Tid for årsmøtet 2017 i idrettslagene!

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 3. Feb 2017

Lovnorm[2].jpg

Informasjon hentet fra Nord- Trøndelag Idrettskrets sin hjemmeside:

I henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned.

Informasjon, tips og nyttige maler til bruk i arbeidet med å forberede og gjennomføre årsmøtet ligger på NIFs hjemmeside www.idrettsforbundet.no – link Klubbguiden – link Årsmøtet

Her https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

Oppdatering av lagslover

Dersom idrettslaget ikke har oppdatert lagsloven sin etter Idrettstinget i 2015, kan dette gjøres på førstkommende årsmøte.

Gjeldende lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 kan lastes ned fra NIFs hjemmeside www.idrettsforbundet.no – link Klubbguiden – link Lover og lovnorm

Her https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Vi anbefaler idrettslagene å bruke gjeldende lovnorm slik den foreligger, - uten tillegg, - med kun utfylling på henviste steder i lovdokumentet som sin lov. Lovnormen skal normalt være fullt ut dekkende for et idrettslag, og det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å gjøre egne tillegg. Strykninger og omskrivninger er ikke tillatt. Alt som har med idrettslagets interne organisering / aktivitet og «indre liv» å gjøre skal legges inn i organisasjonsplanen for laget.

Etter årsmøtet sendes oppdatert lov i henhold til rutiner til Nord-Trøndelag Idrettskrets for formell godkjenning.

Lykke til med årsmøtet i idrettslaget!Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.