Søknadsfristen for momskompensasjon i idretten går ut i morgen tirsdag 15. august!

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 14. Aug 2017

Hei alle organisasjonsledd i nordtrønderidretten!
Søknadsfristen for momskompensasjon til organisasjonsledd i idretten går ut i morgen, og vi har fått beskjed om at det er færre enn tidligere som har søkt så langt. Vi sender derfor ut denne generelle påminnelsen angående fristen i morgen tirsdag. Se bort fra denne dersom dere allerede har søkt (mange gjorde dette tilknyttet samordnet rapportering i april.
Informasjon om ordningen ligger her: https://www.idrettsforbundet.n... For idrettslag er ordningen beskrevet slik:
1)    IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER
Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2016 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2016 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2016. Det skal gjøres fratrekk for ev. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2016, samt ev. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.
Dette tallet skal innrapporteres via KlubbAdmin og gjøres som en del av «Samordnet rapportering»: https://www.idrettsforbundet.n...Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.