Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – Søknadsfrist 2. desember

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Nov 2016

barneidrett.gif

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) har lyst ut midler med frist 2. desember. Tilskuddsordningen er på 178,4 millioner kroner (med forbehold om endring i Stortingets behandling av statsbudsjettet).
Målet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.»
Søkere kan blant annet søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.Mer informasjon og regelverk for tilskuddet finner du her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Ba...
Se også tidligere nyhetsartikkel på NIFs nettsider om ordningen: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/idrettslag-k...Det er bare organisasjoner i kommuner (bydeler i Oslo) som deltar i ordningen som kan søke. Du kan sjekke om din kommune deltar i ordningen her: https://www.bufdir.no/Global/tilskudd%20BRUK%20DEN...
Hver kommune som deltar i støtteordningen gjør en vurdering og prioritering av søknader fra den kommunen. Basert på dette vedtar Bufdir fordeling av støtte.Støtteordningen skal blant annet bidra til å nå Regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. (Tiltak 39 i Regjeringens strategi mot barnefattigdom).
Dette målet er utgangspunkt for Fritidserklæringen, les mer om denne her: https://www.bufdir.no/Aktuelt/Fritidserklaringen/
Vil du vite mer om støtteordningen og idrettens arbeid med temaet, kan du se innlegg fra Bufdirs konferanse om Fritidserklæringen 7. november i år her:


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.