Velkommen til årsmøte

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 23. Mar 2021

ÅRSMØTE

 

Dato: 5.mai 2021 kl. 18.00 til ca 2000

Steinkjer idrettsråd har valgt å flytte årsmøte sitt fra 21. april, til 5. mai i år, fra kl 1800 til ca 2000. Dette med bakgrunn i covid-situasjonen i Steinkjer. Vi ønsker å gjennomføre møte fysisk ved Idrettens hus, Steinkjerhallen, derfor denne flyttingen. Hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre møte fysisk den 5. tar vi det digitalt på teams.

Sakspapirer blir sendt dere senest en uke før møtet.

Påmelding til maritmoe69@gmail.com, snarlig, eller senest 28. april, dette pga covid og kveldsmatambisjoner.

 

Program

Velkommen v/Marit Moe, leder i Steinkjer idrettsråd

«Ambisjoner for og forventninger til, Steinkjeridretten» v/Anne Berit Lein, ordfører i Steinkjer kommune

«Hvordan har det gått i koronaåret?» v/Bente Aune Bragstad, leder Sparbu IL

«Presentasjon av et nytt idrettslag i kommunen: Steinkjer tennisklubb» v/styreleder Christian Oshaug

«Nyheter fra Trøndelag idrettskrets» v/Trøndelag idrettskrets 

Ca. 19.00 årsmøtesaker

 

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av frammøtte representanter
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
 5. Godkjenning av innkalling og saksliste
 6. Godkjenne forretningsorden
 7. Behandling av årsberetning for 2020
 8. Behandling av idrettsrådets regnskap for 2020
 9. Vedta budsjett for 2021
 10. Idrettspolitisk handlingsprogram
 11. Behandle ev. innkomne forslag/innspill fra idrettslagene
 12. Vedta ny Lovnorm for Steinkjer idrettsråd
 13. Kriterier for lokale aktivitetsmidler – LAM-midler i Steinkjer
 14. Valg

 

 

Mvh styret i Steinkjer idrettsråd

v/leder Marit Moe maritmoe69@gmail.com 95 22 24 25
Grip sjansen-kom med innspill

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 17. Mar 2021

Grip sjansen, kom med innspill! 

Som beboer i regionen, er vi alle eiere av SpareBank 1 SMN. Når banken leverer gode overskudd, skal dette overskuddet fordeles i regionen. Men hva tenker dere vi skal bruke disse pengene på? Alle lag og foreninger har engasjerte medlemmer som brenner for utvikling av anlegg/ utstyr/ nye aktiviteter osv. Her er en mulighet! Vi oppfordrer til å komme med innspill på gode formål. Er det flere som spiller inn samme formål, er sjansen større for støtte. 

Hva skal vi bruke pengene på? 

Siden lokalsamfunnet eier nesten 40 prosent av banken, deler vi hvert år ut samfunnsutbytte til Midt-Norge. Bare i 2020 gikk 200 millioner kroner til gode tiltak i regionen.

Har du noen innspill til hva pengene bør brukes på? Hvordan kan vi utvikle Midt-Norge sammen og gjøre det enda bedre å bo her? Vi vil høre fra deg - vår medeier - slik at vi får flest mulig innspill som kan være til glede og inspirasjon for landsdelen. 


Besøk oss på https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsutbytte/du-er-en-av-oss.html
Digitalt møte for "Ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2025"

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 28. Jan 2021

Ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2025.

 

Steinkjer kommune trenger dine innspill for å skape omgivelser for aktivitet! Hvilken utvikling ønsker vi innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv? Hvilke nye idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder trenger vi og hva bør renoveres?

 

Agenda:

 • Velkommen v/Steinkjer idrettsråd
 • Gjennomgang av prosessen, tankene bak ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet v/folkehelsekoordinator Stine Strand, Steinkjer kommune
 • Dialog og innspill fra idrettslagene

 

Påmelding til styreleder av idrettsrådet Marit Moe, på e-postmaritmoe69@gmail.com

 

Innen kl 1800 31. januar. Oppgi din e-post-adresse, så blir du innkalt til å delta i et digitalt møte/teamsmøte.

 

Informasjon om planen, prosessen og informasjon, finner vi på Steinkjer kommunes hjemmesider, under høringer, her:  https://www.steinkjer.kommune.no/bli-med-aa-skape-den-nye-planen-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-aktivitet.6353835-460851.html

 

Her ser du bl.a. tidligere planer for Verran og Steinkjer kommuner.

 

Hjelpespørsmål:

 

Framtidsdrømmen – Spreke, mangfoldige Steinkjer?

  1. Hva er viktig for deg/ditt lag? Hva ønsker dere å oppnå med deres arbeid?
  2. Hvilke planer har dere for de neste årene?
  3. Fritidserklæringen: Hvordan ønsker ditt lag å jobbe med at alle skal kunne delta på en aktivitet? Har din klubb utleiemuligheter av utstyr? Språkbarrierer?
  4. Hvilken utvikling ønsker vi for disse områdene i hele Steinkjer?

 

 

Anlegg og aktivitet i Steinkjer

  1. Hva fungerer bra?
  2. Hva kan vi bli bedre på? Hvilke muligheter mangler vi for å kunne aktivisere alle? Inne/ute, organisert/uorganisert?
  3. Hva er viktig for å skape aktivitet i Steinkjer? Idrett, frilek, friluftsliv?

 

 

Velkommen, vi gleder oss til å få dine innspill!

 

 

Mvh Steinkjer idrettsråd v/styreleder Marit Moe maritmoe69@gmail.com
Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Steinkjer Kommune

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 11. Jan 2021

Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at det skal utarbeides plan for idrett og friluftsliv. Til denne skal det også følge et handlingsprogram som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Det vil si at alle nye anlegg og de det planlegges renovering av skal listes opp her. Det er et krav for å kunne søke spillemidler. Det er viktig å ha en slik plan for å kunne møte utfordringsbilder i Steinkjer og ha en balansert utvikling i aktivitetstilbudet, med et samspill mellom det offentlige og de frivillige. 

 Det er ønskelig at lag, foreninger, privatpersoner og kommunen kommer med innspill på tiltak for å fremme idrett og fysisk aktivitet i Steinkjer kommune, herunder nye anlegg og/eller bygg, rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder.

Det er kulturavdelingen som har ansvaret for planen.  

Les mer om dette på: https://www.steinkjer.kommune.no/bli-med-aa-skape-den-nye-planen-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-aktivitet.6353835-460851.html


Kom med innspill innen 1. februar 2021!


Invitasjon til Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.pdf
Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett utsettes til etter 18. januar

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 4. Jan 2021

Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene .

Det som gjelder idrett er følgende:

 

All innendørs aktivitet i henhold til de nasjonale påleggene er stengt til og med 18. januar. Det er også slik at all kontaktidrett utendørs skal opphøre i perioden (for eksempel vanlig fotballtrening)

 

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Ordinær kontaktidrett skal ikke gjennomføres i denne perioden.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.
 • Bemannede treningssentre kan holdes åpen, men gruppetimer avlyses. Innbyggere i Steinkjer oppfordres til å trene utendørs eller hjemme, heller enn å oppsøke treningssentre.
 • Steinkjerhallen holder stengt. Øvrige idrettsanlegg for innendørs aktivitet holder også stengt.
 • Gymsalene på skolene holder stengt for aktivitet etter skoletid.

 

 

https://www.steinkjer.kommune.no/steinkjer-kommunes-kriseledelse-har-besluttet-foelgende-tiltak.6357441-58206.html

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/regjeringen-anbefaler-at-all-innendorsidrett-utsettes-til-etter-18.-januar/