Årsmøte Steinkjer Idrettsråd

Årsmøte Steinkjer Idrettsråd


Arrangør: Steinkjer Idrettsråd
Påmeldingsfrist: 24.03.2019 21:00

Tid


Årsmøte Steinkjer Idrettsråd


26. mars 2019 kl. 18.00,

Idrettens hus, Auditoriet. 1. etg, Steinkjerhallen

Kveldsmaten tar dere i hallen denne kvelden!

Program

Velkommen v/Marit Moe, leder i Steinkjer idrettsråd

«Steinkjeridretten» v/Bjørn Arild Gram, ordfører i Steinkjer

«Samspill. Idretten, kommunen og fylkeskommunen» v/May-Britt Lagesen, hovedutvalgsleder i Trøndelag fylkeskommune

«Kulturplan for nye Steinkjer, hva med idretten?» v/Leif Terje Nilsen, kultursjef i Steinkjer og Verran kommune

Dialog med møtende idrettslag


Ca. 1900 - Årsmøtesaker

Årsmøtesaker, med valg, regnskap og budsjett, samt bl.a. en orientering om sammenslåing mellom idrettsrådene i Verran og Steinkjer.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12.03.2019 til tu@boli.no

Saksdokumenter finner dere her: Årsmøte Steinkjer Idrettsråd 2019.pdf

Sakliste:

 1. Godkjenning av frammøtte representanter
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av ordstyrer og sekretær
 4. Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
 5. Behandling av årsmelding for 2018
 6. Behandling av idrettsrådets regnskap for 2018
 7. Godkjenning av budsjett for 2019
 8. Innkomne forslag/innspill
 9. Orientering om sammenslåing/sammenslutning av Verran og Steinkjer idrettsråd
 10. Nye Steinkjer idrettsråd fra 1.1.2020, valgordning
 11. Nye Steinkjer idrettsråd, ev. øk. Midler fra STI, overføres til det nye idrettsrådet
 12. Valg


Idrettslagene kan stille med inntil 5 medlemmer/representanter hver til årsmøtet. Vi ber alle idrettslag melde seg på denne siden innen 22 mars 2019.


Mvh

Steinkjer IdrettsrådKommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.