Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge.

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 9. Aug 2017


KULTURTILSKUDD                                                 

Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge. Sum til fordeling: 80.000.-.


Formål
Formålet med ordningen er å stimulere til økt deltakelse i fysiske og kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. Dette skal bidra til aktiviteter for barn og unge, som kanskje ellers ikke deltar i organiserte aktivitetstilbud. Aktiviteten bør ikke ha konkurransepreget innhold og skal være gratis (ingen inngangspenger eller medlemsavgifter)
Søknadsfrist 15.september 2017
Saksbehandlingstid  Kort behandlingstid. Svar til søkere sendes ut i oktober.
 
Retningslinjer
Hva kan det søkes på
•Aktiviteter som involverer barn og unge i planlegging og gjennomføring
•Utstyr som kan brukes i aktiviteter for barn og unge eks. turutstyr ol.
•Aktiviteter som er varige over tid.
•Husleie

Hvem kan få tilskudd
•Frivillige lag og organisasjoner (idrettslag) i Steinkjer kommune
•Grupper av barn og unge, bosatt i Steinkjer som er under 18 år.

Følgende prioriteres ikke
•Lønn
•Personlig utstyr


Slik søker du
•Send en beskrivelse av tiltaket og innholdet
•Antall forventet deltakere og aldersgruppe
•Inkluderer tiltaket både barn og voksnes deltakelse?
•Varighet. Enkelttiltak eller gjentagende over tid?
•Forventet kostnad – sett opp ett budsjett
•Om det er søkt til flere tilskuddsordninger
 
Tiltakene må være gjennomført innen 1.april 2018. En enkel rapport over gjennomføringen av tiltaket  sendes inn etter gjennomføring, innen 1.mai 2018.
 
Søknaden sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no og merkes "Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge"
Spørsmål kan rettes til Folkehelsekoordinator Stine Strand på tlf. 459 75 088 eller stine.strand@steinkjer.kommune.no

Link til kommunens egen hjemmeside: klikk her


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.