2020

Styremøte 31.mars 2020

16032020innkalling.docx

31032020protokoll (1).docx

Vedlegg til protokoll: 

080320høringspillemidler vedlegg innkalling 310320.pdf


Styremøte 4.mai 2020

04052020innkalling.pdf

04052020protokoll.docx.pdf

Vedlegg til protokoll:

20200416 Idrettssoneråd Innherred - notater fra møtet (1) (1).pdf

idrettslag2020-1.pdf

idrettslag2020-2.pdf

20200423 COVID-19 for Steinkjer (2).pptx

Handlingsplan for folkehelse 2020-2024.pptx


Styremøte 8.juni 2020

innkalling08062020.pdf

protokoll 08062020.docx

Vedlegg innkalling: 

lam 2020 brev fra NIF til idrettsråd og idrettskretser for 2020.pdf

lam 2020 excel-ark mal fordeling for idrettsråd for 2020.xlsx

LAM 2020 Aldersgrupperinger til fordeling av LAM 2020 KUD.pdf

LAM 2020 fordeling per kommune fra KUD.pdf

LAM 2020 forhåndsutbetaling til idrettslag per kommune (1).xlsx

LAM 2020 Tilskudd til lag og foreninger for 2020 13.5.20.pdf

Tildeling LAM 2020.pdf

20200429 Avtale Steinkjer idrettsråd - Steinkjer Kommune 2020 -2022 (1).docx


Styremøte 18.august 2020

180820innkalling (1).docx

180820protokoll.docx


Styremøte 8.september 2020                                                                                                                                

080920protokoll.docx

Innkalling080920 (1).docx

Prosjektplan-Stormøte.docx

Lam 2020 tildelingsvedtak steinkjer idrettsråd.docx

Oppskrift til idrettsråd Ildsjel 2020.pdf


Styremøte 14.oktober 2020

141020protokoll (1).docx

Innkalling 141020.docx

Tildeling aktivitetsmidler 2020.pdf


Styremøte 9.november 2020

Protokoll 091120 (1).docx