Husk søknadsfristen 01.09.2016 for kommunale aktivitets -og tiltaksmidler

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 23. Aug 2016

barneidrett.gif


Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen for kommunale aktivitets –og tiltaksmidler er 01.09.2016. Under ser dere kriteriene for tilskuddsordningen. Har ditt idrettslag planer som faller inn under kriteriene, er det bare å søke. Søknad sendes via kontaktskjemaet på våres hjemmeside – www.steinkjeridrettsråd.no


KRITERIER FOR TILDELING

1. Tiltaket har tatt sikte på:

Ny aktivitet i laget, eller
Vesentlig økning av aktiviteten i laget, eller
Aktiviteter som forhindrer bortfall fra idrettsaktiviteter


2. Tiltaket skal være rettet mot:

Barn og ungdom, eller
Nye utøvergrupper


3. Ved tildeling prioriteres:

Tiltak som følger premisser/føringer i «Barneidrettsplan for Nord-Trøndelag»
Idrettslige tiltak, også sosiale aktiviteter kan vurderesRUTINER FOR TILDELING AV TILSKUDD
Søknad til Idrettsrådet innen 01.09 hvert år.
Søknadsskjema for aktivitet/tiltak m/regnskap


Idrettsrådet behandler søknadene innen 01.10 hvert år.


Idrettsrådet utbetaler når arrangement/tiltak er gjennomført og nødvendig dokumentasjon foreligger. Beløp kan utbetales på forhånd, helt eller delvis, årsak må i så fall dokumenteres.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.