Alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 13. Des 2015

Barneidrettsbestemmelsene_612.jpg

Publisert: 08.12.2015
Av: Geir Owe Fredheim

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten. - Det er særdeles viktig at alle idrettslagene forstår hva det vil si å ha en barneidrettsansvarlig i idrettslaget, sier Mari Bjone, rådgiver for barneidrett i Idrettsforbundet.

I lovnorm for idrettslag«§ 18 Idrettslagets styre – ledd 2f» står det at styret i idrettslaget skal oppnevne en ansvarlig - tillitsvalgt eller ansatt - for barneidretten.

Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten.
- Personen som får ansvar for å følge opp barneidretten skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med rettighetene og bestemmelsene, sier Mari Bjone.

Bare 2 av 10 idrettslag
Målet med den nye paragrafen er samtidig å sørge for at alle trenere, ledere og alle andre med frivillige verv i idrettslaget skal kjenne til innholdet i bestemmelsene og rettighetene.
- Tall viser at rundt 6 av 10 idrettslag sier de kjenner til rettighetene og bestemmelsene. Bare 2 av 10 idrettslag sier at de har hatt det som tema på foreldremøter. Samtidig vet vi at mange idrettslag ikke har dette forankret i idrettslaget, forteller Bjone.

Idrettslagene må etablere rutiner
Idrettsforbundet oppfordrer idrettslagene som organiserer barneidrett til å etablere rutiner på hvordan de skal spre informasjon om bestemmelsene og rettighetene og hva dette vil si i deres idrettslag.
- Det er naturlig at denne informasjonen ligger tilgjengelig på idrettslagets hjemmesider. I idrettslagets klubbhåndbok skal det stå hvor man finner informasjon, og tips og råd om hvordan man ellers skal spre dette i idrettslaget, forteller Bjone.

Foreldrene er svært viktige
Hun sier det også er svært viktig at foreldre til barna i idrettslaget blir kjent med bestemmelsene og rettighetene.
- Et tips til idrettslagene er å stille krav om obligatorisk foreldreoppmøte de første gangene barnet deltar i aktiviteten. Bare på den måten kan idrettslaget være sikre på at informasjonen er blitt gitt. Det er avgjørende at foreldre blir involvert og får innsikt i hvordan rettighetene og bestemmelsene ivaretar deres barn, og hvordan idrettslaget ut fra dette organiserer sin aktivitet. En god forventningsavklaring og tett dialog mellom idrettslag og foreldre forebygger usikkerhet og konflikter, sier Bjone som legger til at fleridrettslag må sørge for å ha møter og samarbeid på tvers av idrettene og gruppene.

Særforbund og idrettskretser
Idrettslaget skal ivareta barneidrettsperspektivet i idrettslagets arrangement og klubbens drift. Det er også forventet at særforbund og idrettskretser følger opp dette arbeidet.
- Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener. Idrettskretsene må legge til rette for og gjennomføre fagseminarer som omhandler barneidrettsbestemmelser og rettigheter. I tillegg gir vår E-læringsmodul «Barneidrettens verdigrunnlag», som ligger på https://kurs.idrett.no, økt forståelse av bestemmelsene og rettighetene i barneidretten, forteller Bjone.
- Å sette av den timen det tar deg å gå gjennom dette i din egen stue, oppfordrer vi både styrer, barneidrettsansvarlige og foreldre til.

Hva er forskjellen?
Mange kjenner til at det eksisterer barnerettigheter og bestemmelser – men kjenner kanskje ikke godt nok til forskjellen.
- Idrettens barnerettigheter beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten, mens Bestemmelsene om barneidrett regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje slik at det blir en naturlig progresjon og utvikling. Bestemmelsene og rettighetene bygger på hverandre og må ses i sammenheng, sier Bjone.

Les mer om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.