KRITERIER FOR TILDELING

1. Tiltaket har tatt sikte på:

  • Ny aktivitet i laget, eller
  • Vesentlig økning av aktiviteten i laget, eller
  • Aktiviteter som forhindrer bortfall fra idrettsaktiviteter


2. Tiltaket skal være rettet mot:

  • Barn og ungdom, eller
  • Nye utøvergrupper


3. Ved tildeling prioriteres:

  • Idrettslige tiltak, også sosiale aktiviteter kan vurderes


RUTINER FOR TILDELING AV TILSKUDD

Søknad til Idrettsrådet innen 15.09 hvert år.
Søknadsskjema for aktivitet/tiltak m/budsjett.

Idrettsrådet behandler søknadene innen 15.10 hvert år.

Idrettsrådet utbetaler når arrangement/tiltak er gjennomført, og nødvendig dokumentasjon foreligger
Beløp kan utbetales på forhånd, helt eller delvis, årsak må i så fall dokumenteres.