Tildeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) for 2019 er nå klar for Steinkjer kommune

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 24. Okt 2019

Lokale Aktivitetsmidler (LAM) er grunnstøtte som gis basert på aktivitet i idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

Målsetting med ordningen 

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. 

Målgrupper 

Alle lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål og driver idrettslig virksomhet for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år), har rett på LAM. 

Steinkjer Idrettsråd har nå publisert LAM tildelingen for 2019 som er innsendt til NIF for utbetaling. Oversikten finner du her.

Steinkjer kommune fikk i 2018 tildelt kr. 1.565.377,- som fordeles til lagene ut fra tidligere vedtatte grunnlag i Idrettsrådet. Ønsker du mer informasjon rundt grunnlaget for fordelingen kan du lese mer om dette her.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.