IDRETTSPOLITISK HANDLONGSPROGRAM

Idrettspolitisk handlingsprogram 2016-2019

Styret i Steinkjer Idrettsråd vedtok i møte den 21. juni 2016 Idrettspolitisk handlingsprogram for Steinkjer kommune 2016 – 2019, jfr. vedlegg 1. Dette etter at det ble gjennomført høring av et forslag til idrettspolitisk handlings-program i et åpent møte med idrettslagene/ klubbene i Steinkjer kommune den 12. april 2016 i Steinkjer Rådhus. Frist for innspill til forslaget var satt til 1. mai 2016. Steinkjer Idrettsråd fikk inn både muntlige og skriftlige innspill til forslaget til handlingsprogram.

Etter at Det idrettspolitiske handlingsprogrammet ble vedtatt i SI, ble programmet oversendt til Steinkjer kommune for behandling. Formannskapet i Steinkjer kommune vedtok den 15.09.2016 følgende: Idrettspolitisk handlings-program for Steinkjer kommune 2016 – 2019 – vedtak i Steinkjer Idrettsråd tas til orientering.


I saksopplysningene ved behandlingen i Formannskapet uttales følgende: Planen er et overordnet dokument fra et samlet idrettsmiljø i Steinkjer og dermed et svært viktig og nyttig redskap for kommunens vurderinger og prioriteringer fremover.
Hovedtiltakene i det idrettspolitiske handlingsprogrammet er følgende (De 6 tiltakspunktene er ikke i prioritert rekkefølge):
• Økt bruk av friidrettshallen og Steinkjerhallen og øvrige haller til en lav leiepris.
• Steinkjer vertskap for internasjonale og større nasjonale idrettsarrangement.
• Snøgaranti i den 5 km lange rulleskiløypa og i hoppanlegget på Steinkjer Skistadion fra 1. november hvert år.
• Bygging/ etablering av 11èr fotballhall i Steinkjer.
• Aktiv rekruttering til deltakelse i idrett fra 8 – 12 år og oppover.
• Etablering av stilling som idrettskonsulent.

For å lese hele dokumentet kan du åpne underliggende link:

Idrettspolitiske handlingsprogram for 2016-2019.pdf