Velkommen til Steinkjer Idrettsråd sine nye nettsider.

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 20. Okt 2015

Hva er idrettsrådet?
Steinkjer idrettsråd er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Olympiske Komité, og skal arbeide i henhold til lover og regler vedtatt av idrettstinget.

Idrettsrådet er en samordningsorgan for idretten i Steinkjer kommune, valgt av og blandt idrettslagene i kommunen.

Idrettsrådet er fristilt og selvstendig, og fungerer som et rådgivende organ og høringsinstans i forhold til kommunale myndigheter, i saker og planer som vedrører idretten i kommunen.

Idrettsrådet skal søke å se helheten i idrettslivet i Steinkjer, og hjelpe kommunen med å ta beslutninger til beste for all idrett i kommunen.

Idrettsrådets oppgaver er overordnet regulert av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Kapittel 8 - Lov om idrettsråd.

Vi håper den nye nettsiden blir et aktivt kommunikasjonsmedium som blir benyttet av flest mulige.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.