Filming av deltakere på idrettsarrangement

Postet av Sørlia IL den 21. Nov 2022

 
Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidrett i aldersklasser under 15 år og det skal alltid være inngått avtale med den aktuelle leverandører og særforbund/idrettslag før strømming kan gjennomføres. 

 

Skal godkjennes 
Strømming av et breddeidrettsarrangement som ikke skjer i regi av et særforbund med underliggende kretser/regioner, skal også alltid godkjennes av arrangør. Dette skal gjøres i forkant av arrangementet. 
Det skal i størst mulig utstrekning sikres at filming skjer på en måte som fokuserer på aktiviteten og der det i minst mulig grad fokuseres på enkeltutøvere. 
 

Viktig å informere 
Strømming av breddeidrettsarrangement innen lagidretter fra og med aldersklassen 15 år og oppover kan tillates dersom: 

  • det gis tydelig informasjon til de berørte om at det strømmes, både før og underveis i et arrangement – på relevante digitale flater og fysisk i idrettshall/arena. Berørte utøvere og/eller foresatte/verger skal informeres. Dette skal også gis muligheten for reservasjon. Dette må gjøres senest to uker før arrangementet. 

  • det gis mulighet for reservasjon på individ- og lagsnivå.  

  • det ikke deltar utøvere under 13 år. 

For å forsvarlig kunne ivareta kravene til informasjon, muligheten for reservasjon og tilstrekkelig beskyttelse av de som har behov for det, krever strømming av breddeidrettsarrangement innen lagidretter integrasjon mot idrettens systemer og bruk av Minidrett. 

 
Kan reservere seg 
Personer som har reservert seg i idrettens løsninger eller via folkeregisteret er registrert med et beskyttelsesbehov. Disse personene vil ikke bli strømmet og det vil aldri bli gjort kjent hvem dette dreier seg om. 

Strømming av breddeidrettsarrangement innen individuelle idretter krever aktivt samtykke fra de berørte utøvere og/eller foresatte/verger. 

Innen individuelle idretter skal det kun strømmes utøvere som aktivt har samtykket. 

 

Kan ikke lagres og distribueres 
All annen filming som viser andre enn egne barn og unge skal ikke tillates, med mindre det i forkant er innhentet samtykke fra den enkelte som filmes. 

Det skal uavhengig av samtykke ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktiviteter ved bruk av sosiale medier Eksempler på slike plattformer er YouTube og andre åpne kanaler der en ikke har kontroll på hvem som ser filmen, hvordan filmmaterialet distribueres videre og der krav til sletting ikke er ivaretatt. 

 

FAKTA 
Definisjon av filming: 
Strømming 
En tjeneste som overfører opptak av et breddeidrettsarrangement i sanntid uten behov for nedlastning eller lagring av innholdet. 
Her skilles det på strømming av lagidretter og strømming av individuelle idretter. 

Annen filming 
All annen filming med bruk av telefon/kamera enn strømming, 
eksempelvis fra foreldre på tribune. 

 

Kilde: Idrettsforbundet 

 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.