Kommunale Aktivitets- og Tiltaksmidler

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Jul 2017


Fristen for å søke om kommunale aktivitets- og tiltaksmidler er 1. september 2017. Kriteriene fremgår under. Søknad sendes Steinkjer Idrettsråd pr mail. Søknaden må inneholde bakgrunnen for tiltaket og kostnadsrammene rundt tiltaket. Husk å oppgi kontaktperson i laget som kan besvare eventuelle spørsmål rundt søknaden.

Vi håper på mange søknader og ønsker dere en fortsatt god sommer!


KRITERIER FOR TILDELING

1. Tiltaket har tatt sikte på:

  • Ny aktivitet i laget, eller
  • Vesentlig økning av aktiviteten i laget, eller
  • Aktiviteter som forhindrer bortfall fra idrettsaktiviteter

2. Tiltaket skal være rettet mot:

  • Barn og ungdom, eller
  • Nye utøvergrupper

3. Ved tildeling prioriteres:

  • Tiltak som følger premisser/føringer i «Barneidrettsplan for Nord-Trøndelag»
  • Idrettslige tiltak, også sosiale aktiviteter kan vurderes

RUTINER FOR TILDELING AV TILSKUDD

Søknad til Idrettsrådet innen 01.09 hvert år.
Søknadsskjema for aktivitet/tiltak m/regnskap

Idrettsrådet behandler søknadene innen 01.10 hvert år.

Idrettsrådet utbetaler når arrangement/tiltak er gjennomført og nødvendig dokumentasjon foreligger
Beløp kan utbetales på forhånd, helt eller delvis, årsak må i så fall dokumenteres.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.