2015, samt evt. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.

  Dette tallet skal innrapporteres via vårt medlemsregister SportsAdmin. Ved innlogging i SportsAdmin benyttes din ”Min idrett” bruker. Det er leder av organisasjonen som må utføre registreringen, eller personer med en rolle som gir tilgang til å vedlikeholde organisasjonen. Se liste over disse her

  Veiledning på hvordan man registrerer i SportsAdmin finner dere her

  3) IDRETTSLAG/IDRETTSRÅD/SÆRKRETS/REGION MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER OVER KR 5 MILLIONER:

  Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner som i 2015 hadde driftskostnader på over kr 5 millioner skal rapportere på fastsatt skjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor. Skjema og veiledning finner du her:
  - Søknadsskjema med veiledning følger vedlagt
  - Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)

  4) AKSJESELSKAPER EID AV EN ELLER FERE IDRETTSORGANISASJONER:
  I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 5 2.ledd). Det forutsettes at aksjeselskapet kan dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i aksjeselskapet . Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning av selskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor hvis brutto driftskostnader overstiger kr 5 millioner. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken) vedlegges søknaden som sendes inn.

  Skjema med veiledning finner du her:
  - Søknadsskjema med veiledning AS følger vedlagt
  - Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)

  5) SÆRFORBUND OG IDRETTSKRETSER
  Særforbundene og idrettskretsene må rapportere på fastsatte skjema, og vil få separat informasjon om dette.

  Dokumentasjon ved eventuell kontroll
  Det skal ikke sendes inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (søknadsskjema/revisorrapport/aksjeoversikt for AS’er). NIF kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert).

  Bortfall av kompensasjon
  Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 24).

  Henvendelser:

  • Hvis dere har problemer med SportsAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling:
  telefon 03615 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 08:00 – 20:00)

  • Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no
  NTE fordeler 500. 000 kr til lag og foreninger i trøndelag - du bestemmer til hvem!

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 12. Mai 2016

  Gi laget ditt sjansen til å vinne

  NTE fordeler 500. 000 kr til lag og foreninger i trøndelag - du bestemmer til hvem!

  Vil du være med på å gi en gave til favorittlaget ditt? Hjelpe til å få realisert drømmen om en større konsert, en cup-tur utenlands eller et arrangement i nærmiljøet ditt?

  Som en del av vår årlige sponsorpott, gir NTE i mai ut 500.000 kroner til lag og foreninger – og du som brenner for laget ditt er med og bestemmer hvem som skal få inntil 50 000 kroner.

  500.000kr

  Hvem kan delta?

  Laget ditt kan være en kulturorganisasjon, et idrettslag eller et humanitært formål. Størrelsen på laget spiller ingen rolle; Sjekk reglene for deltakelse her.

  Slik gjør du det

  Nominér ditt lag innen 15. mai. En jury velger ut flere kandidater, og dersom ett av dine favorittlag er blant de utvalgte, kan du stemme det fram i perioden 23. mai til 2. juni. Mer informasjon her.


  Gå inn på følgende link for mer informasjon: http://ntelagetmitt.no/
  Idrettspolitisk handlingsprogram 2016-2019

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 13. Apr 2016


  Steinkjer Idrettsråd (STI), som er idrettslagenes felles råd i Steinkjer kommune, igangsatte i 2015 arbeidet med å utarbeide/ utvikle et forslag til idrettspolitisk handlingsprogram for Steinkjer gjeldende for perioden 2016 – 2019.

  Det vises i denne sammenheng blant annet til Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, § 8-2 Oppgaver pkt. (2), hvor det blant annet heter «Idrettsrådet skal dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram».


  Under finner dere linken til STI sitt gjeldende idrettspolitiske handlingsprogram for 2016-2019 som ble vedtatt 21.06.2016.

  Idrettspolitiske handlingsprogram for 2016-2019.pdf
  Engasjement og godt oppmøte under møtet til Steinkjer idrettsråd og Steinkjer kommune

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 13. Apr 2016


  Det var 35 deltagere som representerte 16 lag som deltok under møtet i rådhuset vedrørende - Hvordan kan vi sammen gjøre Steinkjer til en enda bedre idrettskommune?

  Idrettsrådet og kommunen fikk gode innspill fra salen på hvordan vi kan gjøre Steinkjer til en enda bedre idrettskommune. Dette tar vi med oss i det videre arbeidet.  Kommunen var representert ved Anita Skrove Saugestad og ordfører Bjørn Arild Gram.


  Inghild Aldal Jørgenvåg for STI holder innlegg om kommunale aktivitet- og tiltaksmidler.


  Det var spenning knyttet til trekkingen blant oppmøtte lag rundt pengepremiene. Ordfører Bjørn Arild Gram stod for trekkingen godt hjulpet av Elisabeth Busch og Paul Harald Pedersen fra STI.
  Følgende lag ble de heldige vinnerne:

  Kr. 2.500,- Følling IL

  Kr. 2.500,- Sparbu IL

  Kr. 5.000,- Egge IL

  Kr. 10.000,- Steinkjer fotballklubb


  Steinkjer Idrettsråd vil takke deltagerne for et godt og konstruktivt møte og tar med oss tilbakemeldingene i det videre arbeidet.

  Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd 2016-2017

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 12. Apr 2016

  Fra venstre i bildet: Trond Unhjem (nestleder), Paul Harald Pedersen (leder), Elisabeth Sjøvold Busch, Inghild Jørgenvåg, Vibeke Holthe og Trond Sakshaug. Ny vararepresentant Grethe Folden fra Beitstad IL var ikke til stede under billedtaking.
  KURS I KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 7. Mar 2016

  Organisasjonshjul2011 tokolonner web (1).png
  Av: Mari Ann Landsem Melhus
  Publisert: 02.03.2016


  Sted: Vukuhallen
  Start: 06.04.2016 18:30 Slutt: 06.04.2016 21:00

  Verdal Idrettsråd i samarbeid med Verdal Turnforening og Nord-Trøndelag Idrettskrets inviterer klubbene til kurs i Klubbens styrearbeid i praksis.

  Hva innebærer det egentlig å være tillitsvalgt i et idrettslag?
  Skulle passe fint med et slikt kurs nå i april, rett etter at alle dere har avviklet Årsmøte og nytt styre er valgt – benytt sjansen nå når kurset er lokalt.

  Invitasjon finner du HER
  Utfordringer knyttet til idrettsarrangement utenfor den organiserte idretten

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 2. Mar 2016

  utenforidretten_612.jpg

  Av: Geir Owe Fredheim
  Publisert: 01.03.2016  Norges idrettsforbund har sendt ut brev til alle kommuner, fylkeskommuner, særforbund og idrettskretser i Norge om utfordringer knyttet til idrettsarrangement utenfor den organiserte idretten.

  Brevet, som er sendt ut fra Norges idrettsforbund på vegne av Tom Tvedt, lyder som følger:

  Norges idrettsforbund (NIF) er en paraplyorganisasjon for den organiserte idretten i Norge, og våre medlemmer er 54 særforbund, og om lag 12 000 idrettslag.

  Norske kommuner er en av de viktigste støttespillerne for norsk idrett. Både gjennom økonomiske bevilgninger, først og fremst gjennom bygging av anlegg, men også gjennom kommunenes tilrettelegging for at kommunal infrastruktur skal kunne benyttes til trening og idrettsarrangementer.

  Norsk idrett har et omfattende samarbeid med næringslivet, også i forbindelse med avholdelse av idrettsarrangementer. Det oppleves å være gjensidig nyttig. En forutsetning for slikt samarbeid mellom idretten og næringslivet er at samarbeidet skal være i overensstemmelse med idrettens regelverk og grunnverdier. For enkelte næringslivsaktører er dette ikke i tråd med hva de har sett for seg, og følgelig utelukker det et samarbeid med idretten for disse aktørene. Noen kommersielle aktører vil ønske å arrangere idrettskonkurranser på egenhånd – uten et samarbeid med idrettsorganisasjonen.

  Vi ønsker med dette brevet å gjøre kommunene særlig oppmerksom på enkelte forhold som skiller en idrettskonkurranse i regi av et idrettslag, og en idrettskonkurranse i regi av en aktør utenfor den organiserte idretten.

  • Idrettslag er ikke fortjenestebaserte, men er stiftet av sine medlemmer for å tilrettelegge for lokal idrettsaktivitet. Idrettslagene er selveiende og verken medlemmene eller andre kan hente ut utbytte eller profitt fra idrettslaget. Offentlige midler som tildeles til et arrangement, og et ev. overskudd som skapes gjennom dette, forblir i idrettslaget og bidrar til å skape mer idrettsaktivitet i lokalmiljøet.
  • Samtlige idrettslag plikter å føre regnskap, og få disse revidert av en valgt eller engasjert revisor. Dette sikrer både medlemmene og offentligheten muligheten for å kontrollere at økonomiske tilskudd til et idrettsarrangement brukes i samsvar med vilkårene for tildeling.
  • Ettersom idrettslagene ikke er fortjenestebaserte vil målgruppen for idrettsarrangementer ikke begrenses til de med best betalingsevne.
  • Ved avholdelse av idrettskonkurranser i regi av et idrettslag skal gjennomføringen skje i samsvar med idrettens verdigrunnlag. Dette innebærer blant annet at konkurransene skal være åpne og inkluderende, og gjennomføres på en måte som ivaretar utøvernes helse og sikkerhet. Gjennom NIFs barneidrettsforsikring vil alle barn som deltar i aktivitet organisert av et idrettslag, være forsikret dersom skade skjer. Tilsvarende har særforbund fremforhandlet forsikringer for voksne, og disse inkluderes normalt i lisensen for å delta i konkurranser.
  • Gjennom idrettslagenes medlemskap i NIF og særforbund kan kommunene også være trygge på at idrettslaget kan tilføres nødvendig arrangementskompetanse fra andre deler av den organiserte idretten, uavhengig av størrelse på idrettslaget eller arrangementet.

  NIF ønsker at ethvert idrettsarrangement i Norge ivaretar utøvernes helse og sikkerhet også på antidopingfeltet. Gjennom et felles dopingregelverk for hele norsk idrett sikres det at alle som deltar i en idrettskonkurranse i regi av et idrettslag, må samtykke til å være omfattet av NIFs bestemmelser om doping, som er sammenfallende med den internasjonale WADA koden. Dette sikrer både retten til prøvetakning av deltakere, og en etterfølgende prosess dersom en positiv prøve avlegges.

  Beklageligvis registrerer vi at kommersielle aktører som ønsker å avholde idrettsarrangementer ikke engang har bestemmelser om doping, eller ønske om å foreta dopingkontroller. Dette strider mot idrettens verdier og et slikt utgangspunkt vil være uforenlig med et samarbeid med idrettsbevegelsen. I tillegg bemerkes at Norge har påtatt seg internasjonale forpliktelser på antidopingområdet.

  Norges idrettsforbund ønsker at kommuner som ønsker å arrangere idrettskonkurranser eller ønsker å samarbeide med arrangører utenfor den organiserte idretten, involverer idrettsbevegelsen så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Gjennom samarbeid med den organiserte idretten vil en sikre at idrettskonkurranser avholdes på en måte som ivaretar idrettslige hensyn både når det gjelder deltakelse, arrangement, kontroll og idrettens verdier.
  Meld deg på Webinar

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 2. Mar 2016

  webinar-photo.jpg

  Av: Mari Ann Landsem Melhus
  Publisert: 19.02.2016
  Facebook Twitter LinkedIn E-post
  Sted: (sted kommer)
  Start: 14.03.2016 08:00 Slutt: 14.03.2016 16:00

  Påmelding til webinar 14. mars og 31. mars er nå åpnet!

  Webinar i medlemshåndtering og fakturering

  Vi har satt opp to nye webinar, et begynnerkurs i medlemshåndtering og et i fakturering. Dersom du ikke er kjent med KlubbAdmin fra tidligere, så anbefaler vi at du starter med kurset i medlemshåndtering.

  Påmeldingsinformasjon

  Påmelding vil foregå via Min idrett.


  Klikk her for påmelding til medlemshåndteringskurset 14. mars

  Klikk her for påmelding til faktureringskurs 31. mars

  Du vil motta praktisk informasjon om hvordan du kobler deg opp etter at du har meldt deg på. Denne informasjonen vil bli sendt deg på e-post.
  Tilskudd til frivillige organisasjoner - Frist til UDI 1.mars

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 13. Feb 2016

  Frivillige i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal som ønsker å organisere aktiviteter for barn på asylmottak kan søke økonomisk støtte fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

  Målet med tilskuddsordningen er at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig. Tiltakene må ha som mål at barna er fysisk aktive, tilegner seg ferdigheter og får økt mestringsfølelse.

  Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter kan søke om midler. Også de som driver asylmottak kan søke støtte, og kan motta tilskudd dersom det ikke kommer inn kvalifiserte søknader fra aktører som ikke er fortjenestebaserte.

  UDI har i alt 60 millioner kroner til fordeling på hele landet. Søknadene blir vurdert utfra hvilke tiltak som oppfyller ordningens mål og som treffer flest mulig barn sett i forhold til tilskuddsbeløpet, samt som sikrer tilbud som ellers ikke er tilgjengelig for barna i deres nærmiljø.

  Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret.

  Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd.

  Søknadskjema ligger på UDIS hjemmeside udi.no.

  Kontaktperson:
  De som er interessert i å søke kan ta kontakt med Astrid Selset på tlf 74 16 90 69, eller på mail: astrid.selset@steinkjer.kommune.no
  Invitasjon til samling om lagring av kunstsnø

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 3. Feb 2016

  På vegne av INTERREG prosjektet GIRAF (måle og sensorteknologi), Peak Innovation,
  Trondheim kommune og Norges Skiforbund inviteres det herved til en workshop (WS)
  om snølagring i Østersund, Sverige 11. feb 2016.


  Denne samlingen er en del av et større samarbeid mellom ulike norske
  og svenske aktører for å øke kunnskapen om produksjon, lagring,
  distribusjon og bruk av kunstsnø.
  Den overordnede hensikten med WS er å legge grunnlaget for å lage
  et beslutningsstøttesystem til bruk under planlegging og drift av et
  snølager.
  Et slikt støttesystem avhenger av en systematisk måling og innsamling av
  ulike fysiske/meteorologiske data om forhold som påvirker kvaliteten på
  den lagrede snøen. Hvilke data som skal samles inn og hvordan innsamlingen
  skal foregå er sentrale tema som må avklares gjennom workshopen.
  Det planlegges derfor å samle personer med erfaring og praktisk kunnskap
  og kombinere dette med teori og kunnskap fra industrien for å bli enige om:
  • Hvilke parametre påvirker snøkvaliteten etter lagring (Produksjons- og lager forhold)
  • Hvilke parametre ønsker/kan vi måle (Hvilke sensorer er tilgjengelige)
  • Hvordan måler vi disse (Praktiske forhold omkring sensorplassering etc)
  • Hva må standardiseres for å sikre at alle målinger gir sammenlignbare
  resultater på tvers av lagringssted
  For å komme i gang med arbeidet med å samle data allerede fra årets
  lagringssesong er det behov for å gjennomføre denne WS så fort som mulig.

  PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

  Målgruppen for WS er personell som er/vil bli involvert i snølagring og som ønsker å bidra
  til å øke kunnskapen om temaet.
  Sted: Mid Sweden Science Park,
  Akademigatan 3 på Campus i Östersund (hus U).
  Tid: Torsdag 11. Februar 2016. Start: kl 12 Slutt: 1630
  (Tilpasset togtider fra/til Trondheim)
  Påmelding skjer via mail til:
  camilla.krogh.jorgensen@len.no innen 9/2-2016
  Spørsmål rettes til: Lars Gåsø +47 951 75 177,
  Torbjörn Jonsson +46 70 211 08 06 eller Ingrid Hedlund +46 70 678 32 64

  Se formell invitasjon her:

  Workshop_invitation_20160127.pdf
  Topping i barneidretten er meningsløst

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 26. Jan 2016


  Idrettspresidenten: Det er feil å gi noen mer trening, bedre trenere og mer spilletid enn andre.

  Les hans innlegg om Topping i barneidretten i BT her.
  Hvordan skal idrettslag reagere på mobbing?

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 4. Jan 2016

  mobbing_612.jpg

  Illustrasjonsfoto: Eirik Førde


  Publisert: 22.12.2015
  Av: Geir Owe Fredheim

  Mange barn og unge opplever mobbing, også i idretten. Trenere, ledere og frivillige i idrettslag må være bevisst på dette, slik at man er i stand til å oppdage og forebygge mobbing i idrettslaget. Idrettens visjon er «Idrettsglede for alle», og mobbing ødelegger for idrettsgleden.

  - Idretten skal ha nulltoleranse for mobbing. Det betyr at du som trener eller leder skal reagere med en gang du ser eller får vite om mobbing. Du har også et ansvar for at mobbing ikke skjer i idrettslaget selv om man selv ikke legger merke til det, sier Håvard B. Øvregård, rådgiver verdiarbeid i Norges idrettsforbund.

  Idrettsforbundet har ingen indikasjon på at mobbing er et større problem i idrettslag enn i samfunnet generelt, men siden idretten speiler samfunnet – på godt og vondt – må vi gå ut fra at mobbing er et problem i idretten, slik det blant annet er i skolen.

  Tall fra Nasjonal digital læringsarena viser at flere tusen barn og unge hver eneste morgen våkner til angsten for å bli mobbet.
  - Mobbing kan skje over alt, også i ditt idrettslag, også når du ikke legg merke til det, sier Øvregård.

  Den som oppdager mobbing kan ikke forholde seg nøytralt til mobbingen.
  - Om du som trener ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Dessuten vil det bli sett på som at du også bidrar du til mobbing. Du kan ikke være nøytral til mobbing: Enten reagerer du, eller så bidrar du til mobbingen, sier Øvregård.

  Utøverne må kjenne seg trygge
  Øvregård sier det er svært viktig at idrettslag klart og tydelig sier ifra til utøverne sine at mobbing ikke er akseptert i idretten. Idrettslaget bør diskutere med trenerne og lederne i laget hvordan de på best mulig måte kan forebygge mobbing.
  - Slik kan utøverne kjenne seg trygge på at de kan ta opp mobbing med deg som trener og leder, sier Øvregård og understreker at det ikke bare er de unge som mobber.
  - Du skal selvsagt også reagere dersom det er en trener eller leder som mobber en utøver eller en annen trener eller leder.

  Tips til hvordan reagere
  Norges idrettsforbund har utarbeidet noen tips om hvordan idrettslag kan ta tak i mobbing.
  - Det er avgjørende at man tar tak i mobbesituasjonen så snart man blir oppmerksom på den. Jo tidligere man reagerer jo bedre er det. Det er også viktig at man snakker med den som blir mobbet – som regel vil offeret i mange tilfeller underdrive trakasseringen, sier Øvregård.
  - Involver foreldrene til barnet, slik at de vet hva som har skjedd. Snakk med dem som mobber. Gi klar beskjed om at det er uakseptabelt å mobbe og at det må stoppes. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt, sier Øvregård.

  Hva er mobbing?
  Mobbing er definert som gjentatte negative handlinger fra en eller flere rettet mot en annen.
  - Det er den som mobbes som har rett til å definere om en har blitt utsatt for en krenkelse, og det er de voksnes ansvar å ta den opplevelsen på alvor. Ingen kan kreve at andre skal tåle å bli krenket. At en selv tåler mye gir ingen rett til å ignorere den urett andre utsettes for, sier Øvregård avslutningsvis.

  Les mer om mobbing og hvordan det kan forebygges
  KURS I KLUBBADMIN FOR NORDTRØNDERSKE IDRETTSLAG

  Postet av Steinkjer Idrettsråd den 4. Jan 2016


  Publisert: 16.12.2015

  Av: Mari Ann Landsem Melhus
  Sted: Auditorium Steinkjerhallen, Idrettens Hus Steinkjer
  Start: 14.01.2016 18:00 Slutt: 14.01.2016 21:00


  Nord-Trøndelag Idrettskrets ønsker velkommen til kurs i KlubbAdmin.

  Alle idrettslag i landet skal i løpet av 2016 ha kommet i gang med elektroniske medlemslister. Norges Idrettsforbund har utviklet verktøyet "Klubbadmin" til hjelp for idrettslagene i dette.

  Kurs i klubbadmin i Steinkjer torsdag 14.januar kl. 18