Hva er idrettsrådet?


Steinkjer idrettsråd er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Olympiske Komité, og skal arbeide i henhold til lover og regler vedtatt av idrettstinget.

Idrettsrådet er en samordningsorgan for idretten i Steinkjer kommune, valgt av og blandt idrettslagene i kommunen.

Idrettsrådet er fristilt og selvstendig, og fungerer som et rådgivende organ og høringsinstans i forhold til kommunale myndigheter, i saker og planer som vedrører idretten i kommunen.

Idrettsrådet skal søke å se helheten i idrettslivet i Steinkjer, og hjelpe kommunen med å ta beslutninger til beste for all idrett i kommunen.
Idrettsrådets oppgaver er overordnet regulert av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Kapittel 8 - Lov om idrettsråd.

Steinkjer idrettsråd har egen lovnorm: Lovnorm for Steinkjer Idrettsråd.pdf