Idrettens ungdomsår 2016

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 27. Okt 2015
Publisert:
25.10.2015
Av: Caroline Dokken Wendelborg
Idrettsstyret fattet 22. oktober vedtak om at 2016 skal være Idrettens ungdomsår. 2016 blir året da ungdomsfeltet får et ekstraordinært fokus og satsing. Ungdoms-OL på Lillehammer vil bli den store og viktige milepælen i idrettens totale ungdomsarbeid i det kommende året.

Idrettsstyret fattet vedtak om at idrettsorganisasjonen skal ha et særskilt fokus på ungdomsidrett i det som i 2016 vil være «Idrettens ungdomsår». Ungdoms-OL Lillehammer 2016 vil være en viktig veiviser i idrettens totale ungdomsarbeid i 2016.

2016 vil derfor være et år hvor målene knyttet til ungdomsidrett i Idrettspolitisk dokument 2015-2019 får innhold og virkning i den daglige aktiviteten i idrettslaget, gjennom å synliggjøre de gode eksemplene og løfte frem de gode modellene. Idretts-Norge må samspille regionalt i dette arbeidet for å hente ut synergier.

Utfordrer særforbundene og idrettskretsene

- Idrettsstyret vil utfordre spesielt særforbundene og idrettskretsene til å sette et ekstraordinært fokus på idrettsløftet i Idrettens ungdomsår 2016, forteller idrettspresident Tom Tvedt – og legger til at dette er året da norsk idrett skal vise at vi virkelig mener det vi predikerer, og der målgruppen ungdom vil være en ekstraordinær og betydelig satsing.

- Vedtaket vårt gjenspeiler også at Idrettsstyret med våre to ungdomsrepresentanter Sondre Sande Gullord (25) og Guri Ramtoft (23) i spissen – vil ha et sterkt fokus på utvikling av ungdomsarbeid i denne tingperioden, sier idrettspresidenten.

Saken fortsetter under bildet.Fornøyd: Idrettsstyrets yngste medlem Guri Ramtoft var selvsagt fornøyd med vedtaket.

Ungdoms-OL blir en viktig milepæl

Et av løftene til Ungdoms-OL er å bidra til 10-årsplanen for utvikling av norsk ungdomsidrett. «Spreng grenser, skap morgendagen» er mesterskapets motto, og symboliserer at dette skal være et arrangement av, med og for unge mennesker. De unge vil få ansvar i nøkkelroller og gis således framtidig arrangørkompetanse til idretten og regionen.

- 2016 vil bli en viktig milepæl i det 10-åringe «Ungdomsløftet» i norsk idrett (2012-2022), med Ungdoms-OL på Lillehammer som et naturlig samlingspunkt og veiviser, hvor vi viser hvordan ungdom får muligheter som utøvere, trenere, ledere og frivillige, understreker generalsekretæren i NIF, Inge Andersen.

Kompetanseløft

Utviklingssjef Anja Veum fremhever følgende viktige punkter som NIFs utviklingsavdeling fokuserer sterkt på i tiden som kommer:

- Utdanningsprogram yngre ledere. Når 2016-kullet avslutter sin utdanning har 140 yngre ledere i idretten fullført sin idrettslederskolering. Disse inviteres til nettverkssamling på Lillehammer i forbindelse med idrettsgallaen 2016.

- Unge ledere. NIF og YOG 2016 har rekruttert og trent opp 200 unge ledere til frivillige verv under lekene, og til verv i idretten i ettertid. Disse skal samles til ytterligere trening og forberedelser til lekene under idrettsgalla-helgen 2016. De 200 unge lederne er i mellomtiden aktive i eget idrettslag.

- Ung ildsjel. På Idrettsgallaen 2016 skal årets Unge Ildsjel kåres, etter en nasjonal nominasjonskampanje, samarbeid mellom NIF, NRK og Norsk Tipping. Det vil være stor oppmerksomhet på unge idrettsledere og ung kompetanse gjennom kampanjen.

- Kurslærerkurs og samling for Lederkurs for ungdom. Kurset Lederkurs for ungdom avholdes årlig i alle idrettskretser og i flere særforbund. Det er behov for flere og gode kursholdere. Eksisterende kursholdere samles i 2016 til felles samling for å oppdatere og videreutvikle kursets innhold og metodikk.

- Økt satsning på differensierte treningstilbud for ungdom i idrettslagene. Gjennom en ekstern finansiert stilling ønsker NIF å sette fokus på bredde- og mosjonsaktivitet for ungdom i regi av lokale idrettslag.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.