20 millioner til viktig anleggssatsing

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 9. Jan 2019


Av: Fra NIF.no
Publisert: 21.12.2018

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller.

Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet.

- Norges idrettsforbund er glad for denne ekstra tildelingen fra Kulturdepartement. Det gjør det mulig å skape mer aktivitet, ikke minst for idretter som ikke krever så store arealer. Flere tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende anlegg er kostnadseffektivt og en viktig forutsetning for rekruttering og gode tilbud til barn og unge i norsk idrett, sier en fornøyd idrettspresident Tom Tvedt.

Langsiktig arbeid gir resultater

Et enstemmig Idrettsting vedtok i 2015 å arbeide for å bedre tilskuddene ved bygging av aktivitetssaler i tilknytning til idrettshaller da dette er en svært kostnadseffektiv måte og skaffe treningslokaler for mange idretter.

- Jeg er derfor svært tilfreds med at Kulturdepartementet som en del av årets anleggspolitiske program har opprettet en ny ordning hvor en kan søke om ekstra tilskudd ved bygging av slike treningsarealer, og at tilskuddet kan utgjøre inntil 50 prosent av byggekostnaden, fortsetter Tvedt.

Det er satt av 20 millioner kroner til dette formålet og søknadsfrist er 15. mars.

- Dette viser at vi ved langsiktig arbeid når mange av våre mål og dette vil gjøre det mulig for mange idrettslag å skape mer aktivitet, ikke minst for idretter som ikke krever så store arealer, sier en fornøyd idrettspresident Tom Tvedt.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.