Vellykket årsmøte for Steinkjer Idrettsråd

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 11. Apr 2019


Bilde fra Steinkjeravisa

Årsmøtet for Steinkjer Idrettsråd ble avholdt den 26. mars i Steinkjerhallen. Det var deltagerrekord med ca. 20 deltagere. I tillegg var både ordfører, kultursjef og hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag Fylkeskommune tilstede. Vi takker for godt oppmøte! Les årsmøteprotokollen Protokoll SIR.pdf


0 Kommentar

Høring - Arealbruksplan for Guldbergaunet Idrettspark

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 1. Apr 2019


I forbindelse med utredning av en ny fullskala fotballhall på Guldbergaunet, er vi i ferd med å lage en arealbruksplan for området.

Som en del av denne prosessen vil vi invitere til høring der alle brukere av området får komme med sin beskrivelse av dagens bruk av Guldbergaunet Idrettspark, samt beskrive fremtidige behov for bruk.

Utarbeidelsen av arealbruksplanen vil foregå i flere faser der vi ønske gode innspill fra dere. Hvordan prosessen skal foregå er godt beskrevet I vedlagte skisse til innhold i en arealbruksplan 20190329 Plan for videre utvikling av Guldbergaunet idrettspark.pdf.

Det vi ønsker i første omgang, er en tilbakemelding på følgende punkter:

  1. nåværende bruk av området
  2. fremtidig bruk av området

Innspillene sendes til leif.terje.nilsen@steinkjer.kommune.no innen 12.04.2019.

Hvis noen har behov for veiledning rundt hvordan en slik prosess kan gjennomføres internt i egen organisasjon, så ta kontakt med oss i Steinkjer kommune. Vi svarer gjerne på andre spørsmål også.

Lykke til med arbeidet

Med vennlig hilsen


Leif Terje Nilsen

Kultursjef

Steinkjer kommune

Verran kommune

Tlf: 906 91923

0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline