LAM (Lokale Aktivitetsmidler) tildelingen for 2017

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 27. Nov 2017

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) er grunnstøtte til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet i idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

Målsetting med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

MålgrupperAlle lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål og driver idrettslig virksomhet for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år), har rett på LAM.

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2017 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her.

Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.