Årets tildeling av kommunale tiltaksmidler er klar

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 15. Nov 2016

Årets tildeling av kommunale tiltaksmidler er nå ferdig behandlet av Steinkjer Idrettsråd. Det var i år ny rekord i antall søknader på totalt 21 stk. Total søknadssum for samtlige søknader var på kr. 1.152.273,-. Grunnet få søknader tidligere år har det blitt akkumulert et noe større beløp en vanlig som skulle fordeles i år. Årets pott var på hele kr. 250.000,-, og Steinkjer Idrettsråd har forsøkt å fordele årets pott etter beste evne til de søknadene som tilfredsstilte kriteriene og var levert innen søknadsfristen.

Dessverre har ikke alle fått midler, men den enkelte søknad vil bli tilskrevet og det vil fremgå om eventuell tildeling, eller årsak til avslag. Under følger link til oversikt over de som har fått tildelt tilskudd i år.

Vil dere vite mer om dette tilskuddet, kan dere lese mer her.

Link til tildeling 2016.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.