Årets ildsjel i Steinkjer ble Silver Club - Steinkjer skiklubb

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 4. Nov 2019

Styret i Steinkjer skiklubb sin begrunnelse til hvorfor Silver Club skulle hedres som årets ildsjel:

"Det er utfordrende å skulle drive en forening med ansvar og drift av et idrettsanlegg som benyttes av «alle», hvor timene som legges ned er på fritiden.

"Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl", og spesielt ikke når det gjelder vedlikehold og oppgradering av idrettsanlegget som årlig huser, fasiliterer og tilrettelegger for en rekke årlige arrangement, sommer som vinter. 

Silver Club, veteranene og de store kontinuitetsbærerne i Steinkjer Skiklubb, har i en årrekke vært essensielle for at Steinkjer skistadion i dag peker seg ut som et av Norges beste anlegg. De er aldri vonde å be om hjelp, og i de fleste tilfeller er det de selv som forespør om de kan få lov til å bidra. Og bidra kan de. På ALT

Parkeringsvakter, drikkelangere, løypekostere, skogsforvaltere, gressklippere, snekkere, malere, økonomer, ingeniører m.fl., «ja sammen så veie vi flere tonn». Og den erfaringen og faglige tyngden er gull verdt. Den er gull verdt når garderobe-anlegget skal pusses opp. Den er gull verdt når regnskapet skal avstemmes. Den er gull verdt når løypenettet nesten vokser igjen. Den er gull verdt når man skal bygge anlegg for å øke aktiviteten blant barn og unge. Den er ikke minst gull verdt for senere generasjoner, som lærer at frivillighet ikke er en selvfølge. 

Denne «noen». Denne noen som gjør det vi andre ikke tenker over, med mindre det ikke gjøres. Det er Silver Club. Og det gjør de uten å kreve noe tilbake. Det har de gjort i alle år. Og de kommer til å fortsette å gjøre det i alle år. Men vi tar det aldeles ikke for gitt"

Foto: Viggo Jakobsen, Globetrotter event & artist. På bildet: Ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram. Representanter fra Silver Club Helge Blengsli, Edvin Dahl og Knut Skogan.


.

Tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2019 er nå klar for Steinkjer kommune

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 24. Okt 2019

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) er grunnstøtte som gis basert på aktivitet i idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

Målsetting med ordningen 

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. 

Målgrupper 

Alle lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål og driver idrettslig virksomhet for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år), har rett på LAM. 

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2019 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her.

Steinkjer kommune fikk i 2018 tildelt kr. 1.565.377,- som fordeles til lagene ut fra tidligere vedtatte grunnlag i Idrettsrådet. Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.
Trønderidretten vil!

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 5. Okt 2019

Trøndelag idrettskrets skal nå lage sin langtidsplan– TRØNDERIDRETTEN VIL! Langtidsplanen skal behandles på Idrettskretstinget på Stjørdal 24. og 25.april 2020, og nå har du muligheten til å påvirke innholdet i denne.

Idrettskretsen inviterer til innspillsmøter rundt dette i Steinkjer, 15.oktober kl. 19.00. 

Hele invitasjonen kan du se her: Invitasjon Innspillsmøte Trønderidretten vil.pdf

Påmelding til jonas.austmo.kolstad@idrettsforbundet.no innen 11.oktober 2019. Merk i e-post hvilket møte påmeldingen gjelder.
Tildeling av kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for 2019 er klar.

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 18. Sep 2019

Steinkjer idrettsråd fikk i år inn søknader om kommunale aktivitets- og tiltaksmidler for kr 269 250,- . Med kr 100.000,- å fordele, er det dessverre ikke alle som får sine ønsker oppfylt.  Etter en gjennomgang av søknadene ble det til at alle 11 lagene som innfridde søknadskriteriene, fikk sine søknader helt eller delvis innvilget. 

Fordelingen for 2019 kan dere se på følgende  link: Fordeling 2019

Lagene som har fått tildelt tilskudd, har fått egen mail om dette.  Vi takker for gode søknader og håper det kommer flere søknader neste år. 
Nasjonal idrettsrådskonferanse

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 1. Sep 2019

Steinkjer idrettsråd deltok sammen med idrettsråd fra hele Norge på ei nasjonal samling i Ålesund. Møre og Romsdal idrettskrets var arrangør. Fire hovedtemaer:

1. Idrettsglede for alle?

2. Idrettspolitikk og anleggsutvikling.

3. Innspill til kommende idrettsmelding.

4. Idrettsrådet inn i fremtiden.

Fredag ettermiddag og kveld var viet temaet; er det idrettsglede for alle? Gjenspeiler aktiviteten verdiene våre? Før middag overvar vi teaterforestillingen om "Ingen er homo i 2. divisjon" v/Carl Morten Amundsen og Andreas Koschinski Kvisgaard.

Idrettsrådet i Stavanger hadde en virkelig flott start på lørdagen med et innlegg om idrettsrådenes (manglende) posisjon. Den ferske idrettspresidenten Berit Kjøll fikk veldig tydelige meldinger med seg hjem. Deretter kommunal planlegging og samhandling med idrettsrådet v/Ålesund kommune og idrettsrådet. En presentasjon av Spjelkavik idrettspark - et område utviklet i samspill mellom frivilligheten og det offentlige. En orientering om ny anleggspolitisk plan for idretten. Idrettstinget 2019 - styrking eller svekkelse av idrettsrådene v/ledelsen i NIF. Innspillsmøte til ny idrettsmelding. Søndag hadde vi innlegg om endringene i spillemiddelordningen og erfaringer med sonemodellen i Trøndelag.

Program og presentasjoner, se her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/idrettsradskonferanse/

Idrettsanlegg og spillemiddelsøknader

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 20. Aug 2019

Trøndelag Idrettskrets og Trøndelag fylkeskommune inviterer til temakveld med tema idrettsanlegg og spillemiddelsøknader.

Målgruppe: Alle idrettsråd, idrettslag og særidrettsgrupper/ildsjeler med ideer eller planer om utvikling av idrettsanlegg.

Sted:  Campus Steinkjer, (auditorium Steinkjerhallen), Elvenget 20

Tid:  12.september, kl. 18.00-2100

Pris: Gratis. Husk påmelding.

For informasjon om påmelding, trykk her.

Kontakt:
Einar Lund, tlf 41900030, einar.lund@idrettsforbundet.no
Tove Helland Pedersen, tlf 47061390, tovpe@trondelagfylke.no

 

Påmeldingsfrist: 5.september
Landsskytterstevnet 2023 blir i Steinkjer

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 13. Aug 2019

Steinkjer er tildelt Landsskytterstevnet for 2023. Se artikkelen fra Trønder-Avisa, 1. august for mer informasjon. Steinkjer idrettsråd gratulerer!
Temakveld: Hvordan få store idrettsarrangement til Steinkjer?

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 3. Jul 2019

Steinkjer Idrettsråd i samarbeid med Steinkjerhallen og Steinkjer Nærinsgforum inviterer til temamøte vedrørende store idrettsarrangement i Steinkjer.
Hvordan skal Steinkjer klare å få større idrettsarrangement?

Oppslutningen rundt e-sport har vokst voldsomt de siste årene. I dag kan profesjonelle turneringer følges av flere millioner mennesker verden over. Kan dette være en mulighet for Steinkjer og store arrangement?


Når: 11. september

Tid: kl 19-2030

Sted: Steinkjerhallen

 

Møteagenda:

 • Steinkjer Idrettsråd
  Hvem er vi og hvordan jobber vi?
  Hva er de viktigste sakene til Steinkjer Idrettsråd akkurat nå?
 • Presentasjon av prosjektet «Arrangementsbyen Steinkjer» v/Anita Østby
  Prosjektet er en del av Steinkjer Kommune’s «omdømme- og attraktivitetsprosjekt»
  Hvordan kan vi få flere store idrettsarrangement til Steinkjer i åra som kommer?
  Steinkjer – verdens beste vertskap
 • E-sportsatsing i Steinkjer v/Hanne Ulven fra Steinkjerhallen
  Kan vi sammen sette Steinkjer på kartet med Esport?

Enkel servering.  

Velkommen!

Påmelding kan gjøres her.

 
Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15.september

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Jun 2019

Hvert år fordeler Steinkjer Idrettsråd ut tilgjengelige midler som skal gå til aktivitet og tiltak i kommunen. Alle lag og foreninger i kommunen kan søke. Fristen er 15. september 2019. Under fremgår kriterier og rutiner for å kunne søke:


KRITERIER FOR TILDELING

1. Tiltaket har tatt sikte på:

 • Ny aktivitet i laget, eller

 • Vesentlig økning av aktiviteten i laget, eller

 • Aktiviteter som forhindrer bortfall fra idrettsaktiviteteter

2. Tiltaket skal være rettet mot:

 • Barn og ungdom, eller

 • Nye utøvergrupper

3. Ved tildeling prioriteres:

 • Tiltak som følger premisser/føringer i «Barneidrettsplan for Nord-Trøndelag


RUTINER FOR TILDELING AV TILSKUDD
Søknad sendes Idrettsrådet innen 15.09.2019
Søknadsskjema for aktivitet/tiltak, inkludert budsjett.

Idrettsrådet behandler søknadene innen 15.10 hvert år.

Idrettsrådet utbetaler tilskudd når arrangement/tiltak er gjennomført, og nødvendig dokumentasjon foreligger. Beløp kan utbetales på forhånd, helt eller delvis, årsak må i så fall dokumenteres.

Søknad sendes til marit.moe@ks.no innen 15.september 2019.

Gå inn på følgende link for å se fjorårets tildeling: http://www.steinkjeridrettsråd.no/blog/post/132814/tildelingen-av-kommunale-aktivitet--og-tiltaksmidler-2018-er-klar?ispage=true
Styret i Steinkjer idrettsråd

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Jun 2019

På årsmøtet i Steinkjer idrettsråd i vår ble nye styremedlemmer valgt inn i styret. Marit Moe fortsetter som leder av Steinkjer idrettsråd, mens Lars Stokke og Harald Fossvik kom inn som nye styrerepresentanter. Grete Folden, Trond Sakshaug og Liv Trongmo Hognes er styrets øvrige medlemmer.

Dersom ditt idrettslag har noen spørsmål til oss i idrettsrådet, ikke nøl med å ta kontakt med oss.
Steinkjer friidrettsklubb - behov for oppgradering av utendørsanlegget i Steinkjer

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 19. Jun 2019

Idrettsrådet kontaktet friidrettsklubben og kultursjefen i kommunen for en befaring av anlegget. Dette skjedde i strålende solskinn, 18. juni, der vi så mange aktive utøvere i aksjon. Bildene viser noen av utøverne i aksjon på Guldbergaunet stadion, samt to representanter fra styret i Steinkjer friidrettsklubb Liv Karin Olsen Flak og Eygunn Bardal, samt kultursjef Leif Terje Nilsen fra kommunen. Vi fikk se et utslitt banedekke, det har vært i bruk i 20 år og dette er den estimerte varigheten. Nytt banedekke står øverst på listen over utviklingen av anlegget. Videre fikk en se en bygningsmasse som har oppgraderingsmuligheter, samt at det ikke er tilpasset en universell utforming, med toalett og oppholdsrom. En ble enige om at klubben utarbeider en skisse over behovet, samt en prioritering. Det er flere klubber i området som benytter seg av banen og dette kan skje i et samarbeid. Idrettsrådet og kommunen prioriterer innkomne spillemiddelsøknader fra kommunen, sein høst.
Momskompetansasjon 2019, søknadsfrist 15. august

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 2. Jun 2019

Momskompensasjon 2019 

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader.
 
 Informasjon om ordningen er lagt ut på våre nettsider:
 https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Alle idrettslag, har allerede mottatt en e-post vedrørende ordningen.

Alle organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, regioner/særkretser, særforbund og idrettskretser, skal i år (som tidligere 2 år) søke om momskompensasjon i SportsAdmin. 

Særforbund/idrettskretser/regioner/særkretser/idrettsråd som har brutto driftskostnader på under kr 5 millioner i 2018 behøver ikke å innhente en egen revisorrapport. Særforbund/idrettskretser/regioner/særkretser/idrettsråd som har brutto driftskostnader 2018 på over kr 5 millioner må innhente egen revisorrapport på momskompensasjonssøknaden. Denne malen finner dere også link til inne i SportsAdmin.
 
 Søknadsfrist er 15. august 2019.
 Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no

Endringer 2019:
 NB - Det er utarbeidet en ny forskrift som trår i kraft i år, og det er flere sentrale endringer knyttet til årets søknad:

- Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd.

- Endring i beregningsgrunnlag. I 2018 var det 7% på alle kostnader (før avkortning). I 2019 er det 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning).

- Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner. 1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. 2) Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut.

- Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.Veiledning:

https://itinfo.nif.no/images/f/ff/S%C3%B8knad_om_momskompensasjon_i_SportsAdmin.pdf

Vellykket årsmøte for Steinkjer Idrettsråd

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 11. Apr 2019


Bilde fra Steinkjeravisa

Årsmøtet for Steinkjer Idrettsråd ble avholdt den 26. mars i Steinkjerhallen. Det var deltagerrekord med ca. 20 deltagere. I tillegg var både ordfører, kultursjef og hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag Fylkeskommune tilstede. Vi takker for godt oppmøte! Les årsmøteprotokollen Protokoll SIR.pdf
Høring - Arealbruksplan for Guldbergaunet Idrettspark

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 1. Apr 2019


I forbindelse med utredning av en ny fullskala fotballhall på Guldbergaunet, er vi i ferd med å lage en arealbruksplan for området.

Som en del av denne prosessen vil vi invitere til høring der alle brukere av området får komme med sin beskrivelse av dagens bruk av Guldbergaunet Idrettspark, samt beskrive fremtidige behov for bruk.

Utarbeidelsen av arealbruksplanen vil foregå i flere faser der vi ønske gode innspill fra dere. Hvordan prosessen skal foregå er godt beskrevet I vedlagte skisse til innhold i en arealbruksplan 20190329 Plan for videre utvikling av Guldbergaunet idrettspark.pdf.

Det vi ønsker i første omgang, er en tilbakemelding på følgende punkter:

 1. nåværende bruk av området
 2. fremtidig bruk av området

Innspillene sendes til leif.terje.nilsen@steinkjer.kommune.no innen 12.04.2019.

Hvis noen har behov for veiledning rundt hvordan en slik prosess kan gjennomføres internt i egen organisasjon, så ta kontakt med oss i Steinkjer kommune. Vi svarer gjerne på andre spørsmål også.

Lykke til med arbeidet

Med vennlig hilsen


Leif Terje Nilsen

Kultursjef

Steinkjer kommune

Verran kommune

Tlf: 906 91923Søke spillemidler for et nytt anlegg i år?

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 27. Mar 2019


Skal du søke spillemidler for et nytt anlegg(nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller friluftslivsanlegg) i år? Vi minner om å melde inn til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet innen 10. april. Les mer om hvordan du søker spillemidler under: 

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Bakgrunn for å tildele spillemidler ligger i Statens overordnede mål som kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), og personer som i dag er fysisk inaktive. I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er gode muligheter til å bruke spillemidlene til å bygge en kommune som innbyr til aktivitet for alle, både egenorganisert og organisert idrett. 

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

 • Et nærmiljøanlegg er et utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Eksempler kan være anlegg for friluftsliv; turveier, turløyper og turstier. Det kan være anlegg for ballaktiviteter, vinteraktiviteter eller andre anlegg som innbyr til aktivitet.
 • Ordinære anlegg er for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt egenorganisert aktivitet.

Man kan få inntil 50 % av godkjent søknadssum på nærmiljøanlegg (maks til skudd er kr 300 000), og inntil 1/3 av godkjent søknadssum på ordinære anlegg.

Mer om disse bestemmelsene, om hvem som kan søke og på hva finnes på Regjeringens nettsider.

For å søke spillemidler må man:

 1. Melde inn anlegget til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet. Innen 1. april. Skjema i marg til høyre. Til postmottak@steinkjer.kommune.no
 2. Søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Skjema i marg til høyre. Dette MÅ gjøres før byggingen starter. Til postmottak@steinkjer.kommune.no
 3. Søke spillemidler på www.anleggsregisteret.no

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må inneholde følgende:

 • Redegjørelse for universell utforming
 • Situasjonsplan som viser hvilket område som disponeres for anlegget og hvilke utvidelsesreserver som eventuelt er sikret. Oppdeling i eventuelle byggetrinn angis.
 • Behovsoppgave med redegjørelse for den kartleggingen av behov som har vært foretatt og resultatet av den. Det skal særlig redegjøres for barn og ungdoms behov. Dette behovet skal holdes opp mot eksisterende tilbud og vil danne grunnlag for innhold og dimensjonering av anlegget.
 • Enkelt kostnadsoverslag
 • Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget
 • Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen og landskapets karakter. Det kan benyttes oppriss, aksonometri, perspektiv og modellfoto.
 • Tegninger av anlegget:     
  • Tegninger skal være fagmessig utført, måleriktige og målsatt. Alle tegninger skal ha tittelfelt inneholdende beskrivende navn (plan/fasade/snitt etc.), navn på ansvarlig prosjekterende, unik tegningsidentifikasjon, dato/revisjonsdato og målestokk.
  • Målestokk bør være 1:100.
  • Tegningene bør leveres elektronisk i pdf-format.

Søknad om spillemidler må inneholde følgende vedlegg:

 1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gitt av kommunen.
 2. Detaljert kostnadsoverslag. 
 3. Detaljert finansieringsplan. 
 4. Plan for drift med budsjetterte utgifter og inntekter. 
 5. Dokumentasjon på rett til bruk av grunn. Eks. grunnbokutskrift, tinglyst feste-/leierett for min 30 år.


Skjemaer

Utbetalinger
 Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap

Delutbetaling
 Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.
Delutbetalingsskjemaet finner du her

Regnskapet skal vare ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Regnskapsskjema finner du her

 Sjekkliste for ferdig anlegg
Sjekkliste for regnskapssammendrag finner du her

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg
Om momskompensasjon

Temakveld barneidrett på Steinkjer

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Mar 2019

yngre idrettsbarn.jpg

Av: Jonas Kolstad, Publisert: 12.03.2019

   

Sted: Idrettens hus Steinkjer
Start: 01.04.2019 18:00    Slutt: 01.04.2019 21:00

Idretten tar imot stadig flere små barn 0-5 år. Særidrettene starter ofte når barna er 6 år og alder for oppstart i allidretten presses nedover. Dette fører med seg noen utfordringer,som vi ønsker å belyse her. Hvordan tar vi imot de yngste barna, hvilke krav setter det til de voksne? Hvilke aktiviteter passer for de minste, og hva skal man legge vekt på?

Trøndelag idrettskrets ønsker aktivitetsledere og trenere i allidrett/særidretter, ansatte i skole, SFO og barnehage, foreldre, andre interesserte velkommen til temakveld barneidrett med fokus på de yngste idrettsbarna.

Det blir både teori og aktivitet i sal. Enkel servering.
Anbefaler alle å møte i treningstøy.

Invitasjon med program finner du her!

Påmeldinger fra idretten skjer via MinIdrett - trykk her!
For deltakere utenfor idretten: send e-post med navn, fødselsdato, adresse og mobilnr til undertegnede.

Påmeldingsfrist: 29.mars 2019.
Pris: 200kr pr pers.

Spørsmål kan rettes til Jonas Austmo Kolstad, 995 06 266 eller jonas.austmo.kolstad@idrettsforbundet.no
Innendørs fotballhall og samarbeid mellom klubbene i Steinkjer

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Mar 2019

Steinkjer kommune v/kultursjef Leif Terje Nilsen, inviterte klubbene i kommunen og Steinkjer idrettsråd til et informasjonsmøte om planlegging og realisering av innendørs 11èr fotballbane i Steinkjer og samarbeid mellom klubbene i Steinkjer. Vi var samlet på rådhuset på Steinkjer 19. mars. Mange av klubbene var til stede på møtet. Dette var et godt tiltak i regi av kommunen, der en fikk informasjon og hadde en god dialog. Stemningen for å få realisert hallen er meget god! 
Klubbens styrearbeid i praksis

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 20. Mar 2019


Mange tillitsvalgte lurer kanskje på hva man skal gjøre, hva forventes og hvilke regler gjelder for deg som sitter i styret. Etter dette kurset kommer du og ditt idrettslag til å spare masse tid og unngår unødvendig arbeid. Deltakerne skal få mer trygghet og god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, og bli i stand til å ivareta dette ansvaret gjennom konkrete verktøy og hjelpemidler.

Trøndelag idrettskrets arrangerer kurset "Klubbens styrearbeid i praksis" 10.april 2019 kl. 1800-2100.

Sted: Sandvollan samfunnshus, Korsavegen 18, 7670 Inderøy

For mer informasjon og påmelding trykk HER!

Velkommen på kurs!
Alle støtteordninger for idrettslag i 2019

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 29. Jan 2019

Av: Geir Owe Fredheim  - Norges Idrettsforbund                            

Publisert: 24.01.2019                                             

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2019. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2019.

Litt ekstra innsats kan ofte gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi. Spillemidler til utstyr, momskompensasjon for vare- og tjenestemoms, anleggsmoms, skattefradrag for gaver og støtte til allidrett for barn og unge (tidligere idrettsskoler) er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle!

- Det er krevende å drifte et idrettslag og vi vet at mange idrettslag har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. Derfor er det ekstra viktig at de ansvarlige i idrettslagene følger med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer, sier breddeidrettssjef Anja Rynning Veum i Norges idrettsforbund.

- Vi vet det til tider kan være krevende å følge med på alle mulighetene som finnes. Derfor har vi laget en oversikt over alle støtteordningene som eksistere, sier Anja Rynning Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.

Hun oppfordrer nå alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene, slik at de ikke går dem hus forbi.

Aktuelle støtte- og tilskuddsordninger i 2019

Spillemidler til utstyr kjøpt i 2018 – søknadsfrist 6. februar
Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Les mer om retningslinjer, hva som er godkjent utstyr og kontaktpersoner i de ulike særforbundene. 

Skattefradrag for gaver - 20. februar
Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for 2017 er jan/feb 2018. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Oppstart- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom.
(tidligere kalt Idrettsskole - Allidrett for barn og ungdom). Søknadsfrist hele året.
Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst 3 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst 2 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har Allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 11.000-16.000 kroner ut i fra antall barn i gruppen. Utviklingsstøtten er på 8500 kroner. 

ExtraStiftelsen - 15. februar
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2019 er 15. februar 2019. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Inkludering i idrettslag  - februar /mars
Målet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med innvandrerbakgrunn med særskilt fokus på jenter. Tilskuddsordningen er begrenset til utvalgte kommuner og idrettslag søker til sine respektive idrettsråd, i noen tilfeller idrettskretser. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. De utvalgte idrettsrådene/idrettskretsene har egne søknadsfrister og søknadskriterier. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg - mars
Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 185 millioner kroner til dette formålet i 2018. Søknadsfristen er 1. mars og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) - august - desember
Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune, og NIF som foretar utbetalingen direkte til idrettslagene. Idrettsrådene fastsetter egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier og NIFs anbefalinger. Enkelte idrettsråd har søknadsordning for deler av midlene, men de fleste fordeler midler uten at idrettslag trenger å foreta seg annet enn å registrere sine medlemmer i idrettens medlemsystem. I 2018 ble det fordelt 367 millioner kroner til idrettslag. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd. Utbetalingen fra NIF til idrettslag skjer mellom august og desember 2019.

Momskompensasjon for vare- og tjenester - august
Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. For 2018 ble 377 millioner kroner fordelt på 5521 idrettslag. 

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2018. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra april 2019.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - desember
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) åpnet i 2016 opp for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Tilskuddsordningen er primært rettet mot de ca 100.000 barn og unge i Norge som lever i lavinntektsfamilier og vil bli videreført. Søknadsfrist Endelig søknadsfrist blir lagt ut høsten 2019.

Grasrotandelen - hele året
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Idrettsdugnad
Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler.Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Gode rabattordninger for idrettslag  - hele året
Norges idrettsforbund har for øvrig mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund. Les mer om Idrettsforbundets rabattordninger

Idrettsreiser
Norges idrettsforbund er stolt av å presentere en nettside hvor vi har samlet alle våre reisepartnere på ett sted. Målet er at det skal bli enklere for idrettslag å bestille fly, hotel og bil på vei til konkurranse eller treningssamling. SAS, Scandic og Hertz leverer alt man trenger for å få et godt og profesjonelt reisetilbud til og fra trening, konkurranser, kamper og møter. Alle medlemmer av norsk idrett kan benytte seg av idrettsreiser som tilbyr rabatterte og gode flybilletter, hotelopphold tilpasset idrettslag og leiebil i alle størrelser.


Aktivitetsdag i Steinkjerhallen ved Stod IL Volley og Steinkjer Håndballklubb

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 23. Jan 2019

INVIASJON TIL IDRETTSLAG

Lørdag 26. og Søndag 27. inviterer STOD IL VOLLEY og STEINKJER HÅNDBALLKLUBB

til storslagen fest i Steinkjerhallen. Det settes opp aktiviteter for hele familien, med

bla hoppeslott for barna. Alt av tribuner trilles ut og det vil si at det er plass til godt

over 1500 mennesker, slik at vi lager oss en skikkelig “storstue” disse to dagene.

Og disse tribunene håper vi selvfølgelig at dere vil være med å fylle.

I tillegg til hovedkampene vil det være kamper i aldersbestemt håndball begge dager,

samt minivolley på søndag. Se vedlagte invitasjon for mer informasjon.

GRATIS INNGANG FOR ALLE LAG SOM STILLER I SINE KLUBBDRAKTER - GJELDER OGSÅ LAGENE LAGLEDERE

Invitasjon-IDRETTSLAG.pdf
På besøk hos Steinkjer Håndballklubb

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 22. Jan 2019

Bilde: Nederst fra venstre: Robert Ertsås, Lisa Gjølga, Rune Hammer styreleder, Monica Susegg og Knut Ivar Brekk. Bak fra v/Berit Gotvasli og Yngve Halse fra Steinkjer håndballklubb. Marit Moe og Trond Sakshaug fra Steinkjer idrettsråd. Bildet er tatt av daglig leder Jan Terje Mathisen


På besøk hos Steinkjer Håndballklubb

Steinkjer idrettsråd er på en besøksrunde til sine medlemmer, idrettslagene i Steinkjer. Det er over 50 lag og foreninger og de har rundt 10 000 medlemmer. Steinkjer håndballklubb er en meget aktiv klubb, med mange aktive og som arrangør. På idrettens hederskveld i Trøndelag, 2018, fikk Steinkjer håndballklubb årets utmerkelse som beste arrangør for håndballarrangementet Sparebankcup1. 

Idrettsrådet vil gjerne ha innspill til idrettspolitisk handlingsprogram og her er håndballklubben veldig tydelig på at økt bruk av Steinkjerhallen og øvrige haller til en lav leiepris som mulig - er en god investering. At Steinkjer også har større tyngde som vertskap for internasjonale, større nasjonale og regionale idrettsarrangement, må også være høyt på agendaen.
Steinkjer idrettsråd - Årsmøte 2019

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 18. Jan 2019


Steinkjer idrettsråd - Årsmøte 2019


Sted og dato:   Tirsdag 26. mars kl. 18.00, Steinkjerhallen, auditoriet i 1. etg.


Program

Kl. 1800

Velkommen v/leder av Steinkjer idrettsråd, Marit Moe

Steinkjeridretten v/ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram

Samspill, idretten, kommunen og fylkeskommunen v/hovedutvalgsleder i Trøndelag fylkeskommune, May-Britt Lagesen

Kulturplan for nye Steinkjer, hva med idretten? v/kultursjef i Steinkjer og Verran kommune, Leif Terje Nilsen

Dialog med møtende idrettslag


Ca. 1900 - Årsmøte

Årsmøtesaker, med valg, regnskap og budsjett, samt bl.a. en orientering om sammenslåing mellom idrettsrådene i Verran og Steinkjer.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars 2019 til tu@boli.no

Saksdokumenter vil bli tilgjengelig på Idrettsrådets hjemmeside senest en uke før årsmøtet.


Vi håper å se mange av dere på årsmøtet!

Det blir servert kveldsmat i møtet.


Mvh

Styret i Steinkjer idrettsråd

20 millioner til viktig anleggssatsing

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 9. Jan 2019


Av: Fra NIF.no
Publisert: 21.12.2018

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller.

Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet.

- Norges idrettsforbund er glad for denne ekstra tildelingen fra Kulturdepartement. Det gjør det mulig å skape mer aktivitet, ikke minst for idretter som ikke krever så store arealer. Flere tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende anlegg er kostnadseffektivt og en viktig forutsetning for rekruttering og gode tilbud til barn og unge i norsk idrett, sier en fornøyd idrettspresident Tom Tvedt.

Langsiktig arbeid gir resultater

Et enstemmig Idrettsting vedtok i 2015 å arbeide for å bedre tilskuddene ved bygging av aktivitetssaler i tilknytning til idrettshaller da dette er en svært kostnadseffektiv måte og skaffe treningslokaler for mange idretter.

- Jeg er derfor svært tilfreds med at Kulturdepartementet som en del av årets anleggspolitiske program har opprettet en ny ordning hvor en kan søke om ekstra tilskudd ved bygging av slike treningsarealer, og at tilskuddet kan utgjøre inntil 50 prosent av byggekostnaden, fortsetter Tvedt.

Det er satt av 20 millioner kroner til dette formålet og søknadsfrist er 15. mars.

- Dette viser at vi ved langsiktig arbeid når mange av våre mål og dette vil gjøre det mulig for mange idrettslag å skape mer aktivitet, ikke minst for idretter som ikke krever så store arealer, sier en fornøyd idrettspresident Tom Tvedt.