Tilskudd til frivillige organisasjoner - Frist til UDI 1.mars

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 13. Feb 2016

Frivillige i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal som ønsker å organisere aktiviteter for barn på asylmottak kan søke økonomisk støtte fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Målet med tilskuddsordningen er at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig. Tiltakene må ha som mål at barna er fysisk aktive, tilegner seg ferdigheter og får økt mestringsfølelse.

Frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter kan søke om midler. Også de som driver asylmottak kan søke støtte, og kan motta tilskudd dersom det ikke kommer inn kvalifiserte søknader fra aktører som ikke er fortjenestebaserte.

UDI har i alt 60 millioner kroner til fordeling på hele landet. Søknadene blir vurdert utfra hvilke tiltak som oppfyller ordningens mål og som treffer flest mulig barn sett i forhold til tilskuddsbeløpet, samt som sikrer tilbud som ellers ikke er tilgjengelig for barna i deres nærmiljø.

Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd.

Søknadskjema ligger på UDIS hjemmeside udi.no.

Kontaktperson:
De som er interessert i å søke kan ta kontakt med Astrid Selset på tlf 74 16 90 69, eller på mail: astrid.selset@steinkjer.kommune.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.