Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15. september

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Aug 2018

Hvert år fordeler Steinkjer Idrettsråd ut tilgjengelige midler som skal gå til aktivitet og tiltak i kommunen. Alle lag og foreninger i kommunen kan søke. Fristen er 15. september 2018. Under fremgår kriterier og rutiner for å kunne søke:

KRITERIER FOR TILDELING

1. Tiltaket har tatt sikte på:

 • Ny aktivitet i laget, eller

 • Vesentlig økning av aktiviteten i laget, eller

 • Aktiviteter som forhindrer bortfall fra idrettsaktiviteter

  2. Tiltaket skal være rettet mot:

 • Barn og ungdom, eller

 • Nye utøvergrupper


  3. Ved tildeling prioriteres:

 • Tiltak som følger premisser/føringer i «Barneidrettsplan for Nord-Trøndelag»

 • Idrettslige tiltak, også sosiale aktiviteter kan vurderes 


  RUTINER FOR TILDELING AV TILSKUDD

  Søknad til Idrettsrådet innen 15.09.2018

  Søknadsskjema for aktivitet/tiltak m/regnskap


  Idrettsrådet behandler søknadene innen 01.10 hvert år.


  Idrettsrådet utbetaler når arrangement/tiltak er gjennomført og nødvendig dokumentasjon foreligger

  Beløp kan utbetales på forhånd, helt eller delvis, årsak må i så fall dokumenteres. 


Søknadsfristen er 15. september og søknad sendes til tu@boli.no 


Gå inn på følgende link for å se om forrige års tildeling: http://www.steinkjeridrettsråd.no/p/30304/tildeling-kommunale-aktivitets--og-tiltaksmidler-2017Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.