Søk på kommunale aktivitets- og tiltaksmidler innen 15.september

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Jun 2019

Hvert år fordeler Steinkjer Idrettsråd ut tilgjengelige midler som skal gå til aktivitet og tiltak i kommunen. Alle lag og foreninger i kommunen kan søke. Fristen er 15. september 2019. Under fremgår kriterier og rutiner for å kunne søke:


KRITERIER FOR TILDELING

1. Tiltaket har tatt sikte på:

  • Ny aktivitet i laget, eller

  • Vesentlig økning av aktiviteten i laget, eller

  • Aktiviteter som forhindrer bortfall fra idrettsaktiviteteter

2. Tiltaket skal være rettet mot:

  • Barn og ungdom, eller

  • Nye utøvergrupper

3. Ved tildeling prioriteres:

  • Tiltak som følger premisser/føringer i «Barneidrettsplan for Nord-Trøndelag


RUTINER FOR TILDELING AV TILSKUDD
Søknad sendes Idrettsrådet innen 15.09.2019
Søknadsskjema for aktivitet/tiltak, inkludert budsjett.

Idrettsrådet behandler søknadene innen 15.10 hvert år.

Idrettsrådet utbetaler tilskudd når arrangement/tiltak er gjennomført, og nødvendig dokumentasjon foreligger. Beløp kan utbetales på forhånd, helt eller delvis, årsak må i så fall dokumenteres.

Søknad sendes til marit.moe@ks.no innen 15.september 2019.

Gå inn på følgende link for å se fjorårets tildeling: http://www.steinkjeridrettsråd.no/blog/post/132814/tildelingen-av-kommunale-aktivitet--og-tiltaksmidler-2018-er-klar?ispage=true


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.