Idrettsregistreringen 2015

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 3. Des 2015

Registreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar.

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for økonomiske støtteordninger. Tallene er også grunnlag for statistikker om og for idretten.

Rapporteringen til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av tilskudd i ytterste konsekvenser kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF.

Fra 2 .januar får alle idrettslag og undergrupper tilsendt e -post fra NIF. I e -posten vil dere finne nødvendig pinkode for å komme inn for og registrere medlemstall.

Frister for klubber

2. januar 2015 åpner idrettsregistrering 2015

15. januar varsling på e – post til klubber som ikke har registrert

22. januar varsling på e -post til klubber som ikke har registrert

31. januar idrettsregistrering i 2014 stenger for klubber

Ved tekniske spørsmål ring IT support på 03615 (fra 08:00 – 20:00) eller på e- post ir@idrettsforbundet.no
Øvrige spørsmål rettes til: organisasjon@idrettsforbundet.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.