En julehilsen fra Steinkjer Idrettsråd

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Des 2017Steinkjer Idrettsråd ønsker alle idrettslag i kommunen en riktig god jul & et godt nytt år. Vi håper 2018 blir et spennende år med mye aktivitet og stor idrettsglede.Trøndelag idrettskrets blir en realitet fra 1. januar 2018

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Des 2017

trondelag-idrettskrets612.jpg

Av: Geir Owe Fredheim Publisert: 26.11.2017

De ekstraordinære kretstingene i både Nord- og Sør-Trøndelag vedtok enstemmig å slå seg sammen søndag 26. november.

Da vil idretten i Trøndelag være samlet fra samme tidspunkt som den nye fylkeskommunen blir en realitet. Dette sikrer god samhandling med den nye fylkeskommunen.

Den nye storkretsen vil bli ledet av Tore Rømo fra Elvran ble valgt som leder. Han er i dag er kretsleder i Nord-Trøndelag idrettskrets. May Romundstad fra Bynest IL ble nestleder. Ellers fikk kretsstyret følgende sammensetning: Hanna Blengsli Kværnø, Grong Badmintonklubb, Ståle Vaag, Kyrksæterøra IL, Erlend Røste, NTNUI, Terje Rønning, Skogn IL/OK Skøynar, Jorid Jagtøyen, Melhus IL, 1. varamedlem: Anne-Line Gregersen, Kolvereid IL, 2. varamedlem: Rune Johnsen, Hitterdal & Feragen IL.

Organisasjonssjef for den nye idrettskretsen blir Kjell Bjarne Helland, som kommer fra stillingen som organisasjonssjef i Sør-Trøndelag idrettskrets. Kretsen vil ha administrative ressurser med arbeidssted både i Trondheim og Steinkjer.

LAM (Lokale Aktivitetsmidler) tildelingen for 2017

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 27. Nov 2017

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) er grunnstøtte til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet i idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

Målsetting med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

MålgrupperAlle lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål og driver idrettslig virksomhet for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år), har rett på LAM.

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2017 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her.

Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.
Steinkjer Idrettsråd

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Nov 2017

Steinkjer Idrettsråd er et samordningsorgan for idretten i Steinkjer kommune, valgt av og blant idrettslagene i kommunen.

Idrettsrådet er fristilt og selvstendig, og fungerer som et rådgivende organ og høringsinstans i forhold til kommunale myndigheter, i saker og planer som vedrører idretten i kommunen.

Vi er 6 faste representanter i styret. Vi er til for medlemmene, altså idrettslagene, vi er derfor veldig interessert i innspill fra dere!
Sparbu Idrettslag - 125 år

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Okt 2017

Den 25.10.2017 fylte Sparbu Idrettslag 125 års dag. Sparbu Idrettslag er et fleridrettslag som ble stiftet i 1892 med aktivitet innen idrettene ski, friidrett, håndball, fotball, trim og rugby. Idrettslaget har svært høy aktivitet og er et av kommunens største idrettslag. Feiringen ble markert med åpent klubbhus fra 17:00-20:00. Kaffe og kaker til alle som kom innom.

Steinkjer Idrettsråd vil benytte anledningen til å gratulere jubilanten med 125 års dagen og håper idrettslaget får like mange aktive år i fremtiden.
JA, til et sunt og bredt utvalg på idrettsarenaene

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Okt 2017

tom smart idrettsmat.jpg Av: Tom Tvedt Publisert: 24.10.2017
Facebook

Smart Idrettsmat som skal gjøre det enklere å ta gode valg til glede for både barn og voksne på idrettsarenaen.

Målet er at de som deltar på idrettsarrangementer i Norge, får et godt og variert tilbud av mat og drikke.

Energi nok til å stå løpet ut

Landets idrettsutøvere, både små og store, deres familier og ikke minst supportere tilbringer mange timer i haller og på baner flere dager i uken. Deltakelsen danner grunnlaget for idrettsglede og felleskap gjennom hele livet, og vi er glade for at en så stor del av den norske befolkningen er engasjert i idretten. Derfor ønsker vi å arrangere idrettsarrangement hvor man både blir engasjert og underholdt, samtidig som vi får variert og riktig påfyll til å holde gjennom en hel dag.

Små grep gir store utslag

Vi vil bidra til at klubbene kan ta de små grepene som sikrer at særlig barn og unge får et godt nok tilbud til at de kan velge balansert og riktig påfyll på idrettsarenaen. Derfor sikrer Smart Idrettsmat at klubbene får gratis rådgivning, enkel bestilling, direkte levering av produktene og gratis utlån av kjøleskap.

Det er utviklet smarte oppskrifter som gjør det enkelt å komme i gang og klubbene får tilgang til rabatterte produkter. Det foregår allerede mange spennende tiltak ute i kretser og klubber, men vi vil gjerne gå i front og bruke våre påvirkningsmuligheter slik at dette initiativet implementeres i tiden fremover. Det må bli lettere for både barn og voksne å gjøre smartere valg når sulten melder seg.

Er du ikke enig?

Tom Tvedt

Teksten stod opprinnelig på trykk i Dagbladet 24. oktober. 

Ønsker ditt idrettslag Smart Idrettsmat? Kom i gang med å opprette en profil her.


Video fra TineTilskuddskurs for lag og foreninger i Steinkjer kommune

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 22. Aug 2017


Steinkjer kommune inviterer frivillige lag og foreninger til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Steinkjer kommune.

 

Steinkjer kommune har kjøpt en oppgradert versjon av Tilskuddsportalen, så her er det mye nytt å lære!

 

I Tilskuddsportalen  kan lag og foreninger:

 

 • Finne tilskudd å søke på

 • Lese siste nyheter om tilskudd

 • Dele informasjon og lære av hverandre

 • Motta viktig informasjon fra kommunen

 • Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

 

 

Tid: Mandag 2.oktober kl.18.00 – 20.00

Sted:   Weidemannsalen , Steinkjer Rådhus

 

Program

 

Per Egil Bakke fra  Tilskuddsportalen orienterer om den nye tilskuddsportalen:

 

 • Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer

 • Tips til bedre søknadsskriving

 • Hvordan bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger

 

 

Velkommen!

 

                
Søknadsfristen for momskompensasjon i idretten går ut i morgen tirsdag 15. august!

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 14. Aug 2017

Hei alle organisasjonsledd i nordtrønderidretten!
Søknadsfristen for momskompensasjon til organisasjonsledd i idretten går ut i morgen, og vi har fått beskjed om at det er færre enn tidligere som har søkt så langt. Vi sender derfor ut denne generelle påminnelsen angående fristen i morgen tirsdag. Se bort fra denne dersom dere allerede har søkt (mange gjorde dette tilknyttet samordnet rapportering i april.
Informasjon om ordningen ligger her: https://www.idrettsforbundet.n... For idrettslag er ordningen beskrevet slik:
1)    IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER
Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2016 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2016 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2016. Det skal gjøres fratrekk for ev. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2016, samt ev. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.
Dette tallet skal innrapporteres via KlubbAdmin og gjøres som en del av «Samordnet rapportering»: https://www.idrettsforbundet.n...

Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge.

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 9. Aug 2017


KULTURTILSKUDD                                                 

Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge. Sum til fordeling: 80.000.-.


Formål
Formålet med ordningen er å stimulere til økt deltakelse i fysiske og kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. Dette skal bidra til aktiviteter for barn og unge, som kanskje ellers ikke deltar i organiserte aktivitetstilbud. Aktiviteten bør ikke ha konkurransepreget innhold og skal være gratis (ingen inngangspenger eller medlemsavgifter)
Søknadsfrist 15.september 2017
Saksbehandlingstid  Kort behandlingstid. Svar til søkere sendes ut i oktober.
 
Retningslinjer
Hva kan det søkes på
•Aktiviteter som involverer barn og unge i planlegging og gjennomføring
•Utstyr som kan brukes i aktiviteter for barn og unge eks. turutstyr ol.
•Aktiviteter som er varige over tid.
•Husleie

Hvem kan få tilskudd
•Frivillige lag og organisasjoner (idrettslag) i Steinkjer kommune
•Grupper av barn og unge, bosatt i Steinkjer som er under 18 år.

Følgende prioriteres ikke
•Lønn
•Personlig utstyr


Slik søker du
•Send en beskrivelse av tiltaket og innholdet
•Antall forventet deltakere og aldersgruppe
•Inkluderer tiltaket både barn og voksnes deltakelse?
•Varighet. Enkelttiltak eller gjentagende over tid?
•Forventet kostnad – sett opp ett budsjett
•Om det er søkt til flere tilskuddsordninger
 
Tiltakene må være gjennomført innen 1.april 2018. En enkel rapport over gjennomføringen av tiltaket  sendes inn etter gjennomføring, innen 1.mai 2018.
 
Søknaden sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no og merkes "Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge"
Spørsmål kan rettes til Folkehelsekoordinator Stine Strand på tlf. 459 75 088 eller stine.strand@steinkjer.kommune.no

Link til kommunens egen hjemmeside: klikk her
Kommunale Aktivitets- og Tiltaksmidler

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Jul 2017


Fristen for å søke om kommunale aktivitets- og tiltaksmidler er 1. september 2017. Kriteriene fremgår under. Søknad sendes Steinkjer Idrettsråd pr mail. Søknaden må inneholde bakgrunnen for tiltaket og kostnadsrammene rundt tiltaket. Husk å oppgi kontaktperson i laget som kan besvare eventuelle spørsmål rundt søknaden.

Vi håper på mange søknader og ønsker dere en fortsatt god sommer!


KRITERIER FOR TILDELING

1. Tiltaket har tatt sikte på:

 • Ny aktivitet i laget, eller
 • Vesentlig økning av aktiviteten i laget, eller
 • Aktiviteter som forhindrer bortfall fra idrettsaktiviteter

2. Tiltaket skal være rettet mot:

 • Barn og ungdom, eller
 • Nye utøvergrupper

3. Ved tildeling prioriteres:

 • Tiltak som følger premisser/føringer i «Barneidrettsplan for Nord-Trøndelag»
 • Idrettslige tiltak, også sosiale aktiviteter kan vurderes

RUTINER FOR TILDELING AV TILSKUDD

Søknad til Idrettsrådet innen 01.09 hvert år.
Søknadsskjema for aktivitet/tiltak m/regnskap

Idrettsrådet behandler søknadene innen 01.10 hvert år.

Idrettsrådet utbetaler når arrangement/tiltak er gjennomført og nødvendig dokumentasjon foreligger
Beløp kan utbetales på forhånd, helt eller delvis, årsak må i så fall dokumenteres.

Gode signaler om skatter og avgifter for fleridrettslagene

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Jul 2017

AE-31.jpg
Finansminister Siv Jensen fra sitt besøk på Ridderrennet i fjor. Foto: Alexander Eriksson

Av: Karl Filip Singdahlsen Publisert: 30.06.2017


Fleridrettslagene og gruppene deres bør ikke frykte innskjerpinger som medfører økte skatter og avgifter. Alt tyder på at Finansdepartementet vil finne en løsning på den aktuelle lovfortolkningen.

NIFs ledelse var i møte med Kulturdepartementet og Finansdepartementet onsdag 27. juni med bakgrunn i uro i flere steder i idrettsorganisasjonen.  Bakgrunnen var de mulige konsekvensene av en lovfortolkning som ville gitt økte skatter og avgifter for mange fleridrettslag.

Møtet viste tydelig enighet mellom NIF og Regjeringen, og begge departementene signaliserte at det ikke var deres ønske å øke skatter eller avgifter til frivillige organisasjoner - heller tvert i mot. Det ble en fin anledning til å presentere særidrettsgruppenes betydning og formelle organisering innenfor rammen av fleridrettslagene. Mange av disse organiserer hver for seg et omfattende barne- og ungdomsarbeid. 

Vil løse utfordringen på en god måte

Allerede to dager etter møtet mottok NIF brev fra finansminister Siv Jensen som varsler en gjennomgang av den fortolkningen som til nå er foretatt, og samtidig signaliserer en tydelig intensjon om å løse utfordringen på en god måte. NIF takker for rask respons og ser frem til å få avklart saken i fremtiden.

Se brevet fra finansminister Siv Jensen her. 
Temakveld spillemidler og idrettsanlegg

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 13. Jun 2017

steinkjerhallen.jpg


Av: Mari Ann Landsem Melhus
Publisert: 12.06.2017


Sted: Steinkjerhallen
Start: 19.06.2017 18:00 Slutt: 19.06.2017 21:00

Alle idrettslag som planlegger, eller er i prosess med, egne idrettsanlegg, bør sørge for at de riktige personene fra dere deltar på temakveld spillemidler og idrettsanlegg.

Kaffe fra 1730, og program 1800-2045.

Kvelden arrangeres i samarbeid mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Nord-Trøndelag Idrettskrets, og i tillegg med viktige økonomi-innspill fra KomRev.

Program

Her kan man spare seg mye arbeid og økonomi i etterkant, ved å ha innhentet kunnskap i forkant.

Temakvelden markedsføres også til kommunes saksbehandlere på spillemidler, slik at disse også oppfordres til å delta sammen med dere. Disse er viktige for dere gjennom hele prosessen fra plan til sluttoppgjør, og det er lurt å opprette personlig kontakt tidlig.

Påmelding til ntik@idrettsforbundet.no eller 74100100 innen 14.juni.
Det nye styret i Steinkjer Idrettsråd 2017

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 16. Mai 2017

Bilde: Fra høyre Trond Sakshaug, Inghild Jørgenvåg, Eirik Tronstad, Marit Moe og Trond Unhjem. Grete Folden, Liv Trongmo Hognes og Tor-Odd Elnan var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Styret 2017

FunksjonNavn Telefone-postIdrettslag
StyrelederMarit Moe952 22 425marit.moe@ks.no
Sørlia IL
NestlederTrond Unhjem414 58 710
tu@boli.noSparbu IL
StyremedlemInghild Jørgenvåg991 59 681iajorgenvag@gmail.comSørlia IL
StyremedlemTrond Sakshaug
481 94 196
trond.sakshaug@skatteetaten.noBedriftsidretten
StyremedlemGrete Folden957 05 029grete.folden@ntebb.no Beitstad IL
StyremedlemEirik Tronstadet@ligna.noSteinkjer Fotballklubb
VaramedlemLiv Trongmo Hognes
livtrongmo@Hotmail.com
Rygg IL
VaramedlemTor-Odd Elnan99 23 21 10
torodd.elnan@gmail.comBedriftsidrettenFire viktige ting alle idrettslag må gjøre i april

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 20. Apr 2017

idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

Av: Geir Owe Fredheim


I løpet av april må alle idrettslag rapportere sine medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester.

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2017 gjennom www.klubbadmin.no

Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapporteringen av medlemsoppslutninger har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester.

Fristen for søknad for moms på varer og tjenester er 15. august 2017, men Idrettsforbundet anbefaler idrettslaget om å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen.

Idrettslagene må gjøre følgende punkter innen 30. april 2017 via www.KlubbAdmin.no

1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.16

2. Svare på noen spørsmål fra idrettsforbundet og aktuelle særforbund

3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017

4. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no ved hjelp av min idrett

Support: Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller 03615. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.
Frist: Medlemsopplysninger for idrettslag

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 1. Apr 2017

loper2.jpg


Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2016 til NIF innen 30. april 2017.

Alle idrettslag må benytte seg av et godkjent elektronisk medlemsregister. Dette være seg medlemsadministrasjon i KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Selv om idrettslaget benytter seg av et annet godkjent elektronisk medlemsregister så må idrettslagene logge inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer i modulen for samordnet rapportering.

Innkalling til årsmøte for Steinkjer Idrettsråd

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 19. Mar 2017

Innkalling til årsmøte i Steinkjer idrettsråd.

5. april 2017 kl. 1900 på Statens hus (Kantinen), Steinkjer.

Sakliste:

 • Godkjenning av fremmøtte representanter
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av dirigent
 • Valg av sekretær
 • Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
 • Styrets årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Neste års budsjett
 • Innkomne forslag
 • Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest
24. mars 2017 til tu@boli.no


Årsmelding 2016: Årsmelding 2016.pdf

Enkel servering.
Velkommen til årsmøte.

Styret i Steinkjer idrettsråd.
Vi takker for godt oppmøte under temakvelden

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 18. Feb 2017


Steinkjer Idrettsråd og Steinkjer kommune vil takke idretten på Steinkjer for godt oppmøte under temakvelden i Rådhuset mandag 13. februar. Dette viser at idretten på Steinkjer er lærelysten og åpen for nye innspill. Vi håper de vel 60 fremmøtte fikk noe ut av foredraget av Stig Inge Bjørnebye og at dette kan hjelpe i den videre jobben med rekruttering og hvordan man kan holde ungdommen i aktivitet så lenge som mulig.

Vi benytter anledningen til å gratulere de tre heldige idrettslagene som ble trukket under loddtrekningen og fikk kr. 5.000,- hver i premie. De heldige vinnerne var:

Henning Skilag, Sørlia IL og Steinkjer Sportsdykkere.

På bildet ser dere fra venstre: Paul Harald Pedersen (Leder av Steinkjer Idrettsråd, Stig Inge Bjørnebye og Ida Bruheim Derås (Varaordfører i Steinkjer kommune)
Åpent møte - Aktiv rekruttering til deltagelse i idrett fra 8-12 år og oppover.

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 7. Feb 2017

Påmelding her

Steinkjer Idrettsråd i samarbeid med Steinkjer kommune har gleden av å inviterer alle idrettslag og idrettsinteresserte i Steinkjer til åpent møte.

Aktiv rekruttering til deltagelse i idrett fra 8-12 år og oppover.

Vi får besøk av Stig Inge Bjørneby som skal holde et foredrag/innlegg vedrørende temaet. Dette bør være et høyaktuelt tema for alle idrettslagene i Steinkjer, og vi håper flest mulig stiller med representanter slik at vi kan få til en god dialog med mange innspill fra salen. Kanskje kan vi sammen løse denne utfordringen innenfor idretten.

TID: Mandag 13. februar 2017 kl. 19.00-21.00

STED: Steinkjer Rådhus


Følgende premier til rekrutteringstiltak blir trukket mellom

idrettslagene som stiller på møtet

1) 5.000,- 2) 5.000,- 3) 5.000,-


VELKOMMEN!

Påmelding her
Her er støtteordningene ditt idrettslag må få med seg i 2017

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 3. Feb 2017

rik-internett-612x37328penger.jpg


Tekst Av: Geir Owe Fredheim
Publisert første gang: 17.01.2017
Facebook Twitter LinkedIn E-post

Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag og som kan generere penger i klubbkassa. Vi har laget den totale oversikten over hvilke ordninger ditt idrettslag ikke bør gå glipp av i 2017. Noen få tastetrykk kan ofte gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi.

Skattefradrag for gaver, spillemidler til utstyr, momskompensasjonsordninger, NIFs flyktningfond og støtte til idrettsskoler er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle!
- Det å drifte et idrettslag betyr også at man må følge med på alle ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer. Vi vet det til tider kan være krevende å følge med på alle mulighetene som finnes. Derfor har vi nå laget en oversikt over alle støtteordningene som eksistere, sier Anja Rynning Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund.

Hun oppfordrer nå alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene, slik at de ikke går dem hus forbi.
- De idrettslagene som legger ned litt ekstra innsats i å søke om midler vil få mye igjen. Et godt eksempel er vare- og tjenestemoms hvor alle idrettslag og bedriftsidrettslag, som har driftskostnader på under kr 5 millioner, kun skal rapportere ett enkelt tall og idrettslag kan allerede registrere dette under Samordnet rapportering. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader. Det er et godt eksempel på at noen få tastetrykk vil utgjøre en stor forskjell for klubbøkonomien, sier Veum.
- Jeg vil også anbefale idrettslag å stille opp på idrettsrådets årsmøte som behandler fordelingen av lokale aktivitetsmidler, sier Veum avslutningsvis.

Under har vi listet opp de aktuelle støtte- og tilskuddsordninger som gjelder i perioden januar til desember 2017:

Utgifter til politi på arrangement for barn og unge (feb.)

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016. Dette er en ny ordning i år som også er videreført i statsbudsjettet for 2017. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden. Søknadsfristen er til 3. februar 2017. Se egen fane «Utgifter til politi på arrangement for barn og unge.

Skattefradrag for gaver (feb.)

Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for 2016 er i 20. februar 2017. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet. Se egen fane «Skattefradrag for gaver».

ExtraStiftelsen (feb.)

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2017 er 15. februar 2017. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette. Les mer om ExtraStiftelsen

NIFs flyktningfond (feb./mars)

I 2015 åpnet Idrettsstyret NIFs flyktningfond og åpnet opp for at idrettslag kunne søke om 25.000 kroner til aktivitetstiltak på flyktningmottak eller for å inkludere nylig bosatte i det lokale idrettslaget. Flere hundre idrettslag har klart å skape aktivitet takket være midler fra Kulturdepartementet, Mangfold og integreringsdirektoratet, IOC, Gjensidigestiftelsen, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Kavlifondet.
I februar/mars vil Norges idrettsforbund igjen åpne opp for nye søknader fra idrettslag. Følg med på idrettsforbundet.no for når søknadsrunden åpnes. www.idrettsforbundet.no

Inkludering i idrettslag (feb./mars)

Målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er i dag begrenset til navngitte kommuner. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med. Les mer om inkludering i idrettslag

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg (mars)

Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 142,9 millioner kroner til dette formålet i 2016. Søknadsfristen satt rundt 1. mars hvert år og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no

Lokale aktivitetsmidler (LAM) (juni-des.)

Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør bestemmes av idrettsrådet i plenum. Det ble i 2016 fordelt nærmere 316 millioner kroner til idrettslag. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd. Utbetalingen fra NIF til idrettsråd vil skje fra slutten av juni og frem til 7. desember.

Les mer om LAM

Vare- og tjenestemoms (august)

Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. For 2016 ble 348 millioner kroner fordelt på 5562 idrettslag over hele landet. Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2017. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra 1. april.
Les mer om vare- og tjenestemomskompensasjon

Spillemidler til utstyr (september/oktober)

Norges idrettsforbund sender på høsten ut en e-post med detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen. Utstyret må være kjøpt inn fra 1. januar 2017. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 244 millioner kroner til idrettslag og særforbund.
Les mer om spillemilder til utstyr

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (nov/des.)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) åpnet i 2016 opp for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Tilskuddsordningen er primært rettet mot de 92.000 barn og unge i Norge som lever i lavinntektsfamilier og vil bli videreført i 2017.
Les mer om tilskuddsordningen

Oppstarts- og utviklingsstøtte til idrettsskoler (hele året)

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Oppstartstøtten varierer fra 11.000-16.000 kroner. Utviklingsstøtte til idrettsskoler som har ligget nede er 8500 kroner. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.
Les mer om oppstart- og utviklingsstøtte

Grasrotandelen (hele året)

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 5 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 5 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tippings hjemmesider

Gode rabattordninger for idrettslag (hele året)

Norges idrettsforbund har for øvrig mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund.
Tid for årsmøtet 2017 i idrettslagene!

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 3. Feb 2017

Lovnorm[2].jpg

Informasjon hentet fra Nord- Trøndelag Idrettskrets sin hjemmeside:

I henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned.

Informasjon, tips og nyttige maler til bruk i arbeidet med å forberede og gjennomføre årsmøtet ligger på NIFs hjemmeside www.idrettsforbundet.no – link Klubbguiden – link Årsmøtet

Her https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

Oppdatering av lagslover

Dersom idrettslaget ikke har oppdatert lagsloven sin etter Idrettstinget i 2015, kan dette gjøres på førstkommende årsmøte.

Gjeldende lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 kan lastes ned fra NIFs hjemmeside www.idrettsforbundet.no – link Klubbguiden – link Lover og lovnorm

Her https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Vi anbefaler idrettslagene å bruke gjeldende lovnorm slik den foreligger, - uten tillegg, - med kun utfylling på henviste steder i lovdokumentet som sin lov. Lovnormen skal normalt være fullt ut dekkende for et idrettslag, og det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å gjøre egne tillegg. Strykninger og omskrivninger er ikke tillatt. Alt som har med idrettslagets interne organisering / aktivitet og «indre liv» å gjøre skal legges inn i organisasjonsplanen for laget.

Etter årsmøtet sendes oppdatert lov i henhold til rutiner til Nord-Trøndelag Idrettskrets for formell godkjenning.

Lykke til med årsmøtet i idrettslaget!

Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 16. Jan 2017


sedler-og-mynter.jpg
Av: Mari Ann Landsem Melhus
Publisert: 02.01.2017
Facebook Twitter LinkedIn E-post

Kulturdepartementet har tildelt Norges idrettsforbund 2,5 millioner kroner som skal brukes tiltilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge avholdt i 2016.

Dette er en ny ordning. NIF har utarbeidet retningslinjer for fordeling av pengene. Se vedlegg.

Retningslinjene er godkjent av Kulturdepartementet.

Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.

Les mere HER