Nå kan du søke om mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg!

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 3. Des 2015

Les mer om hvordan du søker

anleggmoms_612.jpg

Publisert: 23.11.2015
Av: Geir Owe Fredheim

Nå kan alle idrettslag søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 142,9 millioner kroner til dette formålet i 2016. Søknadsfrist 1. mars 2016.

Jubelen sto i taket forrige fredag da det ble klart at regjeringen bevilget 48,1 millioner kroner ekstra for å sikre full moms-kompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg. Totalt dekket regjeringen hele søknadsbeløpet på 171,9 millioner kroner slik at alle 407 idrettslag, som hadde fått sine søknader godkjent, fikk refusjon for sine momskostnader.

Allerede nå åpner Idrettsforbundet og Kulturdepartementet opp for at nye idrettslag kan søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er satt av 142,9 millioner kroner til ordningen.

Søknadsfristen er satt til 1. mars 2016.

Følgende tre forhold må være tilfredsstilt for at en skal få kompensert hele eller deler av mva beløpet:

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende tre punkter:

  • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Les mer om hvordan du søker


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.